Nederlands-Engels vertaling voor "moe"

NL moe Engels vertaling

NL moe
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

moe (ook: vermoeid, mat)
Ten tweede is het duidelijk dat alle partijen de oorlog moe zijn en vrede willen.
Secondly, it is obvious that all parties are tired of war and want peace.
De vissers zitten zonder werk; ze zijn moe en teleurgesteld.
The fishermen are inactive, tired and disappointed.
Het maakt je moe en prikkelbaar om al die gegevens te moeten invullen.
It makes you tired and irritable to have to make up all of that data.
moe (ook: vermoeid)
volume_up
aweary {bn.} [form.]

Voorbeeldzinnen voor "moe" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk word er een beetje moe van om dat steeds weer te herhalen, hoe noodzakelijk dat ook is.
I am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
DutchHij is het moe zijn vrienden te begraven, en zijn familie, zijn gemeenschap.
He's fed up with burying his friends, his family, his community.
DutchAls de heer Alexander moe wordt van luchthavens, dan wil ik hem graag uitnodigen naar het Baltisch gebied.
When Mr Alexander grows weary of airports, I should like to invite him to the Baltic.
DutchDe samenwerking moet ook worden uitgebreid naar derde landen, met name de MOE-landen.
It is intended that cooperation should be extended to third countries, especially in Central and Eastern Europe.
DutchEn zei zeiden, "Boodschapper van God, we zijn moe van de strijd.
And they said, "Messenger of God, we are battle-weary.
DutchVandaag las ik een briefing van een NGO waarin stond dat men het moe was om instellingen te complimenteren.
Today I looked at a briefing from an NGO which said that it was weary of congratulating institutions.
DutchEn ze worden moe, duisternis en regen vallen; ze worden het moe.
And then he went and knocked an old lady house.
DutchIk begin moe te worden van deze " SLIM-liturgie "!
I am beginning to tire of this 'SLIM liturgy '.
DutchGod, ik moet je vertellen, ik ben goed en moe
God, I got to tell you, I'm good and bushed
DutchDaarom mogen juist wij als Europees Parlement niet moe worden om te wijzen op schendingen van mensenrechten.
We in the European Parliament must, therefore, never relax in our determination to draw attention to human rights violations.
DutchIn de resolutie-Watson maakt deze instelling melding van haar overtuiging dat de Europese burgers moe zijn van de proclamaties en grote verklaringen.
Madam President, our Parliament, though it may not be aware of it, is not without a sense of humour.
DutchWij weten allemaal dat er zelfs bij zoiets eenvoudigs als achter je computer werken, veel sneller fouten worden gemaakt als je erg moe bent.
We all know how dicey it becomes when we are exhausted doing something as simple as working on our computers.
DutchVan slapen word ik altijd zo moe....
DutchDaarom vraag ik u er al in uw overwegingen rekening mee te houden of het niet mogelijk is om de MOE-landen erbij te betrekken.
So I would ask you to consider in your deliberations whether it would not be possible to include the Central and Eastern European states.
DutchMijnheer Patten, wij zullen niet moe worden daarop aan te dringen, ook indien het volgens u eindelijk afgelopen moet zijn met het pingpongspelletje.
Mr Patten, we will continue to push for this, even though you believe that we should at last put an end to the game of ping pong.
DutchDit toont dat het Tsjetsjeense volk de oorlogssituatie moe is, dat het heeft gekozen voor een politieke oplossing binnen de Russische Federatie.
This outcome has demonstrated that the Chechen people, weary of war, have chosen the political solution within the Russian Federation.
DutchTen eerste moe men, voordat men uit naam van de Europese Unie beloften gaat doen, goed onderzoeken of er wel middelen zijn om die beloften na te komen.
Before aid is promised in the name of the European Union, it would perhaps be in order to check whether the promises can be kept.
DutchHij is het moe.
DutchBinnen de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling zijn wij het ook moe dat wij steeds opnieuw niet in staat zijn een oplossing te vinden voor de tabakskwestie.
On the Agriculture Committee, we, too, are fed up with forever flogging a dead horse where this subject is concerned.
DutchDankzij deze overeenkomst begint Slovenië nu de politieke achterstand in te lopen die het land op de andere MOE-landen heeft met betrekking tot de Europese Unie.
Slovenia can now start to catch up politically with the other Central and Eastern European countries in relation to the EU.