Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Nederlands-Engels vertaling voor "geneigd zijn"

 

"geneigd zijn" Engelse vertaling

Resultaten: 1-22 van 139

geneigd zijn {werkwoord}

geneigd zijn {ww.} (ook: geneigd zijn tot, neigen, buigen, doen overhellen)

Omdat dit in de Raad tot problemen kan leiden zou ik evenals de rapporteur geneigd zijn me erbij te leggen en raad ik aanneming van het amendement af.

So given the problems which it might cause in the Council I would incline, as the rapporteur does, to agree, and to argue against acceptance.

Mijnheer de Voorzitter, als u geneigd bent dit amendement niet-ontvankelijk te verklaren, stel ik voor dat u het hele verslag terugverwijst naar de commissie.

I would suggest to you, Mr President, if you are inclined to rule that this amendment is inadmissible, that the whole report be referred back to committee.

geneigd zijn {ww.} (ook: geneigd zijn tot, neigen)

De mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.

They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.

Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.

Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.

geneigd zijn tot

to be inclined
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "geneigd zijn" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "geneigd zijn" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

De mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.

They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.

Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.

Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.

De meer ongelijke samenlevingen zijn meer geneigd de doodstraf te handhaven.

And the more unequal societies are more likely also to retain the death penalty.

Ik denk dat we geneigd zijn te kijken naar de infrastructuur van de globalisering.

I think that we tend to look a lot at the infrastructure of globalization.

Ik ben geneigd dit nog eens te herhalen: de lidstaten moeten hun beloften nog nakomen!

I am tempted to repeat that: Member States still have to deliver on their commitments!

Eigenlijk ben ik geneigd mij nogal cynisch uit te laten over de timing van dit beroep.

In fact I am inclined to be rather cynical about the timing of this appeal.

Zo nu en dan herinneren we ons dat feit, maar veel vaker zijn we geneigd het te vergeten.

Every now and then we call this fact to mind, but on the whole we tend to ignore it.

Wij zijn geneigd de Commissie kwijting te verlenen voor de begroting 1999.

We are inclined to grant the Commission discharge for the 1999 budget.

Ik beschouw dat als een positief gegeven en ik ben daarom geneigd tot steun.

I regard this as positive, and I am therefore minded to be supportive.

Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet geneigd een filosofische discussie te beginnen.

However, if you wish to enter into the realms of philosophy, go ahead!

Wij zijn geneigd te denken dat wij in een randgebied leven, dat wij geen oostgrenzen hebben.

We tend to think we are out on the periphery, that we do not have borders to the east.

Sommigen zullen misschien geneigd zijn het Franse en het Hollandse u201Cneeu201D te omzeilen.

Some will perhaps be tempted to get round the French and Dutch no votes.

Ergens ben ik geneigd te zeggen: iedereen heeft wel een rekening met iemand te vereffenen.

At some stage, one wants to say: everyone has their own adversary.

Ik ben eerder geneigd het een verlicht liberaal project te noemen.

I am moved to describe it myself rather as an enlightened Liberal project.

Bedrijven zullen dan sneller geneigd zijn hun banden met hun ACS-partners te versterken.

Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners.

De Commissie en vooral de Raad zelf zijn geneigd dit te vergeten.

The Commission, and especially the Council itself tend to overlook this.

Ik ben geneigd te zeggen dat het Parlement hogere eisen stelt dan de Commissie.

I would say the Parliament is more demanding than the Commission.

Ikzelf zou derhalve geneigd zijn " nee " te zeggen tegen de amendementen 3, 16 en 21.

I myself would say no to proposed Amendments Nos 3, 16 and 21.

" Ik denk dat we geneigd zijn om elkaar schuldig te laten voelen.

And I think we have a tendency to make each other feel guilty.

Ik ben bijna geneigd mijn eerdere opmerkingen terug te nemen, maar ik denk niet dat ik dat zal doen.

I am almost minded to take back my earlier remarks but I do not think I will.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.