Stageplekken in verschillende landen

Nederlands-Engels vertaling voor "ondersteboven"

 

"ondersteboven" Engelse vertaling

Resultaten: 1-11 van 11

ondersteboven {bijvoeglijk naamwoord}

ondersteboven {bn.} (ook: overweldigd)

blown away {volt.deelw.}

Als ik deze animatie zie, oh Jezus, ben ik ondersteboven.

When I see these animations, oh Jesus, I'm blown away.

ondersteboven {bijwoord}

ondersteboven {bw.} (ook: op zijn kop)

ondersteboven {bw.} (ook: op de kop)

Vijftien vlaggen hingen correct, maar de vlag van het Verenigd Koninkrijk hing ondersteboven.

Fifteen of them were the right way up but the Union flag was upside-down.

Ik denk dat ze ondersteboven door de schuur heen wilden vliegen.

Best I can figure, they were trying to fly through that barn upside down.

Ik gebruikte mijn speciale visie om het ondersteboven te lezen.

Well, I used my acute peripheral vision to get a upside-down read.

Zeker als ze ondersteboven staan. ~~~ Je gebruikt algemene gezichtsherkenningssoftware.

Especially when they're upside down, you're engaging that general facial recognition software there.

Hij kan omhoog, omlaag, vooruit, achteruit en zelfs ondersteboven vliegen.

It can fly up, down, forwards, backwards, even upside-down.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "ondersteboven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik heb een zwak voor dingen als deze, waar ik ondersteboven van ben.

I have this special interest in things like this which blow my mind.

Ze kon ook de serienummers lezen op bankbiljetten als die ondersteboven op een hard oppervlak lagen.

She could also read the serial numbers on bills when they were placed, face down, on a hard surface.

De ontwikkelingslanden hebben de traditionele machtsverhoudingen binnen de WTO totaal ondersteboven gehaald.

The developing countries reversed the traditional power relations within the WTO.

Dat bedrag valt eigenlijk binnen de normale gang van zaken en daar hoeven we niet ondersteboven van te zijn.

They are simply part of normal business and we should not be perturbed by the amount of money involved.

Degene met het geelgroene pak vliegt ondersteboven.

The one with the yellow-green suit, he's flying head-down.

Wat? ~~~ (Publiek lacht) Daar raakte ik echt van ondersteboven.

What? (Laughter) That really flipped me out.

Sla ze ondersteboven.

Oh, bang them out of there.

Toen ik voor het eerst hoorde over bedreigde diersoorten, was ik er ondersteboven van dat elke dag dieren voor altijd van deze aarde werden weggevaagd.

And when I first learned about endangered species, I was truly distressed to know that every day animals were being wiped off the face of this Earth forever.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.