Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Nederlands-Engels vertaling voor "technologie"

 

"technologie" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 113

technologie {zelfstandig naamwoord}

technologie {de} (ook: techniek)

technology {znw.}

Dit te aanvaarden, houdt niet in dat wij de technologie ons leven laten bepalen.

To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.

(Gelach) In het kort, technologie, het internet, het heeft ons leven veranderd.

(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.

Voorzitter, het programma voor onderzoek en technologie is een echte stap vooruit.

Mr President, the programme for research and technology is a real step forward.

Je hebt niet de beste technologie nodig om dingen te doen die werken in films.

So you don't need the greatest technology to do things that can work in movies.

En David ondervond dat er vele problemen zijn die technologie niet kon oplossen.

And David found that there were many problems that technology could not solve.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "technologie" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "technologie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

De ontwikkeling van de technologie zorgt voor een eigen karakter van die technologie.

And when media evolve so that the identity of the media becomes increasingly unique.

De meest succesvolle technologie ruimt de weg en helpt ons om ons leven te leven.

It's that they're helping us to be more human, helping us to connect with each other.

Het lijkt mij zaak dat we ons niet laten misleiden door de wonderen van de technologie.

I do not think it is appropriate to let ourselves be dazzled by technological wizardry.

We rijden gewoon zoveel meer, dat de technologie het niet bij kan houden.

We're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.

als de technologie saai wordt. ~~~ Gloednieuwe instrumenten die worden geïntroduceerd...

These tools don't get socially interesting until they get technologically boring.

Men heeft ook al gesproken over de mogelijkheid om innoverende technologie toe te passen.

We have already talked about the possibility of using innovative technological methods.

Aan groene genetische technologie moeten wij eindelijk het groen licht geven.

We must now at last give the green light to green genetic engineering.

Onderzoek en technologie vormen binnen de Europese Unie een sterk achtergebleven terrein.

This is a domain of severe under-achievement in the European Union.

Het komt met andere woorden niet aan de octrooibureaus toe de technologie te sturen.

In other words, patent offices are not responsible for controlling technological development.

De Commissie en het Parlement willen zich immers niet met de technologie bemoeien.

The Commission and Parliament, of course, are against intervention on the technological side.

Het heeft niets met technologie te maken, dus hoeven de socialisten er niet bang van te zijn.

This is a non-technological item, so the socialists should not be frightened of it.

De huidige technologie bestond toen nog niet, waarschijnlijk zelfs niet in de stoutste dromen.

What we have before us today did not exist then, probably not even in people's wildest dreams.

Gentechnologie is een vernieuwende technologie en is volgens mij een zeer nuttige technologie.

Genetic engineering is a ground-breaking discipline and strikes me as very useful.

Dus wachtte ik tot nu om een echte demo te geven van de eigenlijke technologie.

And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.

Ik vind dat men deze technologie niet ongenuanceerd mag afwijzen of ophemelen.

I am of the opinion that broad statements which only condemn or only glorify, are inappropriate.

Deze technologie kan er echter wel toe bijdragen dat er in de wereld minder honger wordt geleden.

However, biotechnology can make its contribution to reducing hunger in the world.

Zo ook gaan we ons niet meer kunnen voorstellen dat we deze andere technologie zouden moeten missen.

And so in the same way, we're going to not imagine ourselves without this other machine being there.

Het programma MEDIA plus investeert in promotie, distributie en opleiding in de digitale technologie.

The MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.

Ik ga jullie een kijk geven op het verleden van grote technologie.

This was a project to build a 4,000-ton nuclear bomb-propelled spaceship and go to Saturn and Jupiter.

En de technologie verplicht ons dit proces te versnellen.

And technological changes are forcing us to accelerate this process.
 

Forumresultaten

"technologie" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Engels woordenboek.