Search for the most beautiful word
to stroll
hosiery

VOTE NOW

Nederlands-Engels vertaling voor "ketting"

 

"ketting" Engelse vertaling

Resultaten: 1-19 van 19

ketting {zelfstandig naamwoord}

ketting {de} (ook: aaneenschakeling, opeenvolging, keten, aaneenrijging)

chain {znw.}

Een zwakke schakel in de ketting kan de toegang tot de markt te gemakkelijk maken.

A weak link in the chain may allow access to the market to easily.

We zullen dus onze computers moeten gebruiken om te proberen de ketting te ontwarren.

So we'll have to use our computers to try to unscramble the chain.

Als we de ketting waarmee junior is vermoord kunnen koppelen met Henry's motor, dan hebben hem.

So we match the chain used to kill Junior with Henry's bike...... and we got him.

Als je de ketting monteert, ben je eigenlijk aan het programmeren.

So as you assemble the chain, you're basically programming it.

Ondanks dat moet de ketting van maatregelen in principe niet worden verbroken.

Yet, in essence, the chain of measures should not be broken.

ketting {de} (ook: halssnoer, collier, snoer, halsketting)

necklace {znw.}

ketting {de} (ook: kromtrekking, slib)

warp {znw.}

ketting {de} [elec.]

daisy chain {znw.} [elec.]
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "ketting" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "ketting" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Daarbij hoort dat u die paar hardliners in uw gelederen aan de ketting legt.

This will involve you putting some of the hardliners in your ranks on the lead.

Het gebruik van kettingen voor het aanbinden van zeugen en gelten zal definitief verboden worden.

The use of tethers for sows and gilts will be definitively forbidden.

Andere mensen merkten dit niet op, Een ketting, die ergens hing, Dat zie je heel mooi in deze film.

In fact, I loved the movie, how they duplicated all my projects.

Gevolg hiervan is dat er in Fleetwood 30 boten voor kustvisserij tot eind april aan de ketting liggen.

It means that in Fleetwood, 30 inshore boats are tied up until the end of April.

In alle havens van de Europese Unie gaan schepen die de strenge keuring niet doorstaan, direct aan de ketting.

Vessels that fail the strict inspection controls will be immediately held in any port of the European Union.

We mogen ons niet langs de omweg van financiële afhankelijkheid aan een ketting laten leggen die uitloopt op een imperatief mandaat.

We must not allowed ourselves to be restricted by financial dependency or to be given a binding mandate.

De ketting is zeker stuk.

The clasp must have come loose...

Kan iemand garanderen dat alle schepen uit de Gemeenschap die iets met de visserij in Marokko te maken hebben gehad nu aan de ketting liggen?

Can anybody be sure today that all the Community boats that have had anything to do with fishing in Morocco are tied up?

Wij moeten een stelsel van strafrechtelijke sancties in het leven roepen dat gepaard gaat met hoge boetes, borgsommen en het aan de ketting leggen van schepen.

In our view, a system of criminal sanctions should be introduced, with heavy fines imposed, ships confined to harbour and sums demanded by way of guarantee.

In sta ook volledig achter het vaarverbod, ongeacht de leeftijd van het schip, voor schepen die in de loop van de laatste twee jaar twee keer aan de ketting werden gelegd.

I fully support the ban on navigation for ships which have been detained twice in the course of the preceding 2 years, irrespective of the age of the ship.

Hierdoor kregen de bevoegde autoriteiten de macht om schepen uit bepaalde landen aan de ketting te leggen en in maart 1995, werden Spanje en Portugal aan deze lijst toegevoegd.

This gave the authorities power to arrest vessels of designated states and in March 1995 Spain and Portugal were added to that list.

Deze micromachines, die nanotechnologen wereldwijd jaloers maken, zijn zelfstandige, krachtige, nauwkeurige, accurate apparaten gemaakt uit kettingen van aminozuren.

These micro-machines, which are the envy of nanotechnologists the world over, are self-directed, powerful, precise, accurate devices that are made out of strings of amino acids.

Als het certificaat en het bewijs niet kunnen worden overlegd, wordt het schip aan de ketting gelegd en mag het de haven niet meer verlaten, hoeveel havengeld het ook heeft betaald.

Any failure to produce these certificates must lead to the ship being laid up and prohibited from leaving the port, regardless of all the port charges.

In die zin moet men er absoluut zeker van zijn dat biociden niet de Unie worden binnengeloodst via de zogeheten zwakste schakel van de ketting, met name het land met de laagste normen.

However, we must be able to be absolutely sure that the 'weakest links ' are not used to obtain approval in the countries with the least strict standards.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.