Search for the most beautiful word
towropes
radiochemical

VOTE NOW

Nederlands-Engels vertaling voor "ontmoeten"

 

"ontmoeten" Engelse vertaling

Resultaten: 1-32 van 576

ontmoeten {werkwoord}

ontmoeten [ontmoette|ontmoet] {ww.} (ook: afhalen, treffen, afspreken, bijeenkomen)

to meet [met|met] {ww.}

We werden bij elkaar gezet en geen van ons wilde echt de ander ontmoeten.

We were pushed together, and neither one of us really wanted to meet the other.

Hij is naar ons Parlement gekomen om een aantal van onze collega's te ontmoeten.

He is visiting the European Parliament in order to meet with colleagues.

Ik stel voor dat u uw laatste moment wijdt om uw eigen Gaya te ontmoeten.

I suggest you take your last few months and prepare to meet your Gaya.

Je moet 1000 km reizen om iemand te ontmoeten die jouw naam niet kent.

You'd have to go 1000 miles to meet someone who didn't know your name.

Je zal je woordenschat uitbreiden, nieuwe mensen ontmoeten, en je zal gezonder gaan leven.

You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle.

ontmoeten [ontmoette|ontmoet] {ww.} (ook: afgaan, zien, treffen, zorgen)

to see [saw|seen] {ww.}

En eenmaal van het ego bevrijd, zijn we gereed het goddelijke te ontmoeten.

And once we get rid of ego, then we're ready to see the Divine.

Vandaag en morgen ontmoeten twee Europa's elkaar in deze zaal.

Today and tomorrow see two Europes meeting head-on in this Chamber.

Hij was zo vriendelijk dat ook te doen, waarop de mullahs besloten mij in een moskee te ontmoeten.

He was kind enough to do so and the mullahs decided to see me in the mosque.

Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ferrero-Waldner, het is voor mij een grote vreugde u hier te mogen ontmoeten.

Madam President, allow me to say how heartening it is to see you in this position.

Hij was zelfs niet bereid om de vertegenwoordiger van de UNESCO, die naar Kandahar was afgereisd, te ontmoeten.

He has been unwilling even to meet the representative of UNESCO, who travelled to Kandahar to see him.

ontmoeten [ontmoette|ontmoet] {ww.} (ook: treffen, aantreffen, tegemoet treden, tegenkomen)

Als God in alle mensen is, dan is er een ontmoetingsplaats waar mijn verwantschap met u een drievoudig ontmoeten wordt.

If God is in all people, then there is a meeting place where my relationship with you becomes a three-way encounter.

Wij ontmoeten hen in de gemeenschappelijke vergaderingen.

We encounter them in the joint meetings.

Verder zijn er twee amendementen ingediend die morgen waarschijnlijk enige tegenstand zullen ontmoeten in het Parlement.

There are two further amendments which are likely to encounter some opposition in the House tomorrow.

Mijnheer de Voorzitter, u en ik hebben elkaar hier al vaak op een prettige wijze ontmoet.

Mr President, you and I have many happy encounters here on the floor.

Ik heb in België veel asielzoekers ontmoet en geen van hen voldeed werkelijk aan alle vereisten.

For instance, I have encountered many asylum seekers in Belgium, but none of them really met the relevant conditions.

ontmoeten [ontmoette|ontmoet] {ww.} (ook: treffen, in elkaar haken, verslaven, aan de haak slaan)

Ik heb nog nooit een meisje zoals jou ontmoet.

I've never hooked up with a girl like you before.

ontmoeten [ontmoette|ontmoet] {ww.} (ook: treffen, aantreffen, tegemoet treden, tegenkomen)

Ik zal dat doen met behulp van woorden, natuurlijk, maar ook met een geometrische vorm, de cirkel. ~~~ Doorheen mijn verhaal zal je verschillende cirkels ontmoeten.

I will do so with the help of words, of course, but also a geometrical shape, the circle, so throughout my talk, you will come across several circles.

Ik ontmoette een student die zich fantastisch goed kan uitdrukken, en hij stemde ermee in deze video aan niemand te laten zien totdat jullie 'm hier bij TED hadden gezien.

I came across a student who's absolutely excellent at expressing himself, and this student agreed that he would not show his video to anybody until you here at TED had seen it.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "ontmoeten" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "ontmoeten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Deze man, die we hebben ontmoet, je kunt het op onze website zien, www.sristi.org,

This person, whom we met -- and you will see it on the website, www.sristi.org

We ontmoetten elkaar in november 2002. ~~~ Aisha zal u nu vertellen hoe dat kwam.

So we met in November 2002, and Aicha will now tell you how that came about.

Zij hebben elkaar ontmoet wel wetende dat de arbeidsmarkt aan herstructurering toe is.

They met in the conviction that there is a labour market model which needs reforming.

Maar als u er ooit één ontmoet, betrek ze, moedig ze aan, en geef ze hoop.

But if you ever meet one, engage them, encourage them, and offer them hope.

Wat mij zo trof, was dit: ze had medelijden met mij zelfs voordat ze mij had ontmoet.

What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.

Ik wist dat ik haar ooit zou vinden, dat we elkaar ooit zouden ontmoeten.

Because, when people heard that my son was a victim, I got immediate sympathy.

Gisteren heb ik samen met een Italiaanse delegatie in Libanon president Lahoud ontmoet.

Yesterday, in the Lebanon, I and an Italian delegation met President Lahoud.

Ik stel mij net dezelfde vraag als ik bedenk dat een Algerijn u in Frankrijk ontmoet.

I ask myself the same question, when I think that in France an Algerian could meet you.

Vertegenwoordigers van het Timorese volk ontmoeten Indonesische democraten.

Representatives of the Timorese people are meeting Indonesian democrats.

Toen we haar drie jaar geleden ontmoetten, zeiden we: "Wat kan V-dag voor je doen?"

When we met her three years ago, we said, "What could V-Day do for you?"

Zojuist heb ik de Wit-Russische oppositieleider Alexander Milinkevich ontmoet.

I have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.

Ik heb veel kindsoldaten ontmoet -- ex-strijders, zoals ze genoemd willen worden.

And I remember I met a lot of child soldiers -- ex-combatants, as they like to be called.

Je zal je woordenschat uitbreiden, nieuwe mensen ontmoeten, en je zal gezonder gaan leven.

You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle.

Wie anders die ik niet ken, kan ik nog ontmoeten, iemand zo anders als ik?"

Who else can I meet that I don't know, or that I'm so different from?"

Nou, "Rare Earth" heeft me eigenlijk heel veel geleerd over het ontmoeten van het publiek.

Well, "Rare Earth" actually taught me an awful lot about meeting the public.

Gisteren ontmoette de heer Smith, Engelsman, mijnheer Rossi, Italiaan.

Yesterday, I overheard Mr Smith, an Englishman talking to Mr Rossi, an Italian.

Wij hebben de president en de eerste minister van Bulgarije en ook vele ministers ontmoet.

We met the President and the Prime Minister of Bulgaria and many ministers.

In dat verband heb ik onlangs de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming ontmoet.

In this respect, I recently had a meeting with the European Data Protection Supervisor.

Ik heb vele van hun vertegenwoordigers ontmoet en hun documenten gelezen.

I met several of their representatives and have read their statements.

Ik ontmoette deze persoon zelf in de vroege dagen van onze bergbeklimming.

And I myself met this person in the early days of this mountain climb.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Nog meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.