Zo schrijf je een CV in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "pols"

 

"pols" Engelse vertaling

Resultaten: 1-23 van 24

pols {zelfstandig naamwoord}

pols {de} (ook: tel, polsslag)

pulse {znw.}

Daartoe moeten we het beleid van gelijke kansen de pols nemen, meten en evalueren.

We therefore need to take the pulse of the equality policy, measure it and assess it.

Het is dus zaak dat de Raad en de Commissie de hand daar aan de pols houdt.

The Council and Commission thus need to keep their finger firmly on the pulse.

Wij willen onmiddellijk de vinger aan de pols houden als er ontwikkelingen zijn op dat gebied.

We want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.

vinger aan de pols houden

keep one's finger on the pulse

De heer Cornelissen heeft zijn vinger op de pols gelegd.

Mr Cornelissen has put his finger on the pulse.

pols {de} [anat.] (ook: handwortel)

wrist {znw.} [anat.]

De reden dat ik mijn pols vasthoud, is omdat daarin het geheim van de illusie schuilt.

The reason I'm holding onto my wrist is because that's actually the secret of the illusion.

Tijdens een dansrepetitie viel ze op haar uitgestrekte arm en verstuikte haar pols.

And during the course of one of her dance rehearsals, she fell on her outstretched arm and sprained her wrist.

Hij wilde dus ook fijnmotorische controle: flexie in de pols en de elleboog, abductie en flexie in de schouder.

So he wants fine motor control: flex at the wrist, flex at the elbow, abduct and flex at the shoulder.

Ik zeg dat ik mijn pols vastpak, om ervoor te zorgen dat er niets in en uit mijn mouw komt. ~~~ Dat is gelogen.

I say I'm going to grab hold of my wrist to make sure nothing goes up or down my sleeve, that is a lie.

Er zitten sensoren in de plakkers die je op kan doen, op je schoen of op je pols, en dit zendt een signaal uit.

Well, there is these smart Band-Aids or these sensors that one would put on, on a shoe or on the wrist.

pols {de}

wrisl {znw.}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "pols" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "pols" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Graag zouden wij het Parlement hierover in een vroeg stadium willen polsen.

The early thoughts of Parliament on this consultative idea would be especially welcome.

Ze weten niet wat er gaat komen, maar ze zullen iets uit de losse pols laten horen.

They don't know what's coming, but they'll hear something off the cuff.

Was het correct om dit eenzijdig te doen zonder de andere lidstaten daaromtrent te polsen?

Was it right to do this off its own bat, without checking what the other Member States thought?

Daarvoor geven we los uit de pols 250 miljoen ecu uit, en ooit, misschien in het jaar 2050 of zo...

In that case, we blithely spend ECU 250 million, and sometime, possibly in the year 2050...

Laten we de vinger steeds aan de pols houden, maar laten we ook geen onnodige verwachtingen scheppen.

Let us make a continual evaluation, but without creating unnecessary expectations.

Op dat punt moeten wij de vinger aan de pols houden en goede argumenten blijven aandragen.

What is needed here is continued vigilance and discussion.

Ik zou de heer Nielson dan ook iets meer de pols willen voelen.

I would also like to test Mr Nielson a little further.

Vorig jaar heb ik aan den lijve ondervonden hoe het systeem werkt, omdat ik mijn pols had gebroken in Brussel.

Last year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.

Daarom moeten wij de vinger aan de pols blijven houden.

Here, too, we must continue to be a motive force.

We blijven de vinger aan de pols houden.

Careful monitoring will therefore continue.

Wij ontkennen niet dat een hervorming nodig is, maar die behoort niet op deze manier, uit de losse pols, ingevoerd te worden.

We do not deny the need for reform, but this reform must not be improvised in this way or brought in on the sly.

Alle betrokkenen moeten hun inspanningen opvoeren, maar de Europese Unie en de diverse landen moeten de vinger aan de pols houden.

All involved must intensify their efforts, but they need the close attention of the European Union and the nation states.

Ik denk dat het Europees Parlement, en de Commissie regionaal beleid in het bijzonder, steeds de vinger aan de pols heeft gehouden.

I think that the European Parliament, and particularly its Committee on Regional Policy, has risen to the occasion.

Wij gaan het land binnen en ook weer uit, en wij houden de vinger aan pols en wel zo goed als in de gegeven omstandigheden mogelijk is.

We go in and out and are monitoring as closely as possible and as closely as we are allowed to.

Hij zei "Ik ga niet meer op dezelfde manier met patiënten om, je wilt niet uit de losse pols iets zeggen wat tegen je gebruikt kan worden."

He said, "Well you know, I don't deal with patients the same way anymore. ~~~ You wouldn't want to say something off-the-cuff that might be used against you."

Ze heeft kartelvorming en misbruik van machtsposities aan de kaak gesteld en tevens de vinger aan de pols gehouden ten aanzien van concentraties en overheidssteun.

It has tackled secret agreements and abuses of dominant positions and has also controlled mergers and State subsidies.

Ik hecht er buitengewoon veel waarde aan een wetsvoorstel in te dienen dat gebaseerd is op keiharde wetenschappelijke feiten en ik houd dan ook de vinger aan de pols.

I attach the utmost importance to taking forward a legislative proposal based on sound science, and will follow it closely.

Gezien de zeer complexe aard en de omvang van dit verschijnsel is het Groenboek er met name op gericht het debat op gang te brengen en alle belanghebbende partijen te polsen.

In view of the highly complex nature and sheer scale of this phenomenon, the primary aim of the Green Paper is to launch a debate and to sound out all the interested parties.

Ik zal de vraag verder laten rusten, omdat ik ervan overtuigd bent dat u een vinger aan de pols blijft houden zodat dit probleem zo mogelijk nog vóór 2007 opgelost kan worden.

I would now like to put aside this question because I believe that you will continue to work in this area and that this problem will be resolved, if at all possible, before 2007.

Het gaat niet simpelweg om het sluitend maken van inkomsten en uitgaven, maar om een begroting die in staat is de hand aan de pols te houden van een politieke unie in een veranderende wereld.

This does not simply involve determining income and expenditure, but it must also be able to sound out the opinion of a political union in a changing world.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.