Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "handreiking" ontbreekt.

Stageplekken in vele landen

Nederlands-Engels vertaling voor "handreiking"

Vertaling

"handreiking" Engelse vertaling

Laat ons weten dat deze vertaling ontbreekt. We doen ons best om er binnen 24 uur een toe te voegen.
Als alternatief kun je je vraag stellen op het forum.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "handreiking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Daarom zien wij deze hulp ook als een handreiking naar de plaatselijke bevolking.

That is why we look on this assistance as an offer to the people there.

Ik vind dus dat het afgewogen pakket in het verslag-Chichester een hele goede handreiking is.

In my view, therefore, the well-balanced package in the Chichester report offers an excellent helping hand.

U hebt zelf gezegd, mevrouw Schreyer, dat het uitstekende verslag van de heer Bayona de Perogordo daartoe een handreiking biedt.

You yourself said, Commissioner, that there is advice from Mr Bayona de Perogordo in his excellent report.

Ik beschouw dat echt als een handreiking tot samenwerking en als blijk dat men geluisterd heeft.

I regard it, in fact, as a hand outstretched in cooperation and I see it as a manifestation of the fact that people have been listening.

Denk aan een asymmetrische liberalisering van de onderlinge handel, een handreiking waaraan de Unie wel politieke voorwaarden moet stellen.

An asymmetric liberalisation of internal trade springs to mind, a helping hand to which the EU should, however, attach political conditions.

Laten wij de nieuwe bewoners in ieder geval de juiste handreiking doen, gerichter dan voorheen om de eigen orde op zaken te stellen.

But let us in any event lend the new inhabitants the right assistance to set their house in order, assistance which is better targeted than before.

En opnieuw wordt deze universele handreiking overschreeuwd door het lawaaiige gebruik van religie -- misbruik van religie -- uit schandelijk eigenbelang.

And this, again -- this universal outreach -- is getting subdued in the strident use of religion -- abuse of religion -- for nefarious gains.

Dat komt neer op een handreiking voor chauvinisme, isolement en - - en dat is wel het ergste - - een nieuw dwangbeleid voor het controleren en blokkeren van vruchtbare contacten tussen culturen.

This is not only tantamount to enshrining chauvinism, isolation, or worse, new powers to ‘ police’ and block direct and fruitful contact between cultures.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voordragen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: ouderavond, sjoemel-software, uitwijken, vooroorlogs, zonaanbidder

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.