Stageplekken in verschillende landen

Nederlands-Engels vertaling voor "uitspraak doen"

 

"uitspraak doen" Engelse vertaling

Resultaten: 1-22 van 122

uitspraak doen {werkwoord}

uitspraak doen {ww.} (ook: rechtspreken, vonnissen)

uitspraak doen {ww.} [jur.]

to bring in a verdict {ww.} [jur.]
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "uitspraak doen" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "uitspraak doen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het Europees Hof van Justitie moet eerst een positie innemen en een uitspraak doen.

The European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.

U heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.

You have in addition requested that I should rule as regards admissibility.

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak overeenkomstig deel III:

The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:

Ik verkeer momenteel niet in de positie om een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.

I am not in a position at this moment to give a ruling on admissibility.

Het gaat om twee zaken waarover het Europees Hof van Justitie een uitspraak moet doen.

Both concern cases with decisions pending before the Court of Justice.

Door er geen uitspraak over te doen, lijkt het hier te worden aangenomen.

In failing to pass judgement on this, we are giving the impression that we have accepted it.

Het voorstel moet binnen een maand na de uitspraak van het Gerecht gedaan worden.

The proposal must be made within one month of delivery of the decision by the General Court.

Een uitspraak doen voordat we de benodigde gegevens in handen hebben is speculatief en voorbarig.

To do so before we have the necessary data would be speculative and premature.

Daarom zou ik willen vragen of een dergelijke uitspraak is gedaan.

Therefore, I should like to ask if such a ruling has been made.

Er wordt ons regelmatig gevraagd om een uitspraak te doen over de problemen bij justitie en politie.

We are regularly called upon to give our views on judicial and police matters.

Ik vraag u daarom uitdrukkelijk, mevrouw de commissaris, om hierover een duidelijke uitspraak te doen.

I would like therefore to expressly ask the Commissioner to give a clear opinion on this issue.

De heer Sjösted is zelf verantwoordelijk voor de uitspraak die hij doet.

Mr Sjöstedt must accept responsibility for his statement.

Maar hoevelen van jullie zouden een zelfverzekerde uitspraak kunnen doen over een stuk klassieke muziek?

But how many of you would be able to make a confident assertion about a piece of classical music?

Het Strafhof treedt alleen op als de lidstaat zelf geen uitspraak wil of kan doen.

The court must only be involved if the country concerned is unwilling or unable to deal with the matter.

Ik denk dat het een goed moment is om het Europees Parlement daarover een uitspraak te laten doen.

I think that now would be the ideal time for the European Parliament to issue a statement to this effect.

Commissaris, ontkent u deze uitspraak te hebben gedaan?

Commissioner, do you deny that you made such a statement?

Thans dient het Constitutioneel Hof uitspraak te doen over de HADEP.

The Constitutional Court is now trying the HADEP case.

Het spijt mij dat ik als spelbreker moet optreden, maar zoudt u zo goed willen zijn een uitspraak te doen?

I am sorry to be a spoilsport, but I wonder whether you could give a ruling.

Ik vind het absurd dat het meer dan vijf jaar moet duren voordat de Commissie hierover een uitspraak doet.

I think it is unreasonable for it to take over five years for the Commission to make a decision.

Ik ben verheugd dat ons Parlement eindelijk een uitspraak doet over een onderwerp van dermate groot belang.

I am delighted that this House is finally speaking out on such an important issue.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.