Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "eruit halen" ontbreekt.

Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Nederlands-Engels vertaling voor "eruit halen"

Vertaling

"eruit halen" Engelse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "eruit halen" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "eruit halen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Tegen 7 minuten en 30 seconden moesten ze me eruit halen en weer bijbrengen.

And by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.

Waarom hebt u bijvoorbeeld in amendement 1 op punt a de sociale zekerheid eruit gehaald?

For instance, in Amendment No 1 on paragraph a, why did you remove social security?

Vaak moesten we onderdelen eruit halen als gevolg van timing of esthetiek of wat dan ook.

Often, we had to pull things out as a result because of timing or aesthetics or whatever.

We moeten de gewonden eruit halen en wegwezen voor het te laat is!

We need to exfil the wounded now and get out of here before it's too late!

Ja, je haalt deze eruit, en zet een nieuwe erin en klaar is kees.

Yeah well, you take the old one out, bung the new one in, and Bob's your sister.

De directe koppeling met de arbeidstijdencontrole is eruit gehaald.

The direct link with working times inspection has been removed.

Wat natuurlijk weer meer energie kost om die eruit te halen.

Which, of course, requires more energy to go out and get energy.

Een gelukkig hond - je haalt hem eruit en het is een agressieve hond.

A happy dog -- and you take it out, it's an aggressive dog.

Ik stel voor dat wij de concepten en cijfers die daarmee verband houden gewoon eruit halen.

I would propose that we simply remove such concepts and the figures referred to in connection with them.

Ik hoop dat de kinderziektes snel eruit worden gehaald.

I hope that the teething troubles will soon be overcome.

We openden het deksel, haalden het paard eruit en het werkte zowaar; het liep en er kon op gereden worden.

We opened the lid, we took the horse out, and it did work; it walked and it was able to be ridden.

Als we ze konden ontrollen, alle vouwen eruit halen en zo, zouden ze 400 vierkante meter oppervlakte bedekken.

If we could unroll it, get out all the folds and so on, it would have 400 sq.

Eén aspect wil ik eruit naar voren halen: de zorg.

There is just one aspect that I would like to pick out - that of care.

Het stellen van overdreven eisen leidt ertoe dat kleine bedrijven de stekker eruit halen en het niet overleven.

Imposing excessive demands will pull the plug on small businesses, and they will not survive.

Albert reikt in zijn zak om die zwarte rubberen band eruit te halen.

Albert reaches in his pocket to pull out, you know, this black rubber band but what comes out instead is a knife.

Je moet op een of andere manier de fitheidsfunctie eruit kunnen halen.

You need to somehow find the fitness function.

Toen ze het eruit haalden....... vielen 4 perfecte druppels terug in de zee... die druppels werden het eiland Japan.

When they pulled it out four perfect drops fell back into the sea those drops became the islands of Japan

Vandaar dat ik ook een amendement heb ingediend op onze tekst om het woord contamination, besmetting, eruit te halen.

This is why I have submitted an amendment to our text to delete the word contamination.

We plaatsen dat vervolgens in een oven-achtig apparaat, en zijn zo in staat om die structuur te maken en eruit te halen.

We then place it in an oven-like device, and we're able to create that structure and bring it out.

De politie wacht tot de brandweer arriveert om de auto open te knippen om het lichaam van de chauffeur eruit te halen.

And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.
 

Forumresultaten

"eruit halen" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.