Nederlands-Engels vertaling voor "dringend"

NL dringend Engels vertaling

dringend {bn.}
dringen {ww.}

NL dringend
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

dringend (ook: brandend, urgent, dringende, spoedeisend)
Deze coördinatie is noodzakelijk en dringend, zeer dringend, ik herhaal het hier nog eens.
I repeat before this House that the need for this coordination is urgent, spectacularly urgent.
Voor volledige voedselveiligheid hebben we dringend behoefte aan meer onderzoek.
There is an urgent need for more research into comprehensive food safety.
Het actualiteitendebat moet niet worden gebruikt voor zaken die niet erg dringend zijn.
Urgent procedure should not be used for less urgent matters.
dringend (ook: brandend, urgent, dringende, spoedeisend)
Wij worden hier derhalve geconfronteerd met een zeer dringend probleem.
This is therefore an extremely pressing issue.
Er is dringend behoefte aan daadwerkelijke en verregaande structurele economische hervormingen.
The need for real and far-reaching structural economic reform is pressing.
Ik heb een ander probleem, mijnheer de Voorzitter, en het is dringend.
I have another pressing problem, Mr President.
dringend (ook: nadrukkelijk, emphatisch)
dringend (ook: aanmatigend, gebiedend, heerszuchtig)
dringend (ook: kortstondig, ogenblikkelijk, onmiddelijk, kant-en-klaar)
Er is dringend behoefte aan onmiddellijke noodhulp, rehabilitatie van miljoenen vluchtelingen, en ontwikkelingshulp.
That will mean urgent and instant relief, the rehabilitation of millions of refugees and development aid.
dringend (ook: scherp, scherpzinnig, vlijmend, accuut)
dringend (ook: luidruchtig, luid, urgent, schreeuwend)

Voorbeeldzinnen voor "dringend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.
We need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
DutchHet is een initiatief dat dringend nodig is en het verdient alle aandacht en steun.
It is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.
DutchMevrouw Wallström, ik verzoek u dringend dit door te geven aan de Commissie.
Mrs Wallström, I really do beg you to take this message back to the Commission.
DutchWaar zijn de verzoekschriften van burgers die dringend een monetaire unie vragen?
Where are the citizens ' petitions calling for monetary union as a matter of urgency?
DutchIk wil ook dringend verzoeken om een positief signaal af te geven aan Turkije.
I also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.
DutchGezien de algemeen bekende begrotingssituatie is ook hier dringend actie nodig.
In view of the widely known budgetary situation, there is a need for action here too.
DutchDe zogenaamde kleine lidstaten hebben een dringend verzoek hiertoe ingediend.
There was a strong demand for that from those calling themselves'small countries '.
DutchHet is dus dringend nodig tegen deze weerzinwekkende situatie te strijden.
It is a matter of urgency that we take action against this sickening situation.
DutchWij moeten dus dringend nadenken over de manier waarop we ons zullen organiseren.
I also think we have good reason to consider how we organise the process.
DutchWe hebben internationale verplichtingen, en onze natuur heeft dringend hulp nodig.
We have international commitments, and nature will need help for the foreseeable future.
DutchDerhalve wil ik het Italiaanse voorzitterschap dringend verzoeken: stel ze niet teleur!
I therefore wish to appeal to the Italian Presidency: do not disappoint them.
DutchMag ik u dringend verzoeken om ervoor te zorgen dat dit geen derde keer zal gebeuren?
Can I urge you, please, to make sure that there is no third repeat of this.
DutchEr moeten ook dringend hervormingen komen in de rol van de nationale regeringen.
With regard to the role of national governments, these and other reforms are badly needed.
DutchDe aanvoerder riep ons bij zich en verzocht ons dringend meer teamgeest te tonen.
The captain gathered us together imploring us to have more team spirit.
DutchEr is dringend behoefte aan het smeden en opbouwen van sterke strategische partnerschappen.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
DutchIk vraag hem dringend mij te antwoorden of hij van plan is iets te ondernemen.
Would he please tell us whether he will do something about this matter?
DutchDe kadervoorwaarden moeten dringend worden verbeterd, maar er gebeurt niets.
It requires improvement as a matter of urgency, but nothing is happening.
DutchToch wordt Roemenië dringend verzocht zich voor te bereiden op de toetreding tot de NAVO.
We are nevertheless asking Romania to prepare herself... for entry into NATO.
DutchDe regering van FYROM is dringend verzocht om terughoudend op de extremisten te reageren.
At local level, the EU Presidency set up close contacts with the key players.
DutchUit het verslag-Sapir is gebleken dat het dringend aan herziening toe is.
We have exchanged views in lengthy discussions in very in-depth preparatory meetings.