Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Nederlands-Engels vertaling voor "technologie"

 

"technologie" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 118

technologie {zelfstandig naamwoord}

technologie {de} (ook: techniek)

technology {znw.}

Er is trouwens nog nooit een technologie geweest die heeft opgehouden te bestaan.

In any case there has never been a technology that simply stopped at some point.

Dit te aanvaarden, houdt niet in dat wij de technologie ons leven laten bepalen.

To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.

(Gelach) In het kort, technologie, het internet, het heeft ons leven veranderd.

(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.

Voorzitter, het programma voor onderzoek en technologie is een echte stap vooruit.

Mr President, the programme for research and technology is a real step forward.

Je hebt niet de beste technologie nodig om dingen te doen die werken in films.

So you don't need the greatest technology to do things that can work in movies.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "technologie" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "technologie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik ben van mening dat we deze technologie met wat meer lef moeten benaderen.

Then what we have been doing hitherto will perhaps one day be seen as an aberration.

De ontwikkeling van de technologie zorgt voor een eigen karakter van die technologie.

And when media evolve so that the identity of the media becomes increasingly unique.

De meest succesvolle technologie ruimt de weg en helpt ons om ons leven te leven.

It's that they're helping us to be more human, helping us to connect with each other.

Wees voorzichtig, zei je moeder altijd. ~~~ En de technologie heeft ons vrij gemaakt.

So be careful with that Facebook account -- your momma told you, be careful.

We rijden gewoon zoveel meer, dat de technologie het niet bij kan houden.

We're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.

Het lijkt mij zaak dat we ons niet laten misleiden door de wonderen van de technologie.

I do not think it is appropriate to let ourselves be dazzled by technological wizardry.

als de technologie saai wordt. ~~~ Gloednieuwe instrumenten die worden geïntroduceerd...

These tools don't get socially interesting until they get technologically boring.

Men heeft ook al gesproken over de mogelijkheid om innoverende technologie toe te passen.

We have already talked about the possibility of using innovative technological methods.

Zijn we in het tijdperk van de technologie soms niet in staat twee knopjes in te drukken?

Are we not in a position, in this technological day and age, to press two keys?

U heeft deze energie kunnen bedwingen en kunnen gebruiken voor technologie en de barriere.

You made the possible to harness that energy for overpacks, scanners, even the barrier.

Aan groene genetische technologie moeten wij eindelijk het groen licht geven.

We must now at last give the green light to green genetic engineering.

Op de markt mogen geen grenzen worden getrokken, noch door wetgeving noch door technologie.

No barriers to the market should be set up, either legislative or technological.

Het zijn producten van hoogwaardige technologie en hierin moeten wij Europeanen investeren.

They are high-tech products, and that is what we Europeans have to face up to.

Onderzoek en technologie vormen binnen de Europese Unie een sterk achtergebleven terrein.

This is a domain of severe under-achievement in the European Union.

Het komt met andere woorden niet aan de octrooibureaus toe de technologie te sturen.

In other words, patent offices are not responsible for controlling technological development.

De Commissie en het Parlement willen zich immers niet met de technologie bemoeien.

The Commission and Parliament, of course, are against intervention on the technological side.

Het heeft niets met technologie te maken, dus hoeven de socialisten er niet bang van te zijn.

This is a non-technological item, so the socialists should not be frightened of it.

De huidige technologie bestond toen nog niet, waarschijnlijk zelfs niet in de stoutste dromen.

What we have before us today did not exist then, probably not even in people's wildest dreams.

Gentechnologie is een vernieuwende technologie en is volgens mij een zeer nuttige technologie.

Genetic engineering is a ground-breaking discipline and strikes me as very useful.

Dus wachtte ik tot nu om een echte demo te geven van de eigenlijke technologie.

And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voordragen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: ouderavond, sjoemel-software, uitwijken, vooroorlogs, zonaanbidder

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Engels woordenboek.