Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Nederlands-Engels vertaling voor "dringend"

 

"dringend" Engelse vertaling

Resultaten: 1-38 van 808

dringend {bijvoeglijk naamwoord}

dringend {bn.} (ook: urgent, spoedeisend, brandend, dringende)

urgent {bn.}

Zoals wij al zeiden, is de voorliggende resolutie uiterst dringend en passend.

As we have said, this motion for a resolution is extremely urgent and opportune.

Het is dringend nodig dat al die richtlijnen en besluiten worden gecodificeerd.

There is an urgent need for all these decisions and directives to be codified.

De strijd tegen deze beschamende misdaad verdient dringend speciale aandacht.

The fight against this shameful crime deserves urgent and specific attention.

Er is dringend behoefte aan meer en betere contacten tussen onze parlementen.

There is an urgent need to create and upgrade our contacts between parliaments.

De Raad nam het besluit om zeer praktische redenen: de situatie was dringend.

The Council took the decision for very practical reasons: the situation was urgent.

dringend {bn.} (ook: urgent, spoedeisend, brandend, dringende)

pressing {bn.}

Er is dringend behoefte aan daadwerkelijke en verregaande structurele economische hervormingen.

The need for real and far-reaching structural economic reform is pressing.

Deze kwestie is met name in het licht van de financiële steun van de EU voor de Balkan uiterst dringend.

This becomes a matter of even more pressing concern in view of the EU's financial commitments in the Balkans.

Ook in Cuba is dit fenomeen een belangrijk en dringend probleem en de Cubaanse overheid werkt er hard aan.

This phenomenon is a serious and pressing problem in Cuba too, and the Cuban Government is working hard on it.

Wij worden hier derhalve geconfronteerd met een zeer dringend probleem.

This is therefore an extremely pressing issue.

Ik heb een ander probleem, mijnheer de Voorzitter, en het is dringend.

I have another pressing problem, Mr President.

dringend {bn.} (ook: kortstondig, ogenblikkelijk, kant-en-klaar, onmiddelijk)

instant {bn.}

Er is dringend behoefte aan onmiddellijke noodhulp, rehabilitatie van miljoenen vluchtelingen, en ontwikkelingshulp.

That will mean urgent and instant relief, the rehabilitation of millions of refugees and development aid.

dringend {bn.} (ook: nadrukkelijk, emphatisch)

emphatic {bn.}

dringend {bn.} (ook: heerszuchtig, aanmatigend, gebiedend)

imperious {bn.}

dringend {bn.} (ook: luid, urgent, luidruchtig, schreeuwend)

clamant {bn.}

dringend {bn.} (ook: scherp, scherpzinnig, vlijmend, accuut)

acuate {bn.}

dringen {werkwoord}

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: stoten, aanduwen, douwen, duwen)

dringend (onvoltooid deelwoord)

pushing (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: urgent zijn, jachten, tot haast aanzetten, haasten)

dringend (onvoltooid deelwoord)

urging (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: urgent zijn, jachten, tot haast aanzetten, haasten)

dringend (onvoltooid deelwoord)

pressing (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: knijpen, persen, pressen, knellen)

dringend (onvoltooid deelwoord)

squeezing (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: ritselen, tippelen, proppen, druk zijn)

dringend (onvoltooid deelwoord)

hustling (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: jammen, vastzitten, vastklemmen)

dringend (onvoltooid deelwoord)

jamming (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: opwellen, golven, toenemen)

dringend (onvoltooid deelwoord)

surging (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: vooruitstuwen, stoten, douwen, duwen)

dringend (onvoltooid deelwoord)

thrusting (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: persen, pressen, knellen, drukken)

dringend (onvoltooid deelwoord)

oppressing (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: urgent zijn, jachten, tot haast aanzetten, haasten)

dringend (onvoltooid deelwoord)

hurrying (Present participle)

dringen [drong|gedrongen] {ww.} (ook: wegduwen)

dringend (onvoltooid deelwoord)

jostling (Present participle)
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "dringend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

De zogenaamde kleine lidstaten hebben een dringend verzoek hiertoe ingediend.

There was a strong demand for that from those calling themselves'small countries '.

We moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.

We need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.

Het is een initiatief dat dringend nodig is en het verdient alle aandacht en steun.

It is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.

Mevrouw Wallström, ik verzoek u dringend dit door te geven aan de Commissie.

Mrs Wallström, I really do beg you to take this message back to the Commission.

Ik wil ook dringend verzoeken om een positief signaal af te geven aan Turkije.

I also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.

Waar zijn de verzoekschriften van burgers die dringend een monetaire unie vragen?

Where are the citizens ' petitions calling for monetary union as a matter of urgency?

Gezien de algemeen bekende begrotingssituatie is ook hier dringend actie nodig.

In view of the widely known budgetary situation, there is a need for action here too.

Mag ik u dringend verzoeken om ervoor te zorgen dat dit geen derde keer zal gebeuren?

Can I urge you, please, to make sure that there is no third repeat of this.

Het is dus dringend nodig tegen deze weerzinwekkende situatie te strijden.

It is a matter of urgency that we take action against this sickening situation.

De kadervoorwaarden moeten dringend worden verbeterd, maar er gebeurt niets.

It requires improvement as a matter of urgency, but nothing is happening.

Ik verzoek u dus dringend tegen amendement 9 te stemmen en voor de andere amendementen.

I therefore urge you to vote against Amendment No 9 but support the other amendments.

Wij moeten dus dringend nadenken over de manier waarop we ons zullen organiseren.

I also think we have good reason to consider how we organise the process.

Uit het verslag-Sapir is gebleken dat het dringend aan herziening toe is.

We have exchanged views in lengthy discussions in very in-depth preparatory meetings.

Het bankwezen verzoekt ons dringend hierover in een versnelde procedure te beslissen.

The banking sector is very keen that we decide by a fast-track procedure.

Derhalve wil ik het Italiaanse voorzitterschap dringend verzoeken: stel ze niet teleur!

I therefore wish to appeal to the Italian Presidency: do not disappoint them.

Wij hebben in Europa dringend regels voor milieuaansprakelijkheid nodig.

The European Union needs rules governing environmental liability as a matter of urgency.

We hebben internationale verplichtingen, en onze natuur heeft dringend hulp nodig.

We have international commitments, and nature will need help for the foreseeable future.

Eritrea heeft dringend hulp nodig bij de wederopbouw van het door oorlog verwoeste land.

Eritrea is desperate for support in rebuilding a country ravaged by war.

De regering van FYROM is dringend verzocht om terughoudend op de extremisten te reageren.

At local level, the EU Presidency set up close contacts with the key players.

Toch wordt Roemenië dringend verzocht zich voor te bereiden op de toetreding tot de NAVO.

We are nevertheless asking Romania to prepare herself... for entry into NATO.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.