Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Nederlands-Engels vertaling voor "in chronologische volgorde"

Vertaling

"in chronologische volgorde" Engelse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "in chronologische volgorde" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "in chronologische volgorde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Dit zijn, in chronologische volgorde, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Finland.

In chronological order they are Denmark, United Kingdom, Sweden and Finland.

De fasen die deze Politieschool, CEPOL genaamd, zal doorlopen, zijn in chronologische volgorde de volgende:

The stages leading to the implementation of this Police College, or CEPOL, can be summarised as follows, in chronological order:

In die 24 maanden, de eerste twee jaar waar we ons vooral op richtten, is dit een kaart van alle woorden die hij leerde, in chronologische volgorde.

Over the course of the 24 months, the first two years that we really focused on, this is a map of every word he learned in chronological order.

Mevrouw de Voorzitter, ik zal eerst en vooral in chronologische volgorde de vragen over de mensenrechten beantwoorden zoals ze door de geachte afgevaardigden gesteld zijn.

Madam President, I will start by answering in chronological order the questions on human rights as put by the Members.

Daarom worden volgens ons Reglement aanvullende vragen in chronologische volgorde in ontvangst genomen onmiddellijk na aankondiging van de hoofdvraag.

So we have established, in accordance with our Rules of Procedure, that supplementary questions are accepted chronologically immediately following the announcement of the main question.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Engels-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.