Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Nederlands-Engels vertaling voor "nieuwsgierig"

 

"nieuwsgierig" Engelse vertaling

Resultaten: 1-26 van 26

nieuwsgierig {bijvoeglijk naamwoord}

nieuwsgierig {bn.} (ook: benieuwd, vreemd, typisch, curieus)

curious {bn.}

Ik was nieuwsgierig naar hen en naar hun manier om conflicten op te lossen.

I was curious about them and about the way in which they resolve conflict.

Daarom was ik heel nieuwsgierig om te weten welke nieuwe gegevens er zijn.

I was therefore most interested and curious to know what new information was available.

Ik ging in het water met ze, en was verbaasd hoe nieuwsgierig ze waren.

And I got in the water with them, and I was amazed at how curious they were.

Maar ik werd een beetje nieuwsgierig naar wat hij bedoelde met vrijheid, en vrijheid voor wie.

But I got sort of curious of what he meant with liberty, and liberty for whom.

Belangrijk is natuurlijk ook waarnaar men nieuwsgierig is en wat men onderzoekt.

But obviously, one also has to ask what people are curious about, and what is being researched.

nieuwsgierig {bn.} (ook: weetgierig, benieuwd)

Ik hou er gewoon van om te leren en ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. ~~~ Ik hou er van om mij te richten op het status quo en het vervolgens op zijn kop te zetten.

And I just love learning and I'm incredibly inquisitive and I love taking on, you know, the status quo and trying to turn it upside down.

nieuwsgierig {bn.} (ook: weetgierig, benieuwd)

agog {bn.}

nieuwsgierig {bn.} (ook: bemoeiziek)

snoopy {bn.}

nieuwsgierig {bn.} (ook: bemoeizuchtig)

nosey {bn.}

nieuwsgierig {bn.} (ook: bemoeizuchtig)

nosy {bn.}

nieuwsgierig {bijwoord}

nieuwsgierig {bw.} (ook: met nieuwsgierigheid)

Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "nieuwsgierig" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "nieuwsgierig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik ben nieuwsgierig naar Azië en haar resultaten, die we hier later zullen bespreken.

I shall watch with interest events in Asia and we will continue to discuss them in this House.

Ik ben nieuwsgierig naar wat de Europese Commissie daarvan zegt.

I am interested to see what the European Commission's opinion would be on this.

Zij worden pas echt erg nieuwsgierig op het ogenblik dat de echte procedure op zijn einde loopt.

Their curiosity only gets the better of them once the real procedure reaches completion.

Mijnheer de Voorzitter, wie niet nieuwsgierig is, wordt oud.

Mr President, a lack of curiosity is an indication that a person is growing old.

De verslagen van het Parlement zijn voorgelegd en ik ben nieuwsgierig wat de Raad daarvan maakt.

The parliamentary reports are available and I am very keen to know what the Council will make of them.

Dan kijkt hij nieuwsgierig in zijn moeders mond.

Then he peers eagerly into his mother's mouth.

Ik ben heel nieuwsgierig naar die nieuwe richtsnoeren, heel nieuwsgierig ook naar wat we kwijtraken.

I am very interested to find out about these new guidelines and also very interested to see what we can get rid of.

Velen zijn nieuwsgierig wat de volgende stap is na uw benoeming tot secretaris-generaal van de West-Europese Unie.

Many would like to know what will happen after your appointment as Secretary-General of the Western European Union.

Ik ben erg nieuwsgierig naar de komende studie en ik hoop dat daarin ook aandacht aan deze kwestie zal worden besteed.

I would certainly look forward to the study and I hope that it will address this point.

Diegene die leren dat het bestaat... moeten een zeldzame mate van intuïtie, en gevoeligheid bezitten en nieuwsgierig zijn.

Those that learn it exists...... must posses a rare degree of intuition, sensitivity and a questioning nature.

Ik dit opzicht ben ik nieuwsgierig naar wat de groep van hooggeplaatste vertegenwoordigers over dit vraagstuk heeft gezegd.

It would be interesting to learn what the high-level group thought on this issue.

Nieuwsgierig naar mensen in de clan.

Curiosity about people in the tribe, curiosity about outsiders.

Dat hij niet zo nieuwsgierig is.

Well, that he stays out of the way

Ik ben nieuwsgierig naar wat de Commissie hierover zal zeggen, maar zou toch alvast enkele waarschuwende woorden willen spreken.

We look forward to what the Commission has to say but I would sound a note of warning.

Nieuwsgierig naar buitenstaanders.

They're asking questions.

Ze zijn nieuwsgierig.

They have curiosity.

We zijn nieuwsgierig, mijnheer de commissaris, hoe u ons in oktober uit zult leggen dat de horden genomen zijn die u vandaag heeft geplaatst.

We are eager to see, Commissioner, how you will explain to us in October that the hurdles you have erected here today have now been overcome.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.