Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Nederlands-Engels vertaling voor "op woensdag"

Vertaling

"op woensdag" Engelse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "op woensdag" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "op woensdag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het speelt toch werkelijk geen rol of we het op woensdag of op donderdag bespreken.

Whether it is dealt with on Wednesday or Thursday really makes no difference.

Wij weten dat hij hier niet aanwezig kan zijn op woensdag, maar wel op donderdagmorgen.

We understand he is not able to be there on Wednesday but could be on Thursday morning.

Ik wijs u er overigens op dat dit punt reeds op de agenda van woensdag staat ingeschreven.

Furthermore, I would point out that this matter is on our agenda for Wednesday.

De heer Leinen verzoekt het debat op woensdag te laten plaatsvinden.

I have a request from Mr Leinen for the debate to be held on Wednesday.

Op woensdag behandelen we ook het belangrijke verslag van de heren Dimitrakopoulos en Leinen.

On Wednesday, we also have the important Dimitrakopoulos-Leinen report.

Ik werk in een fabriek en ik heb een show op Radio Boiro op woensdag en vrijdag.

I work in a conserve factory and I'm also a radio host at Radio Boiro, Wednesdays and Fridays

Tegen de achtergrond van alle beschikbare informatie zal de stemming op woensdag plaatsvinden.

In the light of all the available information, the vote will take place at noon on Wednesday.

Enerzijds hebben we op dinsdag en woensdag een zeer volle agenda.

On the one hand, we have a packed agenda for Tuesday and Wednesday.

De stemming vindt plaats op woensdag 22 oktober 1997 om 12.00 uur.

The vote will be taken at 12 noon on Wednesday, 22 October 1997.

U bent allen van harte welkom bij de plechtigheid die op woensdag om 16.00 uur zal plaatsvinden.

You are all most welcome to attend at this time of commemoration at 4 p. m. on Wednesday.

-- Ik heb de indruk dat de fracties er wellicht mee instemmen de stemming op woensdag te houden.

I get the impression that perhaps the groups would agree to having the vote on Wednesday.

Sprak elke woensdag op een metrostation af met 20 van zijn vrienden.

Met every Wednesday at a subway stop with 20 of his friends.

Ik mis op woensdag de stemming over het vergaderrooster.

I cannot find on Wednesday's agenda any vote on the calendar of part-sessions.

Uw opmerkingen hebben betrekking op woensdag, maar gaat u verder.

Your comments relate to Wednesday, but carry on please.

Wij vergaderen om de twee maanden op een woensdag in Straatsburg.

We meet in Strasbourg on a Wednesday every other month.

Ik begrijp waarom wij op woensdag zouden willen stemmen.

I understand why we would want to vote on Wednesday.

Met dat doel voor ogen hebben de twee subcommissies op woensdag 30 augustus 2006 hun werkzaamheden aangevat.

To this end, the two sub-committees began their work on 30 August 2006.

Ik ben er zeker van dat hij hiermee rekening zal houden indien onze benoemingen op woensdag bevestigd worden.

I am sure he will take that into account if our appointments are confirmed on Wednesday.

De stemming vindt op woensdag om 11.30 uur plaats.

The vote will take place on Wednesday at 11.30 a. m.

Mevrouw de Voorzitter, ik wil het woord voeren in verband met een punt op de agenda van woensdag 15 september.

Madam Chairman, I rise with regard to an item on the agenda for Wednesday, 15 September.
 

Forumresultaten

"op woensdag" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

oosters · Oostgoot · Oostindisch · oostwaarts · Oostzee · ootmoed · ootmoedig · op · op-ed · op-en-neerspringen · op-woensdag · opa · opaal · opaalachtig · opbellen · opbergbank · opbergen · opberghoezen · opbergkast · opbergmap · opbeuren

Meer in het Nederlands-Engels woordenboek.