Stageplekken in verschillende landen

Nederlands-Engels vertaling voor "brutaal"

 

"brutaal" Engelse vertaling

Resultaten: 1-34 van 43

brutaal {bijvoeglijk naamwoord}

brutaal {bn.} (ook: onbedorven, luchtig, zoet, onbeschoft)

fresh {bn.}

Man: We praten over brutaal, fris.

Man: We talk about bold, fresh.

Doe niet zo brutaal.

Don't be fresh.

brutaal {bn.} (ook: gemeen, verlaten, immoreel, onzedelijk)

abandoned {bn.}

brutaal {bn.} (ook: gewaagd, waaghalzerig, onvervaard, ferm)

bold {bn.}

Man: We praten over brutaal, fris.

Man: We talk about bold, fresh.

brutaal {bn.} (ook: waaghalzerig, gedurfd, stout, stoutmoedig)

intrepid {bn.}

brutaal {bn.} (ook: driest, waaghalzerig, koen, dapper)

daring {bn.}

brutaal {bn.} (ook: energiek, levendig)

sassy {bn.}

brutaal {bn.}

insolent {bn.}

De houding van de Amerikanen - misschien zeg ik beter van de Amerikaanse chemie- en agromultinationals - is arrogant, nationalistisch en brutaal.

The Americans, or perhaps I should say the American chemical and agricultural multinationals, are adopting an arrogant, nationalistic and insolent stance.

brutaal {bn.} (ook: onbeschaamd, vrijpostig)

brutaal {bn.} (ook: waaghalzerig, gedurfd, stout, stoutmoedig)

audacious {bn.}

brutaal {bn.} (ook: gevat)

cheaky {bn.}

brutaal {bn.} (ook: onbeschaamd)

brutaal {bn.}

pert {bn.}

brutaal {bn.} (ook: onbeschaamd, schaamteloos, onverholen)

barefaced {bn.}

brutaal {bn.} (ook: onbeschaamd, koperkleurig, koperen, pretentieus)

brassy {bn.}
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "brutaal" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "brutaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Brutaal maar juist gezegd: een soort georganiseerde diefstal van werkgelegenheid.

To put it bluntly but accurately, it is a sort of organised theft of employment.

Zijn moordenaar was zo brutaal dat voorbijgangers dachten dat de schoten vuurwerk waren.

So brazen was his killer, that passers-by mistook the bullets for firecrackers.

Helaas is dat beeld brutaal aan diggelen geslagen.

Unfortunately, this image has been brutally shattered.

Sedertdien heerst daar een brutaal politieregime.

Since then they have been governed by a brutal police regime.

Het blijkt integendeel dat de genocide-politiek jegens Tibet in elk geval onverminderd en even brutaal voortduurt.

On the contrary, it seems that the policy of genocide against Tibet continues unabated and with no less brutality.

Hij werd gefolterd, brutaal doodgefolterd.

He was tortured, brutally tortured to death.

De bevolking wordt brutaal onderdrukt en de militaire dictatuur respecteert geen enkel mensenrecht.

The people are being brutally suppressed, and the military dictatorship has not the slightest respect for human rights.

Brutaal en grappig - o, zo grappig.

It was brutal; it was funny -- ooh, it was funny.

Als de middelen om ons te beïnvloeden zo brutaal zijn, mag de oprechtheid van de achterliggende gedachte worden betwijfeld.

If the means to lobby us has been so unscrupulous, it is hard to be convinced of the sincerity of the issue that lies behind it.

De wereld was diep geschokt toen ze zag hoe brutaal en onmenselijk voormalige buren en verwanten voor elkaar konden zijn.

The world was shocked by how brutal and inhuman former neighbours and relatives could be in their behaviour towards one another.

Mensen werden brutaal geslagen.

People were being beaten brutally.

Zoiets lijkt gewoon brutaal.

Looks absolutely ridiculous.

De Unie voor de Mensenrechten zegt dat de kinderen brutaal werden behandeld en dat zij onmiddellijk psychologische hulp nodig hebben.

The Union for Human Rights maintains that the children have been mistreated and need immediate psychological assistance.

We waren wat brutaal.

So, we were shameless.

Maar wel brutaal.

But it was really brutal.

Brutaal meisje.

Cheeky bitch!

Ze zijn zo brutaal om de uitslagen te verklaren in termen van ontevredenheid over de zittende regeringen in beide landen.

They have the cheek to come up with their own interpretation of the results in terms of dissatisfaction with existing governments in the two countries.

Mensen begrijpen niet hoe het gerecht en hoe de overheid zo machteloos zijn in deze strijd tegen brutaal geweld en tegen de allerlaagste handelingen.

People do not understand why the judiciary and the authorities are so powerless in this fight against brutal violence and deeds of the utmost baseness.

En dat niet alleen: het bureau is zo brutaal geweest verzoeken om informatie aan de Commissie door te spelen naar de bureaus van leden van dit Parlement.

It is not only that: the office has had the cheek to pass on information requests to the Commission to Members ' offices.

Hoeven we er nog aan te herinneren dat honderden mensen brutaal afgeslacht zijn met bijlen en sabels, de keel zijn overgesneden of op een andere manier omgebracht zijn?

It is hardly necessary to remind you that hundreds of people have been brutally assassinated with axes and sabres, had their throats cut and worse.
 

Forumresultaten

"brutaal" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Brunei · Bruneier · Bruneis · Bruneise · Brunhilde · Brunswijk · brusje · Brussel · Brussels · brut · brutaal · brutaalst · brutale · brutaliteit · brutering · bruto · brutobedrag · brutoloon · brutowinst · bruusk · bruut

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.