Tijd over?

Probeer Galgje

Nederlands-Engels vertaling voor "uit de weg gaan"

 

"uit de weg gaan" Engelse vertaling

Resultaten: 1-22 van 47

uit de weg gaan {werkwoord}

uit de weg gaan {ov.ww.} (ook: mijden, ontwijken, vermijden)

We moeten algemene economische sancties die de bevolking zouden treffen uit de weg gaan.

We should avoid economic sanctions at large that would hit the population.

Daar zijn parlementen voor en wij mogen onze verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.

That is what parliaments are for and we cannot avoid our responsibilities.

Het is geen gemakkelijk debat, maar wij moeten het niet uit de weg gaan.

This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.

Wij willen dat debat niet uit de weg gaan, wel integendeel.

We are not trying to avoid this discussion - quite the reverse!

Laten wij die discussie voorlopig uit de weg gaan.

Let us avoid that debate for the time being.

uit de weg gaan {ww.} (ook: ontwijken, mijden, vermijden)

Wij kunnen en mogen dit debat niet langer uit de weg gaan.

We cannot, and must not, evade the issue any longer.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "uit de weg gaan" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "uit de weg gaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Onze burgers zouden het niet begrijpen als we dit onderwerp uit de weg zouden gaan.

Europe's citizens would not understand if we shirked this issue at this time.

Wij moeten een confrontatie uit de weg gaan, want die levert toch niets op.

It is crucial that we not be confrontational, for that would get us nowhere.

Daar zijn parlementen voor en wij mogen onze verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.

That is what parliaments are for and we cannot avoid our responsibilities.

We moeten algemene economische sancties die de bevolking zouden treffen uit de weg gaan.

We should avoid economic sanctions at large that would hit the population.

Het is geen gemakkelijk debat, maar wij moeten het niet uit de weg gaan.

This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.

Als Europeanen mogen we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

To my mind, we are committed to our responsibility as Europeans.

Laten wij daarom de realiteit van de moderne menselijke behoeften niet uit de weg gaan.

So let us not shy away from the realities of modern human needs.

U mag deze vraag niet uit de weg gaan, hoe delicaat ze ook is.

This is an issue which cannot be avoided even though it is very delicate.

Wij eisen dat de Europese en nationale autoriteiten hun verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.

We are asking the national and European authorities not to shirk their responsibilities.

Wij moeten hier iets aan doen en mogen het probleem niet uit de weg gaan.

We need to deal with this and should not run away from it.

Het zal Europa veiliger maken en laat zien dat Europa zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat.

It will make Europe a safer place and show that Europe lives up to its responsibilities in the world.

Ik wil overigens commissaris Liikanen ervoor bedanken dat hij zijn verplichtingen niet uit de weg gaat.

I must thank Commissioner Liikanen for respecting his obligations.

De lidstaten moeten hun verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.

The Member States must shoulder their responsibilities.

De moeilijke kwestie van de ethiek wil ik daarbij niet uit de weg gaan omdat die ons zorgen baart.

There is the difficult issue of ethics which I do not wish to tackle, as this is an area of concern for us.

Wij kunnen en mogen dit debat niet langer uit de weg gaan.

We cannot, and must not, evade the issue any longer.

De WTO mag zaken als consumentenbescherming, milieu en normen voor dierenbescherming niet langer uit de weg gaan.

The WTO should stop evading the issues of consumer protection, the environment and animal protection standards.

Laten wij die discussie voorlopig uit de weg gaan.

Let us avoid that debate for the time being.

Het conflict met de handelaren, die veel geld verdienen aan de problemen van anderen, mogen we niet uit de weg gaan.

We should not shy away from the conflict with the dealers, who make a good living from other people ’ s problems.

Een middel ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat is persoonlijke moed en niet het probleem uit de weg gaan!

One means of combating racism and xenophobia is to show personal courage and not to shrink back!

We zien dat Europese textielproducenten uit eigen beweging de concurrentie met goedkope invoerproducten uit de weg gaan.

European textile producers are, of their own accord, avoiding the need to compete with cheap imported products.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

uigehongerd · uigespreid · uil · uilachtig · uilebal · uilskuiken · uiltje · uipert · uipluizen · uit · uit-de-weg-gaan · uitademen · uitademing · uitbal · uitbalanceren · uitbannen · uitbanning · uitbarsten · uitbarsting · uitbaten · uitbater

In het Engels-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.