Zo schrijf je een brief in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "van harte"

Vertaling

"van harte" Engelse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "van harte" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "van harte" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

De Commissie heeft de Turks-Cyprioten van harte gelukgewenst met hun 'ja'-stem.

The Commission warmly congratulated the Turkish Cypriots for their 'yes ' vote.

Ik wil in de eerste plaats de rapporteur van harte bedanken voor haar verslag.

First of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.

Vandaar dat wij de heer Duisenberg in zijn dubbele functie van harte welkom heten.

That is why we commend the official President in his dual function, Mr Duisenberg.

Wij moeten dit initiatief tegen synthetische drugs dan ook van harte toejuichen.

This initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.

Voorzitter, ik heb van harte ingestemd met de drie verslagen over de verzuring.

Mr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.

Tot slot wil ik de rapporteur, de heer Rapkay, van harte bedanken voor zijn werk.

In conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.

Ik hoop van harte dat de Commissie en de Raad zich in dit voorstel kunnen vinden.

I sincerely hope that the Commission and the Council can accept this proposal.

Mijnheer Graefe zu Baringdorf, wij danken u van harte, vooral voor uw volharding.

Thank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.

Mevrouw Fontaine, ik wil u nogmaals namens de Commissie van harte feliciteren.

May I reiterate, Mrs Fontaine, my warm congratulations on behalf of the Commission.

Toch hoop ik van harte dat deze specifieke wetgeving kan worden tegengehouden.

I sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.

De PSE-Fractie wenst de rapporteur geluk met het verslag en steunt het van harte.

The PSE Group is pleased to support this report and to congratulate the rapporteur.

-- Mijnheer de Voorzitter, ik stem van harte in met het verslag van de heer Alvaro.

Mr President, I want to express my enthusiastic support for Mr Alvaro's report.

Ik wil de rapporteur van harte feliciteren met het werk dat hij heeft verzet.

I must give the rapporteur my sincere congratulations on the work he has done.

Ik hoop dat het Parlement het van harte zal steunen, als we er morgen over stemmen.

I encourage the House to give it its full support when we vote on it tomorrow.

Ik hoop van ganser harte dat hier in de komende jaren werk van gemaakt wordt.

I very much hope we will make progress in this regard over the next few years.

Ik heb voor het uitstekende verslag van de heer Poos gestemd, en wel van harte.

I was delighted to cast my vote in favour of the excellent report by Mr Poos.

Ook stabiliteit en veiligheid als tweede prioriteit heeft van harte mijn steun.

Likewise stability and security as a second priority receive my unqualified support.

Tot slot zou ik de twee rapporteurs van harte willen bedanken voor hun goede werk.

Finally, I should like to thank the two rapporteurs for their thorough work.

Dat doet mij deugd, en ik wil het verslag-Koch dan ook van harte aanbevelen.

I am grateful for that and I am happy to recommend Mr Koch's report to the House.

Het is nog steeds een prachtige vakantiebestemming en u bent allen van harte welkom.

It is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.