Stageplekken in verschillende landen

Nederlands-Engels vertaling voor "overgemaakt"

Infinitief van overgemaakt: overmaken
 

"overgemaakt" Engelse vertaling

Resultaten: 1-27 van 53

overmaken {werkwoord}

overmaken [maakte over|overgemaakt] (geld) {ov.ww.} (ook: verplaatsen, verleggen, afboeken, overplaatsen)

overgemaakt (voltooid deelwoord)

transferred (Past participle)

overmaken [maakte over|overgemaakt] (geld) {ov.ww.} (ook: afgelasten, annuleren, ontbinden, tenietdoen)

overgemaakt (voltooid deelwoord)

remitted (Past participle)

overmaken [maakte over|overgemaakt] (examens, tentamens) {ww.}

overgemaakt (voltooid deelwoord)

retaken (Past participle)

overmaken [maakte over|overgemaakt] (opnieuw maken) {ov.ww.}

to re-do {ww.}

overmaken [maakte over|overgemaakt] (opnieuw maken) {ov.ww.}

overmaken [maakte over|overgemaakt] {ww.} (ook: afgelasten, annuleren, ontbinden, tenietdoen)

overgemaakt (voltooid deelwoord)

remitted (Past participle)
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "overgemaakt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Enkele weken geleden hebben zij een dossier overgemaakt aan de Luxemburgse justitie.

A few weeks ago, they submitted a dossier to the Court of Justice in Luxembourg.

De Commissie heeft de eerste bedragen in dat kader al overgemaakt.

The Commission has already initiated the first payments under the new convention.

Ze hebben ook een dossier overgemaakt aan de Rekenkamer zelf, met een aantal aanbevelingen.

They also submitted a dossier to the Court of Auditors itself with a number of recommendations.

Niet iedere verdiende dollar moet onmiddellijk naar Miami overgemaakt worden.

Not every dollar earned should be transferred directly to Miami.

Dat betekent dat er niet eindeloos geld overgemaakt kan worden.

This means that the transfer of unlimited quantities of money is impossible.

Toen ik die aantijgingen ter hand kreeg, heb ik die aan OLAF overgemaakt.

When I heard about those allegations, I passed them on to OLAF.

Vervolgens heeft de Commissie het antwoord van de Spaanse regering aan de eiser overgemaakt.

The Commission conveyed the Spanish government's reply to the complainant, who accepted the explanation.

Ik herhaal dat de Commissie de landenlijst aan de Raad heeft overgemaakt.

As for the list of specific countries, as I told you earlier, the Commission submitted it to the Council.

Zodra we hier veilig en wel vandaan zijn met het product, zal het geld overgemaakt worden op uw rekening.

As soon as we're free and cleared with the product... the funds will be transferred to your account.

Jaarlijks wordt 150 miljard euro overgemaakt via banken.

Every year, EUR 150 billion are transferred via banks.

Het zal dus niet meer dan een papieren transactie zijn zonder dat er daadwerkelijk geld wordt overgemaakt.

It will therefore be a book transaction without any substantial transfer of money.

Maar de documenten werden ons pas overgemaakt in september.

But we did not receive the documents until September.

Heeft de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling nu wel of niet twee miljard overgemaakt aan EURATOM?

Has the European Bank for Reconstruction and Development transferred EUR two billion to EURATOM, yes or no?

Op 12 januari heeft de Europese Commissie besloten dat er 401 miljoen euro aan Ierland zou worden overgemaakt.

On 12 January a decision was made by the European Commission to pay EUR 401 million to Ireland.

Het secretariaat van de Commissie heeft ze officieel aan het Parlement overgemaakt.

The Commission's secretariat therefore made arrangements for an official submission to the European Parliament.

Zij is in augustus 1996 aan het Parlement overgemaakt.

It was transmitted to Parliament in August 1996.

Zij kunnen het best de noodzakelijke inlichtingen verzamelen en zij weten wanneer deze aan ons overgemaakt moeten worden.

They are better qualified than we are to gather the necessary information and to decide when to convey this to us.

De Commissie heeft dit bedrag resoluut verworpen in het advies dat zij onlangs aan het Parlement en de Raad heeft overgemaakt.

The Commission, in the opinion which it has just sent to the Parliament and to the Council, has firmly rejected this amount.

Er is over bijna alle betrokken ontwerpteksten een akkoord bereikt in de NAVO en deze teksten zijn overgemaakt aan de Europese Unie.

Almost all the relevant draft texts have already been agreed by???? and transmitted to the European Union.

Wij vragen dus dringend aan de Commissie dat een interimrapport over de mensenrechtensituatie aan het Parlement zou worden overgemaakt.

We thus urge the Commission to give Parliament an interim report on the human rights situation.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.