Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Nederlands-Engels vertaling voor "eten"

 

"eten" Engelse vertaling

Resultaten: 1-32 van 716

eten {zelfstandig naamwoord}

eten {het} (ook: gerecht, spijs, etenswaar, kost)

food {znw.}

Serveer eten in een gaarkeuken, maak een buurtpark schoon, word een raadgever.

Serve food at a soup kitchen. ~~~ Clean up a neighborhood park. ~~~ Be a mentor.

Wat brengt jou naar de Amazone... op het eten en drinken na dan, natuurlijk?

What brings you to the Amazon...... other than the food and drink, of course?

Hoe kunnen zij voedsel naar Europa exporteren als ze zelf niets te eten hebben?

How are the hungry to export food to Europe when they have nothing to eat themselves?

Om te overleven hebben ze dringend behoefte aan eten, drinken en onderdak.

They urgently need aid such as food, water and shelter in order to survive.

Ze geloven dat McDonald's-eten lekkerder is, en dat maakt dat ze het lekkerder vinden.

They believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.

eten {het} (ook: maal, maaltijd)

meal {znw.}

Is het logisch om helemaal niets te eten omdat je geen driegangenmaaltijd voorgeschoteld krijgt?

Is it sensible to go hungry just because a three-course meal has not been offered?

Veel kinderen in de wereld kunnen niet naar school omdat ze moeten bedelen en eten moeten vinden.

Many kids in the world can't go to school because they have to go beg and find a meal.

Je werk van verteller is het verbergen van het feit dat je hen doet werken voor hun eten.

That's your job as a storyteller, is to hide the fact that you're making them work for their meal.

Het bevestigde iets dat ik al heel lang op aanvoelde, namelijk dat het publiek wil werken voor zijn eten.

It confirmed something I really had a hunch on, is that the audience actually wants to work for their meal.

Insuline is een hormoon dat de opname van voedingsstoffen in je weefsels bevordert na het eten van een maaltijd.

Insulin is a hormone that promotes the uptake of nutrients into your tissues after you eat a meal.

eten {werkwoord}

eten [at|gegeten] {onov.ww.}

to eat [ate|eaten] {ww.}

We leven in een land waar we over het algemeen niet zelf beslissen wat we eten.

We now live in a country where most of us don't decide, by and large, what we eat.

Zij hadden genoeg te eten, maar de milieuvervuiling heeft daar de klad in gebracht.

They had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.

Willen we verse producten eten, dan kunnen we ze niet eerst thermisch behandelen.

If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.

Wij eten insecten. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.

We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.

Je zal talloze gourmetmaaltijden eten, Hele vrachten bloemen zal je ontvangen.

You'll eat countless gourmet meals. ~~~ Flowers will arrive by the truckload.

eten [at|gegeten] {ww.} (ook: ter tafel brengen, tabelleren, de tafel dekken, op tafel zetten)

Arme mensen leven op de korte termijn, in een dagelijkse strijd om eten op tafel te brengen.

Poor people live in the short term, in a day-today struggle to put food on the table.

Die vrouw zei dat ze er niet om gaf of ze eten op tafel had.

And that woman said she didn't care whether she had food on her table.

Ik kan mijn mond afvegen aan mijn mouw, servet op tafel, eten met mijn mond open, geluiden maken, krabben waar ik wil.

I can wipe my mouth on my sleeve, napkin on the table, chew with my mouth open, make little noises, scratch wherever I want.

We hebben meer geld nodig voor de cateraar om er zeker van te zijn dat geen van onze familieleden of gasten zonder eten of nog hongerig van tafel opstaat.

What we need is more resources for the caterer to ensure that none of our family or our guests leaves our educational table unfed or hungry.

Met andere woorden, rond de tafel van het gemeenschappelijk Europees huis zouden familieleden zitten waarvan sommigen à la carte eten en anderen vrede moeten nemen met het kleinste menu.

In other words, among those sitting round the table of the common European home, some would eat à la carte while others would get the dish of the day.

eten [at|gegeten] {ww.} (ook: knoeien, zich bemoeien, maaltijd nehmen)

eten [at|gegeten] {ww.} (ook: kauwen)

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "eten" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "eten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

We leven in een land waar we over het algemeen niet zelf beslissen wat we eten.

We now live in a country where most of us don't decide, by and large, what we eat.

Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.

At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.

Wij eten insecten. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.

We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.

Hij laat ze eten zoveel ze willen en hij zegt, "Normaal, is het zo rond 50 procent.

He lets them take what they want and he says, "Usually, it's about 50 percent.

Ze organiseren potluck etentjes, Sterker nog, ze verkopen boeken over die etentjes.

They hold potluck dinners. ~~~ Indeed, they sell books about potluck dinners.

Als dat er vijf waren geweest, dan was dit etentje veel interessanter geweest."

If you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."

Zo, om indruk te maken tijdens uw volgend etentje, zijn hier een paar feitjes.

So, for your next dinner over a great bottle of wine, here's a few factoids for you.

We snijden hun ballen eraf en eten ze op...... als die lafaards ooit komen.

We'll cut their balls and eat them... if they ever get here, the miserable cowards.

Ze maken een afvalhoop, een hoop afval -- meestal de doppen van de zaden die ze eten.

They make a midden, a pile of refuse -- mostly the husks of the seeds that they eat.

We drinken de wijn, eten de honden en proppen de papieren in de musketten.

I say we drink the wine, eat the dogs and use the papers for musket wadding.

Dus als ik spaghetti eet en weet dat ik alleen ben, dan kan ik eten als een bulldozer.

So if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.

En door er aan te denken om bij 80% te stoppen helpt het je om niet teveel te eten.

And by remembering to stop at 80 percent it helps keep you from doing that very thing.

Dit betekent dat hij niet kan eten - hij kan zijn mond niet meer open krijgen.

That means that he cannot eat - that his mouth cannot be opened any more.

Wie weet zullen wij op een goede dag besluiten geen dierenvlees meer te eten.

I believe that, one day, we might even decide to stop eating animal meat.

Dus de consument, maar ook een groot aantal boeren wil weten wat de dieren eten.

Consumers therefore want to know, and many farmers also want to know, what animals eat.

Maar bijna alle mais die we eten is genetisch gemodificeerd op een of andere manier.

Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.

Sommigen zouden het alleen eten als het een vreemd gekleurd stuk tofu is.

Some of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.

Tenzij er iemand in het publiek zit die vrijwillig wil stoppen met eten?

Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?

We kunnen niet om het feit heen dat alles wat we eten, een wereldwijde impact heeft.

There's no escaping the fact that everything we eat has a global impact.

Ik heb onlangs een studie gelezen waaruit blijkt dat wij gewoon niet weten wat wij eten.

As I read in a recent study, we do not ultimately know what we are eating.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

etage · etagère · etagerok · etalage · etalagepop · etaleren · etaleur · etappe · etc. · etcetera · eten · etenswaar · etenswaren · eter · eternalisme · ethaan · ethanol · etheen · ether · ethergolven · etherisch

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.