Tijd over?

Probeer Galgje

Nederlands-Engels vertaling voor "in de rij staan"

 

"in de rij staan" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 36

in de rij staan {werkwoord}

in de rij staan {ww.} (ook: zich in een rij opstellen)

Als ik wat wil eten moet ik in de rij staan in het rokersgedeelte, of iemand vragen het eten naar mijn kantoor te brengen.

So if I want to get food I have to queue up in the smoking area or someone has to bring it to my office for me.

In twaalf landen van de EU hebben we tegenwoordig ook een stukje Europa in onze zakken zitten, nu de euro in heel Europa is ingeburgerd en nieuwe lidstaten in de rij staan om de munt in te voeren.

Today, in 12 countries of the EU, we have a piece of Europe in our pockets, with the euro being taken for granted across the Union and with new Member States joining the queue to introduce it.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "in de rij staan" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "in de rij staan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Niet degenen die in de rij staan voor giften zoals auto's en luchtvaart enzovoort.

It won't be the ones lining up for handouts, like cars and aerospace and so on.

Die zijn allang blij dat er twee minder in de rij staan.

They'd be damn glad to have two less in line.

♫ Ik kan niet steeds in de rij staan

♫ I can't stand in line forever ♫

Wanneer wij in Brussel starten, zien we vaak dat vijf of tien of vijftien vliegtuigen op de startbaan in de rij staan om te mogen starten.

When we fly out of Brussels, we often see five, ten or fifteen aircraft queuing on the runway, waiting for permission to take off.

Als het bouwen van nieuwe schepen een rendabele onderneming zou zijn met goede winstvooruitzichten, dan zouden de banken toch in de rij staan om dat te financieren?

If building new vessels were a profitable business with good profit forecasts, surely the banks would be queuing up to hand out money?

De stemlokalen gingen open voor de kiezers om 7u, maar de kiezers, die popelden om hun eigen politieke lot in handen te nemen, gingen al om 4u in de ochtend in de rij staan.

The polling stations opened to the voters at 7:00 AM, but voters, eager to take their own political fate into their hands, were starting to line up at 4:00 AM in the morning.

Als we praten over het PHARE-programma, dan hebben we het over de landen van Centraal-Europa, die allemaal in de rij staan om - sommige eerder, andere later - lid van de Europese Unie te worden.

Talking about the Phare programme means the countries of central Europe, all of which - sooner or later - are waiting to be admitted into the European Union.

In twaalf landen van de EU hebben we tegenwoordig ook een stukje Europa in onze zakken zitten, nu de euro in heel Europa is ingeburgerd en nieuwe lidstaten in de rij staan om de munt in te voeren.

Today, in 12 countries of the EU, we have a piece of Europe in our pockets, with the euro being taken for granted across the Union and with new Member States joining the queue to introduce it.

Daarnaast staan landen buiten de EU in de rij om zich bij de code aan te sluiten.

Furthermore non-EU countries are queuing up to associate themselves with the code.

De eerste gaat, en jij staat in de rij, dus je strompelt naar de deur.

The first guy goes, and you're just in line, and you just kind of lumber to the door.

Ik stond in de rij bij Radio Shack om één van de eerste Model 100's te kopen.

I was in line at Radio Shack to buy one of the first Model 100's.

Maar op een vacature met nul salaris stonden mensen in de rij.

We put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.

Men zal het zien, als je in de rij in de supermarkt staat en je pakt je herbruikbare boodschappentas.

Other people will see if you're in the supermarket line and you pull out your reusable grocery bag.

In werkelijkheid was dat niet waarvoor ze in de rij stonden.

But in fact, that's not what women lined up to tell me.

Volgens mij is het niet meer dan logisch dat vrachtwagens en auto's omrijden om in Luxemburg in de rij te gaan staan.

In my view it is perfectly logical that lorries and cars go out of their way to line up in Luxembourg.

Ze stond in de rij in de supermarkt.

She was at the queue of the supermarket.

En als zij dat doen dan sta ik in de rij.

And when they do, I'm in the queue.

U, minister Zalm, stond vooraan in de rij critici, want iedereen die iets wilde veranderen aan het stabiliteitspact was een.

Mr Zalm, you were one of the harshest critics, because anyone who wanted to change the Stability Pact was considered a softie.

De Britse regering staat helemaal vooraan in de rij van elkaar opvolgende mislukkingen, ook de Commissie heeft gefaald.

The British Government stands at the head of the chain of cause and effect in this failure, and the Commission has failed as well.

Anderen, afkomstig uit het hele politieke spectrum, staan in de rij om hun teleurstelling te uiten over het gebrek aan vooruitgang.

Others across the political spectrum have lined up to express disappointment with the lack of progress.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.