Nederlands-Engels vertaling voor "van harte"

NL van harte Engels vertaling

van harte
Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "van harte" ontbreekt.

Vergelijkbare vertalingen voor "van harte" in Engels

van bijwoord
English
van voorzetsel
harte

Voorbeeldzinnen voor "van harte" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij moeten dit initiatief tegen synthetische drugs dan ook van harte toejuichen.
This initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
DutchDe Commissie heeft de Turks-Cyprioten van harte gelukgewenst met hun 'ja'-stem.
The Commission warmly congratulated the Turkish Cypriots for their 'yes ' vote.
DutchVoorzitter, ik heb van harte ingestemd met de drie verslagen over de verzuring.
Mr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
DutchIk hoop van harte dat de Commissie en de Raad zich in dit voorstel kunnen vinden.
I sincerely hope that the Commission and the Council can accept this proposal.
DutchTot slot wil ik de rapporteur, de heer Rapkay, van harte bedanken voor zijn werk.
In conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
DutchMijnheer Graefe zu Baringdorf, wij danken u van harte, vooral voor uw volharding.
Thank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.
DutchIk wil in de eerste plaats de rapporteur van harte bedanken voor haar verslag.
First of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.
DutchHet is nog steeds een prachtige vakantiebestemming en u bent allen van harte welkom.
It is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
DutchVandaar dat wij de heer Duisenberg in zijn dubbele functie van harte welkom heten.
That is why we commend the official President in his dual function, Mr Duisenberg.
DutchDe PSE-Fractie wenst de rapporteur geluk met het verslag en steunt het van harte.
The PSE Group is pleased to support this report and to congratulate the rapporteur.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik stem van harte in met het verslag van de heer Alvaro.
Mr President, I want to express my enthusiastic support for Mr Alvaro's report.
DutchIk heb voor het uitstekende verslag van de heer Poos gestemd, en wel van harte.
I was delighted to cast my vote in favour of the excellent report by Mr Poos.
DutchIk hoop van harte dat de geachte leden van dit Parlement het verslag zullen steunen.
I sincerely hope that honourable Members of this House will support this report.
DutchIk wil de rapporteur van harte feliciteren met het werk dat hij heeft verzet.
I must give the rapporteur my sincere congratulations on the work he has done.
DutchIk hoop van ganser harte dat wij dit tegen donderdag in orde kunnen brengen.
I really hope that, between now and Thursday, we will be able to sort things out.
DutchIk hoop van ganser harte dat hier in de komende jaren werk van gemaakt wordt.
I very much hope we will make progress in this regard over the next few years.
DutchMevrouw Fontaine, ik wil u nogmaals namens de Commissie van harte feliciteren.
May I reiterate, Mrs Fontaine, my warm congratulations on behalf of the Commission.
DutchOok stabiliteit en veiligheid als tweede prioriteit heeft van harte mijn steun.
Likewise stability and security as a second priority receive my unqualified support.
DutchMijnheer de Voorzitter, mag ik om te beginnen de rapporteur van ganser harte danken?
Mr President, may I begin by expressing my very sincere thanks to the rapporteur.