Professionele vertalers één klik verwijderd

Nederlands-Engels vertaling voor "moe"

 

"moe" Engelse vertaling

Resultaten: 1-22 van 30

moe {bijvoeglijk naamwoord}

moe {bn.} (ook: vermoeid, mat)

tired {bn.}

Ten tweede is het duidelijk dat alle partijen de oorlog moe zijn en vrede willen.

Secondly, it is obvious that all parties are tired of war and want peace.

Het maakt je moe en prikkelbaar om al die gegevens te moeten invullen.

It makes you tired and irritable to have to make up all of that data.

Hij is alleen, moe, en heeft nog geen zier gezien van niemand hier!

He is alone, tired, and he hasn't seen diddly-squat from anybody here!

Inmiddels is er een tweede gemeenschappelijk standpunt en het Parlement lijkt het strijden moe.

Meanwhile, we have a second common position and Parliament seems to be tired of the struggle.

Ik word er moe van keer op keer te moeten horen dat het aan de kwalificatie van de vrouwen ligt.

I am getting sick and tired of always hearing that it is because of women’ s qualifications.

moe {bn.} (ook: vermoeid)

aweary {bn.} [form.]
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "moe" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Ik word er een beetje moe van om dat steeds weer te herhalen, hoe noodzakelijk dat ook is.

I am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.

Hij is het moe zijn vrienden te begraven, en zijn familie, zijn gemeenschap.

He's fed up with burying his friends, his family, his community.

En zei zeiden, "Boodschapper van God, we zijn moe van de strijd.

And they said, "Messenger of God, we are battle-weary.

Als de heer Alexander moe wordt van luchthavens, dan wil ik hem graag uitnodigen naar het Baltisch gebied.

When Mr Alexander grows weary of airports, I should like to invite him to the Baltic.

Vandaag las ik een briefing van een NGO waarin stond dat men het moe was om instellingen te complimenteren.

Today I looked at a briefing from an NGO which said that it was weary of congratulating institutions.

De samenwerking moet ook worden uitgebreid naar derde landen, met name de MOE-landen.

It is intended that cooperation should be extended to third countries, especially in Central and Eastern Europe.

Ik begin moe te worden van deze " SLIM-liturgie "!

I am beginning to tire of this 'SLIM liturgy '.

En ze worden moe, duisternis en regen vallen; ze worden het moe.

And then he went and knocked an old lady house.

God, ik moet je vertellen, ik ben goed en moe

God, I got to tell you, I'm good and bushed

Daarom mogen juist wij als Europees Parlement niet moe worden om te wijzen op schendingen van mensenrechten.

We in the European Parliament must, therefore, never relax in our determination to draw attention to human rights violations.

Van slapen word ik altijd zo moe....

Sleeping just knocks me out.

Daarom vraag ik u er al in uw overwegingen rekening mee te houden of het niet mogelijk is om de MOE-landen erbij te betrekken.

So I would ask you to consider in your deliberations whether it would not be possible to include the Central and Eastern European states.

Wij weten allemaal dat er zelfs bij zoiets eenvoudigs als achter je computer werken, veel sneller fouten worden gemaakt als je erg moe bent.

We all know how dicey it becomes when we are exhausted doing something as simple as working on our computers.

Dit toont dat het Tsjetsjeense volk de oorlogssituatie moe is, dat het heeft gekozen voor een politieke oplossing binnen de Russische Federatie.

This outcome has demonstrated that the Chechen people, weary of war, have chosen the political solution within the Russian Federation.

Hij is het moe.

And he's fed up with it.

Hij is het moe.

He's sick of it.

Mijnheer Patten, wij zullen niet moe worden daarop aan te dringen, ook indien het volgens u eindelijk afgelopen moet zijn met het pingpongspelletje.

Mr Patten, we will continue to push for this, even though you believe that we should at last put an end to the game of ping pong.

In de resolutie-Watson maakt deze instelling melding van haar overtuiging dat de Europese burgers moe zijn van de proclamaties en grote verklaringen.

Madam President, our Parliament, though it may not be aware of it, is not without a sense of humour.

Ik ben moe van woorden waar geen daden op volgen en ik begin te twijfelen aan de macht en de efficiëntie van dit Parlement en van onze instellingen.

I have had enough of words which are not matched by action and I am starting to doubt the power and effectiveness of Parliament and our institutions.

Ten eerste moe men, voordat men uit naam van de Europese Unie beloften gaat doen, goed onderzoeken of er wel middelen zijn om die beloften na te komen.

Before aid is promised in the name of the European Union, it would perhaps be in order to check whether the promises can be kept.
 

Forumresultaten

"moe" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.