Zo schrijf je een brief in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "er rekening mee houden"

 

"er rekening mee houden" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 46

er rekening mee houden {werkwoord}

Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "er rekening mee houden" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "er rekening mee houden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Maar als we er rekening mee houden denk ik dat het een stuk soepeler zal gaan.

But if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.

Men moet er rekening mee houden dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn.

We should also take into account the fact that men can also be victims.

U moet er rekening mee houden dat het ontwikkelen van nieuwe wapens nog vele jaren zal vergen.

You should be aware that the development of new arms will take many years.

Ik neem nota van uw standpunt en ik zal er rekening mee houden.

I take good note of your opinion and I will take it into account.

Dan pas kunnen wij van derde landen verwachten dat zij er rekening mee houden.

Only then can we expect third countries to take it seriously.

Wij moeten dan ook over deze realiteit nadenken en er rekening mee houden in onze politieke actie.

It is therefore important to take account of this fact in our discussion and in our political action.

Ik heb van deze opmerkingen en voorstellen nota genomen en ik zal er rekening mee houden.

I took note of these proposals and the comments for use in the debate and I will take them into account.

En we moeten er rekening mee houden dat deze prognoses voor de westerse financiële crisis werden opgesteld.

And we should bear in mind here that these projections were drawn up before the Western financial crisis.

De Unie moet er rekening mee houden dat zij in de toekomst projecten in het kader daarvan moet financieren.

In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.

Wie daar tegen is, moet er rekening mee houden dat mensenhandelaars en pedofielen ongestraft blijven.

Anyone who opposes such moves must be prepared to justify traffickers and paedophiles getting off scot-free.

Ik hoop dat u dit bekijkt en er rekening mee houdt.

I hope that you will look at it and make an adjustment.

Wij moeten er rekening mee houden dat ook de stimulerings- en ondersteuningsinstrumenten aangepast moeten worden.

We must be guided by the need for adaptation of the mechanisms for encouragement and support.

Wij moeten dat feit leren erkennen en er rekening mee houden bij het bepalen van strategieën tegen het terrorisme.

We need to learn to accept this and take it into account when determining counter-terrorism strategies.

Diegene die de wolken zag moest er rekening mee houden.

The seer of clouds had to take account of it.

De EU moet snel en onbureaucratisch helpen, want we moeten er rekening mee houden dat de winters daar zeer streng zijn.

Aid from the EU should be unbureaucratic and be given swiftly, bearing in mind that winter is very hard over there.

We moeten er rekening mee houden dat Turkije een parlementair systeem heeft - godzijdank is het een parlementaire democratie.

We need to take into account that Turkey has a parliamentary system – thank God, it is a parliamentary democracy.

Ik denk dat we dit in ons geheugen moeten prenten en er rekening mee moeten houden in ons toekomstige beleid.

I think that this is something which we should continually bear in mind so that we do not lose sight of it in our various policies.

Wij zullen er rekening mee houden.

We will take account of it.

Gezien de gevolgen van de klimaatverandering moeten wij er rekening mee houden dat er steeds vaker extreme situaties zullen optreden.

Given the impact of climate change, we must accept that extreme events will continue, and with increasing frequency.

Als we de slots voor de toeristen verbeteren, dan moeten we er rekening mee houden dat uw slot 's morgens om vijf uur zou komen.

If we improve slots for tourists, then you will have to be prepared for the fact that your slot may be at five o'clock in the morning.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

eponiem · epos · epsilon · epsomzout · equator · Equatoriaal-Guinea · equipage · equipe · equivalent · er · er-rekening-mee-houden · era · eraan · erachter · Erato · Eratosthenes · erbarmelijk · erbarmen · erbij · erbium · erbovenop

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Engels woordenboek voor meer vertalingen.