Search for the most beautiful word
unpruned
to tramp

VOTE NOW

Nederlands-Engels vertaling voor "hoed"

 

"hoed" Engelse vertaling

Resultaten: 1-29 van 172

hoed {zelfstandig naamwoord}

hoed {de} (ook: pet, petje)

hat {znw.}

Hij heeft een koptelefoon op, leest de krant, heeft een hoed op, bril, heeft een tas.

He's got headphones on, reading the newspaper, got a hat on, glasses, got a bag.

Ondanks mijn ietwat vrouwelijke hoed, gehaakt van plastic tassen, schudden ze mij de hand.

In spite of my "girly man" hat, crocheted from plastic shopping bags, they shook my hand.

Ik heb mevrouw Berger al geciteerd over die hoed die je niet zo maar kan afleggen.

I have quoted what Mrs Berger said earlier about the hat which you cannot simply take off.

Als u in die situatie wat orde kunt scheppen, neem ik mijn hoed voor u af.

If you can bring some order to all that, I take my hat off to you.

Het was mijn hoofd dat nu kaal was en op haar gemak was zonder hoed.

It was my head that was bald -- and comfortable now without a hat.

hoed {de} (ook: deksel, helm, omslag, bedekking)

lid {znw.}

hoed (van een paddenstoel) {de} [plantk.]

pileus {znw.} [plantk.]

hoeden {werkwoord}

hoeden [hoedde|gehoed] {ww.} (ook: waken over, de wacht hebben, bewaren, toekijken)

ik hoed (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I keep (Present)

ik hoed (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am keeping (Present continuous)

jij/u (je) hoed (gebiedende wijs)

you keep (Imperative)

jullie hoed (gebiedende wijs)

you keep (Imperative)

hoeden [hoedde|gehoed] {ww.} (ook: waken over, de wacht hebben, bewaren, bewaken)

ik hoed (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I guard (Present)

ik hoed (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

I am guarding (Present continuous)

jij/u (je) hoed (gebiedende wijs)

you guard (Imperative)

jullie hoed (gebiedende wijs)

you guard (Imperative)

hoeden [hoedde|gehoed] {ww.} (ook: behartigen, waken over, de wacht hebben, bewaren)

hoeden [hoedde|gehoed] {ww.} (ook: waken over, de wacht hebben, bewaren, bewaken)

hoe {zelfstandig naamwoord}

schoffel {de}

hoe {znw.}

to hoe {werkwoord}

schoffelen {ov.ww.}

to hoe [hoed|hoed] {ww.}

ik zal schoffelen (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt))

I hoed (Simple past)

jij/u (je) zult schoffelen (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt))

you hoed (Simple past)

hij/zij/het zal schoffelen (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt))

he/she/it hoed (Simple past)

wij (we) zullen schoffelen (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt))

we hoed (Simple past)

jullie zullen schoffelen (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt))

you hoed (Simple past)

zij (ze) zullen schoffelen (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt))

they hoed (Simple past)

ik zal geschoffeld hebben (voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt))

I hoed (Simple past)

jij/u (je) zult geschoffeld hebben (voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt))

you hoed (Simple past)

hij/zij/het zal geschoffeld hebben (voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt))

he/she/it hoed (Simple past)

wij (we) zullen geschoffeld hebben (voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt))

we hoed (Simple past)

jullie zullen geschoffeld hebben (voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt))

you hoed (Simple past)

zij (ze) zullen geschoffeld hebben (voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt))

they hoed (Simple past)
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "hoed" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "hoed" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Die technologische vooruitgang is een pluim op de hoed van onze ingenieurs.

The response to this technological challenge does credit to our engineers.

De Commissie, mijnheer de commissaris, is niet voor niets de hoedster van de Verdragen.

The Commission, Commissioner, is not the guardian of the Treaties for nothing.

De Commissie moet hier als hoedster van de Verdragen met bevoegdheden worden toegerust.

The Commission must be given the necessary powers here as guardian of the treaties.

De Commissie als hoedster van de Verdragen ziet dat vast niet veel anders.

We are sure that the Commission, as guardian of the Treaties, will take a similar view.

De Commissie is de hoedster van de Verdragen die sowieso al onaanvaardbaar zijn.

The Commission is the guardian of treaties that are already unacceptable.

De Commissie neemt haar verantwoordelijkheid als hoedster van de Verdragen zeer serieus.

The Commission takes its responsibility as guardian of the treaties very seriously.

Op de tweede nacht nam hij dezelfde hoed en maakte er nog een vouw in.

And the second night, he would take the same cap and give it another fold.

Zij is onze bijzondere hoedster en daar moeten wij dankbaar voor zijn.

We are bound to respond appropriately to this special protection granted to us.

Ze antwoordde: "Ja, bidden helpt. ~~~ Maar hoed je ook voor de kracht van cirkels."

In response she said, "Yes, praying is effective, but also beware of the power of circles."

Ten tweede heb ik een opmerking over de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen.

My second comment concerns the Commission as guardian of the Treaties.

Voor een Commissie die de hoedster blijft van de Verdragen en die het algemeen belang dient.

The Commission must remain the guardian of the Treaties and serve the common interest.

In dit kader is grotere transparantie de hoedster van onze veiligheid.

Greater transparency is the guardian of our security in this field.

De Europese Unie is tegelijkertijd de hoedster van de vrede in Europa.

At the same time, the European Union is protecting peace in Europe.

Dat heeft allereerst te maken met de functie van de Commissie als hoedster van de Verdragen.

It is because the Commission, above all, has the function of being the guardian of the Treaty.

Zij zou de hoedster van de Verdragen moeten zijn en haar werk moeten doen.

It is meant to be the guardian of the treaties and to do its work.

De Commissie is hoedster van de Verdragen en van deze rechten.

The Commission is one of the guardians of those Treaties and of those rights.

In de eerste plaats is de Commissie hoedster van de Verdragen.

First of all the Commission is the guardian of the Treaties.

Mijns inziens is dat zeer bedenkelijk voor een instelling die de hoedster van de Europese verdragen is.

I find that very worrying on the part of an institution that is the custodian of the European treaties.

Daartoe is de Commissie als hoedster van de Verdragen verplicht, en aan die maatstaf zullen wij u meten.

The Commission is bound to do so as guardian of the Treaties, and we will judge you by that yardstick.

Als hoedster van het Verdrag heeft de Commissie de plicht op te treden als zij denkt dat dat correct is.

As Guardian of the Treaty, you have the duty to act, if you believe that is correct.
 

Forumresultaten

"hoed" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

hobbel · hobbelen · hobbelig · hobbelpaard · hobbit · hobby · hobo · hocker · hockey · hoe · hoed · hoedanig · hoedanigheid · hoede · hoedemaat · hoeden · hoedenband · hoedenelastiek · hoedengaas · hoedenleer · hoedenlint

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.