Nederlands-Engels vertaling voor "huis"

NL huis Engels vertaling

EN

NL huis
volume_up
{de}

huis (ook: thuis, verblijf, verzorgingstehuis, verzorgingshuis)
volume_up
home {znw.}
Het Europese huis werd door onze grondleggers vooral als huis van de solidariteit opgericht.
The founding fathers created the 'European home ' as a place for solidarity, above all.
De vluchtelingen en ontheemden moeten spoedig naar huis kunnen terugkeren.
Refugees and displaced persons must be able to return home quickly.
Ze krijgt geen winnaarspremie, maar gaat naar huis met iets groters en belangrijkers.
She loses the check, but she goes home with something bigger and more important.

Voorbeeldzinnen voor "huis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchAls de kat van huis is
Dutchmet de deur in huis vallen
Dutchhet staat zo vast als een huis
Dutchhet staat zo vast als een huis
DutchIn het huis zei de minister dat hij uitkeek naar de plechtigheid... en dat Mr.
Pascal Sauvage has requested that his coronation... take place this Thursday.
DutchBovendien juich ik het toe dat het werk in huis meer waardering gaat krijgen.
In addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
DutchVan de verwezenlijking van deze doelstelling is helaas niet veel in huis gekomen.
As far as the implementation is concerned, not much has been done so far.
DutchHet huis van de democratie moet vanaf de fundering worden opgebouwd, niet vanaf het dak.
The building of democracy in Iraq must begin with the foundations, not the roof.
DutchDus ik hoop dat ik voor dat amendement alvast de steun van het Huis krijg.
I therefore hope that I can count on the support of this Chamber for this amendment.
DutchVoorzitter, geachte nieuwe collega's, ik wil meteen met de deur in huis vallen.
Mr President, honourable new Members, I will cut straight to the point.
DutchToen ik - in 1992 - lid werd van dit Huis, was het een raadgevende vergadering.
When I entered this Parliament in 1992 it was a consultative assembly.
DutchIn dit verband wil ik alle leden van het Huis attenderen op de lengte van mijn verslag.
In that regard I would draw the attention of all Members to the length of my report.
DutchJe kocht dat ding, nam hem mee naar huis, sloot hem aan, en hij deed absoluut niets.
and it would do absolutely nothing at all. ~~~ So, you had to program it,
DutchDat valt althans af te leiden uit wat wij hier in dit Huis te horen krijgen.
That is what can be deduced from what we are hearing here in Parliament.
DutchHé Oscar nu je in een groot huis woont, kan ik dan je financieel adviseur zijn?
Now that you live in that penthouse, can I be your financial advisor?
DutchAan het belang van het gezamenlijke buitenlandse beleid wordt in dit Huis niet getwijfeld.
This institution has no doubt about the interest of the common foreign policy.
DutchZij willen allemaal - en geheel terecht - hun plaats innemen in dit gemeenschappelijke huis.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
DutchZoals velen in dit Huis zijn wij van mening dat de inspecteurs meer tijd moeten krijgen.
Our view is that the inspectors need more time, a view expressed by many others here.
DutchMaar de ombudsman hoort meer te doen dan alleen doorzichtigheid in eigen huis na te streven.
But the Ombudsman should do more than just seek transparency in his own office.
DutchWe hebben de wetenschappers, de onderzoeksinstituten en de wetenschappelijke kennis in huis.
We have the scientists, the research establishments and the scientific capability.