Zo schrijf je een CV in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "eten"

 

"eten" Engelse vertaling

Resultaten: 1-32 van 733

eten {zelfstandig naamwoord}

eten {het} (ook: gerecht, spijs, etenswaar, kost)

food {znw.}

Serveer eten in een gaarkeuken, maak een buurtpark schoon, word een raadgever.

Serve food at a soup kitchen. ~~~ Clean up a neighborhood park. ~~~ Be a mentor.

Wat brengt jou naar de Amazone... op het eten en drinken na dan, natuurlijk?

What brings you to the Amazon...... other than the food and drink, of course?

Hoe kunnen zij voedsel naar Europa exporteren als ze zelf niets te eten hebben?

How are the hungry to export food to Europe when they have nothing to eat themselves?

Om te overleven hebben ze dringend behoefte aan eten, drinken en onderdak.

They urgently need aid such as food, water and shelter in order to survive.

Ze geloven dat McDonald's-eten lekkerder is, en dat maakt dat ze het lekkerder vinden.

They believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.

eten {het} (ook: maal, maaltijd)

meal {znw.}

Is het logisch om helemaal niets te eten omdat je geen driegangenmaaltijd voorgeschoteld krijgt?

Is it sensible to go hungry just because a three-course meal has not been offered?

Veel kinderen in de wereld kunnen niet naar school omdat ze moeten bedelen en eten moeten vinden.

Many kids in the world can't go to school because they have to go beg and find a meal.

Je werk van verteller is het verbergen van het feit dat je hen doet werken voor hun eten.

That's your job as a storyteller, is to hide the fact that you're making them work for their meal.

Het bevestigde iets dat ik al heel lang op aanvoelde, namelijk dat het publiek wil werken voor zijn eten.

It confirmed something I really had a hunch on, is that the audience actually wants to work for their meal.

Insuline is een hormoon dat de opname van voedingsstoffen in je weefsels bevordert na het eten van een maaltijd.

Insulin is a hormone that promotes the uptake of nutrients into your tissues after you eat a meal.

eten {werkwoord}

eten [at|gegeten] {onov.ww.}

to eat [ate|eaten] {ww.}

Het gaat er hier immers helemaal niet om dat wij bepalen wat mensen moeten eten.

In no respect is this, of course, a matter of prescribing what people should eat.

Dan kunnen we zeevoedsel eren omdat we toch het geluk hebben het te kunnen eten.

It allows for us to celebrate the seafood that we're also so fortunate to eat.

We leven in een land waar we over het algemeen niet zelf beslissen wat we eten.

We now live in a country where most of us don't decide, by and large, what we eat.

Zij hadden genoeg te eten, maar de milieuvervuiling heeft daar de klad in gebracht.

They had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.

Willen we verse producten eten, dan kunnen we ze niet eerst thermisch behandelen.

If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.

eten [at|gegeten] {ww.} (ook: ter tafel brengen, tabelleren, de tafel dekken, op tafel zetten)

Arme mensen leven op de korte termijn, in een dagelijkse strijd om eten op tafel te brengen.

Poor people live in the short term, in a day-today struggle to put food on the table.

Die vrouw zei dat ze er niet om gaf of ze eten op tafel had.

And that woman said she didn't care whether she had food on her table.

Ik kan mijn mond afvegen aan mijn mouw, servet op tafel, eten met mijn mond open, geluiden maken, krabben waar ik wil.

I can wipe my mouth on my sleeve, napkin on the table, chew with my mouth open, make little noises, scratch wherever I want.

We hebben meer geld nodig voor de cateraar om er zeker van te zijn dat geen van onze familieleden of gasten zonder eten of nog hongerig van tafel opstaat.

What we need is more resources for the caterer to ensure that none of our family or our guests leaves our educational table unfed or hungry.

Met andere woorden, rond de tafel van het gemeenschappelijk Europees huis zouden familieleden zitten waarvan sommigen à la carte eten en anderen vrede moeten nemen met het kleinste menu.

In other words, among those sitting round the table of the common European home, some would eat à la carte while others would get the dish of the day.

eten [at|gegeten] {ww.} (ook: knoeien, zich bemoeien, maaltijd nehmen)

eten [at|gegeten] {ww.} (ook: kauwen)

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "eten" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "eten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het gaat er hier immers helemaal niet om dat wij bepalen wat mensen moeten eten.

In no respect is this, of course, a matter of prescribing what people should eat.

We leven in een land waar we over het algemeen niet zelf beslissen wat we eten.

We now live in a country where most of us don't decide, by and large, what we eat.

Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.

At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.

Zo erg zelfs, dat ik denk dat ik tot dan toe nooit echt foie gras heb gegeten.

So much so that I don't think I had ever really had foie gras until that moment.

Wij eten insecten. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.

We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.

Hij laat ze eten zoveel ze willen en hij zegt, "Normaal, is het zo rond 50 procent.

He lets them take what they want and he says, "Usually, it's about 50 percent.

Ze organiseren potluck etentjes, Sterker nog, ze verkopen boeken over die etentjes.

They hold potluck dinners. ~~~ Indeed, they sell books about potluck dinners.

De Oempa-Loempa's aten niets anders dan groene rupsen, die walgelijk smaakten.

The Oompa-Loompas ate nothing but green caterpillars, which tasted revolting.

Italië heeft heel de wereld pizza leren eten en heel de wereld is er dol op!

It is because of Italy that people are eating and enjoying it throughout the world!

Als dat er vijf waren geweest, dan was dit etentje veel interessanter geweest."

If you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."

Zo, om indruk te maken tijdens uw volgend etentje, zijn hier een paar feitjes.

So, for your next dinner over a great bottle of wine, here's a few factoids for you.

We snijden hun ballen eraf en eten ze op...... als die lafaards ooit komen.

We'll cut their balls and eat them... if they ever get here, the miserable cowards.

Ze maken een afvalhoop, een hoop afval -- meestal de doppen van de zaden die ze eten.

They make a midden, a pile of refuse -- mostly the husks of the seeds that they eat.

We enten ons vee al in tegen een hele reeks van ziekten en eten dit vlees dagelijks.

We already vaccinate our cattle for a whole array of diseases and consume them daily.

Voorzitter, vrijdagavond was ik met mijn vrouw uitgenodigd voor een gezellig etentje.

Mr President, on Friday night my wife and I were invited to dinner with some friends.

Er zijn meer dan 1000 insectensoorten die overal ter wereld gegeten worden.

There's more than 1,000 species of insects that are being eaten all around the globe.

We drinken de wijn, eten de honden en proppen de papieren in de musketten.

I say we drink the wine, eat the dogs and use the papers for musket wadding.

Dus als ik spaghetti eet en weet dat ik alleen ben, dan kan ik eten als een bulldozer.

So if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.

En door er aan te denken om bij 80% te stoppen helpt het je om niet teveel te eten.

And by remembering to stop at 80 percent it helps keep you from doing that very thing.

En dan at ik de vieze eerst, want wat je lekker vindt, dat wil je bewaren.

And I ate the disliked ones first, because the ones you like, you want to save.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voordragen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: benarde situatie, benarde positie, ijsemmer, wijnkoeler, binnen afzienbare tijd

Vergelijkbare woorden

etage · etagère · etagerok · etalage · etalagepop · etaleren · etaleur · etappe · etc. · etcetera · eten · etenswaar · etenswaren · eter · eternalisme · ethaan · ethanol · etheen · ether · ethergolven · etherisch

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.