Dagelijks artikelen over taal op LexioPhiles

Nederlands-Engels vertaling voor "schiereiland"

 

"schiereiland" Engelse vertaling

Resultaten: 1-17 van 17

schiereiland {zelfstandig naamwoord}

peninsula {znw.}

Zulke gebieden zijn bijvoorbeeld Finland en het Kola-schiereiland in Rusland.

Such regions include, for example, Finland and the Kola Peninsula in Russia.

Belangrijke stukken van het Iberisch Schiereiland kunnen in een woestijn veranderen.

Major regions of the Iberian Peninsula are on the brink of desertification.

De situatie op het Koreaanse schiereiland is mogelijk veel gevaarlijker dan die in Irak.

The situation on the Korean peninsula is potentially far more dangerous than in Iraq.

Het probleem van de watervoerende lagen op het Iberisch Schiereiland is vaak het zeewater.

The problem with the aquifers on the Iberian Peninsula is often to do with seawater.

Het Koreaanse schiereiland is een bron van voortdurende strategische instabiliteit.

The Korean peninsula is a source of continuing strategic instability.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "schiereiland" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "schiereiland" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Zo'n gebied is bijvoorbeeld het schiereiland Kola in Noord-Rusland.

The Kola region in northern Russia is one example.

Het is duidelijk dat het voornamelijk de landen van het Iberisch Schiereiland zijn waarvoor dit project van belang is.

It is clearly the countries of the Iberian peninsular which have the greatest interest here.

De Europese Unie dient zich bewust te zijn van het belang dat de toekomst van het Koreaanse schiereiland voor de Unie heeft.

The European Union must, indeed, be aware of its own stake in the future of the Korean peninsular.

Mijnheer de Voorzitter, slechts drie jaar geleden hoopten we nog dat het Koreaanse schiereiland een veel betere toekomst tegemoet kon zien.

Mr President, just three years ago we all hoped that the Korean peninsular could look forward to a much better future.

Zo zullen de economieën van het Iberische schiereiland eerder en ernstiger door een Latijns-Amerikaanse crisis getroffen worden dan de rest.

The Iberian economies will therefore be affected earlier and to a greater extent than the others by a major Latin-American crisis.

En nu worden we met de gevolgen hiervan geconfronteerd in drie van de zorgwekkendste probleemgebieden ter wereld: Kasjmir, het Koreaanse schiereiland en de Perzische Golf.

Today we face some of the consequences in three of the world's most worrying trouble spots: in Kashmir, in the Korean peninsular and in the Gulf.

Veiligheid is van fundamenteel belang voor de vrede en de stabiliteit van het Koreaanse schiereiland, en de KEDO levert een bijdrage aan de verzoening tussen de twee Korea's.

Security aspects are fundamental to peace and stability on the peninsular and the KEDO project is contributing to reconciliation between the two Korean governments.

De Europese Unie wisselt regelmatig van gedachten met haar partners, waaronder de Verenigde Staten, de Republiek Korea en Japan, over de toestand op het Koreaanse schiereiland.

The EU regularly exchanges views with our dialogue partners, including the United States, the Republic of Korea and Japan with regard to the situation on the Korean Peninsular.

Het is nogal ironisch dat we over de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland, de KEDO, debatteren op dezelfde dag dat we het ontslag van de Commissie behandelen.

It is quite ironic that on the same day that we are debating the consequences of the resignation of the Commission, we should also be discussing the question of KEDO.

En nu we het toch hebben over de rechten van de volkeren, wil ik erop wijzen dat hier buiten het Parlement mensen staan die komen van het schiereiland Istrië, van Dalmatië en de stad Fiume.

On the subject of people’ s rights, I should like to mention the presence here outside Parliament of people from Istria, Dalmatia and Fiume.

Europa heeft de taak de inspanningen van het gehele Koreaanse volk en van de politieke leiders van het schiereiland te ondersteunen, om stabiliteit en een duurzame vrede in Korea te bereiken.

Europe has a duty to support the efforts of the Korean people as a whole and the Korean political leaders with a view to achieving stability and lasting peace in Korea.

De droogte op het Iberisch schiereiland was de ergste van de afgelopen zestig jaar en heeft, samen met de hoge temperaturen, ervoor gezorgd dat op grote schaal bosbranden uitbraken in Zuid-Europa.

The Iberian peninsular suffered the worst drought in 60 years and this, in conjunction with high temperatures, encouraged the fires to spread in southern Europe.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.