Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Nederlands-Engels vertaling voor "getuigenis"

 

"getuigenis" Engelse vertaling

Resultaten: 1-22 van 29

getuigenis {zelfstandig naamwoord}

getuigenis {de} (ook: akte, attest, certificaat, getuigschrift)

testimony {znw.}

Ik ben een getuige en ik wil dat mijn getuigenis eerlijk en ongecensureerd is.

I'm a witness, and I want my testimony to be honest and uncensored.

De moord op Veronica Guerin is een getuigenis van de macht die woorden en de waarheid hebben.

Veronica Guerin's murder is a testimony to the power of words and truth.

Maar goed, ik gaf die getuigenis, wat mij voor een crisis stelde.

But anyway, I gave that testimony, and that presented me with a crisis.

[10,:,3.08 - Het verhaal begint] ["Ik ben een getuige geweest, en deze foto's zijn mijn getuigenis"]

[ 10,:,3.08 -- The story breaks. ~~~ ] [ "I have been a witness, and these pictures are my testimony." ~~~ ]

Een getuigenis daarvan vindt u in het rijke, volledige verslag van de heer Fiori dat de ontwerpresolutie vergezelt.

The detailed and thorough report by Mr Fiori which accompanies the motion for a resolution is testimony to that.

getuigenis {de} (ook: akte, stuk, document, attest)

certificate {znw.}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "getuigenis" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "getuigenis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

In de eerste plaats verwijs ik naar het getuigenis van de regionale CBI.

First of all I would like to quote the evidence that was given by the regional CBI.

Soms legden zij zelfs een indirecte getuigenis af of werd het woord gevoerd door een advocaat.

Sometimes they would even testify indirectly, and sometimes it would be a lawyer speaking.

Het uitstekende rapport van Van den Bos, wat hiervoor aan de orde was, legt daarvan getuigenis af.

Mr van den Bos'sterling report, which was discussed earlier, bears witness to this.

De recente aanslag op het VN-hoofdkwartier in Irak legt hiervan op dramatische wijze getuigenis af.

The recent attack against the UN headquarters in Iraq is a dramatic example of this.

Uit de getuigenis van collega Schörling blijkt heel duidelijk dat er niets toevallig is in deze zaak.

From Mr Schörling's statement, it appears very clear that this is in no way coincidental.

Ik dank iedereen, van welke politieke strekking dan ook, die heeft meegewerkt en getuigenis heeft afgelegd.

I should like to thank those across the political spectrum who attended, and provided evidence.

Dit zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een blijvend getuigenis van het werk van dit voorzitterschap.

It will stand the test of time as a testament to the work of this presidency.

Laat mij vandaag toch een persoonlijke getuigenis afleggen.

Please allow me to give a personal account today.

De laatste verpletterende getuigenis komt van het dioxineschandaal.

The latest striking evidence comes from dioxin.

Wij hopen dat het witboek, de voorstellen en de daden van de Commissie concreet getuigenis hiervan zullen afleggen.

We hope that the White Paper and the actions of you and your Commission will put this into practice.

Voorts heeft ook een onlangs gepensioneerde hoge ambtenaar tegenover mevrouw McCarthy een schriftelijk getuigenis afgelegd.

In addition, a very senior, recently retired, civil servant, submitted evidence to Ms McCarthy.

Het verslag van de heer Böge legt nauwgezet getuigenis af van het werk van de afgelopen maanden.

Mr President, Mr Böge's report, which is now submitted to you, is an indication of the work accomplished during these last months.

Hij legt met zijn verslag getuigenis af van de enorme veranderingen die zich sedert vorig jaar hebben voltrokken in de wereldsituatie.

His report bears witness to how much the world situation has changed since last year.

Tot mijn groot genoegen kan ik hier getuigenis afleggen van de goede invloed die de Sacharovprijs uitoefent op het lot van zijn kandidaten.

I am particularly pleased to be able to highlight the favourable influence which the Sakharov Prize has had on the fate of its candidates.

Hoe dan ook, de Europese Unie moet doen wat politiek en communautair mogelijk is, en de resolutie legt daarvan getuigenis af.

Anyway, the European Union must do whatever is possible from a political and community point of view, and the resolution bears witness to this.

Vanavond leest u zorgvuldig van papier af; ik zou bijna zeggen dat uw lippen sneller bewegen dan die van een politieman die een valse getuigenis aflegt.

Tonight you read carefully from your script; dare I say with your lips moving faster than those of a policeman giving corrupt evidence.

Zijn kennis, zijn geestdrift, zijn trouw aan de eed van Hippocrates, zijn inzet voor de geneeskunde en de gezondheid maken zijn getuigenis geloofwaardig.

His knowledge and passion, under the Hippocratic oath, for medicine and health, must be for us a credible witness.

Ten derde denk ik dat wat betreft de toegang tot de bezoekerstribune men meer getuigenis zal moeten afleggen van efficiëntie en van vereenvoudiging.

Thirdly, I feel that we are going to have to demonstrate greater efficiency and more streamlined procedures where the entrance to the visitors ' gallery is concerned.

Daarom heb ik met de meerderheid van het Parlement meegestemd, en ik vind het belangrijk daar getuigenis van af te leggen, zodat mijn verklaring in de notulen wordt opgenomen.

For this reason I have voted with the majority of the House, and I wanted to make this statement in order to ensure that it is recorded in the Minutes.

Het lied "Jamaica Farewell" -- "Aki rice salt fish are nice" -- is een getuigenis van het belang van de vangst van gezouten kabeljauw van Noordoost Canada.

It fed the slaves brought to the Antilles, the song "Jamaica Farewell" -- "Ackee rice salt fish are nice" -- is an emblem of the importance of salt cod from northeastern Canada.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.