Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "onder de aandacht brengen" ontbreekt.

Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Nederlands-Engels vertaling voor "onder de aandacht brengen"

Vertaling

"onder de aandacht brengen" Engelse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "onder de aandacht brengen" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "onder de aandacht brengen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik wil met name de positie van de minst ontwikkelende landen onder de aandacht brengen.

I would especially like to stress the position of the least developed countries.

Tenslotte wil ik het probleem van het Europees Parlement nog onder de aandacht brengen.

Lastly, I feel I should mention the problem of the European Parliament.

In verband met het overschot wil ik twee zaken onder de aandacht brengen.

Still in connection with the surplus, there are two other things I would like to mention.

Ik weet dat u daar bezorgd over bent, en dat u dit met hartstocht onder de aandacht brengt.

I know that this is a cause for concern for you, which you express with passion.

Mag ik in dit verband nog eens iets onder de aandacht brengen van de commissaris tot besluit.

May I, in conclusion, bring something to the Commissioner's attention in this respect.

Tot slot wil ik nog de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen onder de aandacht brengen.

Finally, I want to highlight the most extreme form of violence against women.

Wilt u dat onder de aandacht brengen van de bevoegde autoriteiten?

Would you mind bringing this to the attention of the competent authorities?

- Ik zal het commentaar van mijnheer Harbour zeker onder de aandacht brengen van de heer Michel.

I will certainly bring Mr Harbour's comments to Mr Michel's attention.

Tenslotte wil ik nog één ander punt onder de aandacht brengen.

Finally, I want to draw Members ' attention to one other point.

-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil de kwestie-Zimbabwe onder de aandacht brengen.

Mr President, I should like to raise the question of Zimbabwe.

Mijnheer de Voorzitter, enkele zaken wil ik graag nog onder de aandacht brengen.

I should like to bring to your attention a few other matters.

Het is belangrijk dat het Parlement deze zaak onder de aandacht brengt, maar het is niet voldoende.

It is important that Parliament draws attention to that issue, but that is not sufficient.

Ik hoop dat mijn betoog van vandaag het probleem nog eens onder de aandacht brengt.

I hope my words today will raise awareness of it once again.

Ik wil slechts drie gebieden onder de aandacht brengen waarop we snelle vooruitgang dienen te boeken.

I just want to highlight three areas among many where we need quick progress.

Vertegenwoordigers van de Unie moeten deze zaken onder de aandacht brengen van de Argentijnse regering.

The Union's representatives must draw the Argentine Government's attention to these issues.

Naar aanleiding van dit grotendeels uitstekende verslag wil ik bepaalde delen onder de aandacht brengen.

While this annual report is good on the whole, I would draw special attention to certain points.

- Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag een paar specifieke groepen werknemers onder de aandacht brengen.

Mr President, I would like to bring a few particular groups of workers into this discussion.

Dat moeten wij onder de aandacht brengen als een van de zeer grote successen van de Europese ontwikkeling.

We should publicise this as a really great success for European development.

Mag ik een paar punten die ook door mevrouw de commissaris zijn aangestipt, hier onder de aandacht brengen.

Could I highlight a few points which have also been touched upon by the Commissioner?

Ik wil graag nog een tweede invalshoek onder de aandacht brengen.

Let me turn now to a second aspect of the programme.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.