Tijd over?

Probeer Galgje

Nederlands-Engels vertaling voor "overvloed"

 

"overvloed" Engelse vertaling

Resultaten: 1-24 van 75

overvloed {zelfstandig naamwoord}

overvloed {de} (ook: onbekrompenheid, uitbundigheid, weligheid, abundantie)

abundance {znw.}

Als we het natuurlijke milieu koesteren, zal haar overvloed ons zelfs meer teruggeven.

As we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.

De overvloed, hoeveel vis je hebt per vierkante meter, neemt met bijna 170 procent toe.

The abundance, how many fish you have per square meter, increases almost 170 percent.

Er is een overvloed aan jonge sterren, dat is dus exact tegengesteld aan de voorspelling.

There is an abundance of young stars, so it's the exact opposite of the prediction.

Maar hier ligt de grootste kracht voor het tot stand brengen van een wereld van overvloed.

But here, here is the biggest force for bringing about a world of abundance.

Het gebeurt eenvoudigweg met drie zaken die we hier in overvloed hebben.

It does it simply with three things that we have here in abundance.

overvloed {de} (ook: abundantie)

plenty {znw.}

Geen maagdelijkheid, maar vruchtbaarheid, overvloed, tuinen bevloeid door stromende wateren.

It's not virginity; it's fecundity. ~~~ It's plenty. ~~~ It's gardens watered by running streams.

Maar hoe dan ook hebben wij dus aardgas in overvloed.

But anyway, whether they say they're right or whatever, we have plenty of natural gas.

Mijnheer de Voorzitter, wat de EU-begroting betreft kan men stellen dat wij in een wereld van overvloed leven.

Mr President, it could be claimed that the EU budgetary economy thrives in a world of plenty.

De overvloed van verloren betaalt voor rekening op hoe niemand wil ook flirt met een serveerster een gezwollen gezicht

Plenty of lost pay on account on how nobody wants to flirt with a waitress whose face is all purple and swollen up with bruises

Die zijn er al in overvloed.

There are plenty of those already.

overvloed {de}

plenitude {znw.}

overvloed {de} (ook: overdaad)

profusion {znw.}

Er is, ten tweede, een overvloed aan regelingen.

Secondly, there is a profusion of regulations.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "overvloed" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "overvloed" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

De overvloed aan informatie onderscheidt ons van degenen die armer zijn dan wij.

The fact that we are saturated with information separates us from the less well-off.

Een overvloed aan informatie kan in plaats van een handicap juist een verrijking zijn.

An overabundance of information, far from being a handicap, can be very rewarding.

En die zijn ook deel van het overvloedige medialandschap dat we vandaag kennen.

And they are also part of the abundant media landscape we're getting now.

Die A is een hoofdletter A, wat suggereert dat overvloed een doel op zich is.

That A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.

Ik wil weten hoe zij afhankelijk zijn van de overvloed van de zee voor hun bestaan.

I want to know how they rely on the water's bounty for their living.

Dit is een heel ernstig precedent waarop ik mijn collega's ten overvloede wil wijzen.

This is a most serious precedent that I would like to bring to the attention of my colleagues.

De Commissie is gezien het overvloedige marktaanbod van oudsher tegen dergelijke overdrachten.

Traditionally, the Commission is opposed to such transfers in light of abundant market supplies.

De pers meldt een overvloed aan details over dit wijdvertakte netwerk voor elektronische bewaking.

The press is crammed full of details about this all-pervasive electronic monitoring network.

Mevrouw Müller, begrip heb ik ten overvloede, maar u hebt uw spreektijd dik en dubbel overschreden.

Mrs Müller, we said that we would be understanding, but you have doubled your allotted time.

Als we energie in overvloed hebben, hebben we ook water in overvloed.

And if we have abundant energy, we also have abundant water.

De belangrijkste markten worden nu gekenmerkt door overschotten en overvloed.

Today, there is a surplus - a glut - in all the key markets.

Mijnheer de Voorzitter, energie-efficiëntie is onmiskenbaar het stiefkindje in deze wereld van overvloed.

Mr President, energy efficiency is arguably the poor relation in the overall supply situation.

Laat je niet afschrikken door je overvloedige niets-zijn.

Let's not be freaked out by our bountiful nothingness.

Nu weten we dat kamerlucht heerlijk gratis is, het is in overvloed aanwezig en bevat al 21 procent zuurstof.

Now we know room air is gloriously free, it is abundant, and it's already 21 percent oxygen.

Om een voorbeeld te geven: in 2001 en 2002 produceerden Ethiopische maisboeren twee overvloedige oogsten.

To give you an example, between 2001 and 2002, Ethiopian maize farmers produced two years of bumper harvest.

Maar er zijn plekken waar voedsel in overvloed is.

There may be other places we could live where food is plentiful.

Heeft het ene land een overvloed aan snelheidscontroles, het andere controleert slechts op grove overtredingen.

Where one country has a surplus of speed controls, the other only monitors serious offences.

Dat is een overweging ten overvloede, maar ik denk wat dat betreft dat vanavond aan zijn doel beantwoord heeft.

This may be an unnecessary consideration but I do think that we achieved our purpose tonight.

Desondanks bevat het verslag een overvloed aan voorstellen voor een toerismebeleid op EU-niveau, dat inhoudt dat:

In spite of that, the report contains a host of proposals for a tourism policy at EU level.

Ofwel, impact is veroorzaakt door mensen, door wat zij consumeren in hun overvloed, en hoe het wordt geproduceerd.

That is, impact is generated by people, what they consume in their affluence, and how it is produced.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

In het Nederlands-Engels woordenboek zul je meer vertalingen vinden.