Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Nederlands-Engels vertaling voor "aanstaande vrijdag"

 

"aanstaande vrijdag" Engelse vertaling

Resultaten: 1-20 van 20

aanstaande vrijdag {bijwoord}

Aanstaande vrijdag en zaterdag wacht onze vijftien premiers in Florence een zware klus.

This Friday and Saturday in Florence our fifteen prime ministers have a job to do.

Ik kan nu alleen nog maar wensen dat er aanstaande vrijdag een zeer grote opkomst zal zijn, stemming of geen stemming.

It only remains for me to express the hope that there will be a good attendance this Friday, votes or not.

Welke instrumenten, welke mechanismen hebben wij om ervoor te zorgen dat de lidstaten de beloften die de premiers aanstaande vrijdag zullen doen, ook werkelijk nakomen?

What tools, what mechanisms, do we have to ensure that Member States actually deliver on the pledges the prime ministers will agree this Friday?
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "aanstaande vrijdag" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "aanstaande vrijdag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

We hebben vrijdag 14 september aanstaande uitgeroepen tot dag van rouw in de vijftien lidstaten.

We have declared 14 September 2001 a day of mourning in the 15 Member States.

Het volgende overleg in het Coreper over de te volgen strategie zal aanstaande vrijdag plaatsvinden.

The next discussion in Coreper on the future strategy will take place next Friday.

Aanstaande vrijdag vieren wij een gedenkwaardig jubileum.

On Friday of this week we celebrate a memorable anniversary.

Zoals de heer Nicolaï al zei, zal de Unie de toetredingsonderhandelingen met Roemenië aanstaande vrijdag afsluiten.

As Mr Nicolaï said, the Union will now finalise the accession negotiations with Romania on Friday.

Aanstaande vrijdag zal ik dat opnieuw duidelijk maken tijdens het overleg met de Amerikaanse Congresleden in Brussel.

I will make this clear again during the talks with the American Members of Congress next Friday in Brussels.

Maar dat betekent wel dat wij op de korte termijn nog een probleem hebben, namelijk wat we aanstaande vrijdag gaan doen.

However, that does mean that we have a problem in the short term, namely what we will be doing this coming Friday.

Er is waarschijnlijk aanstaande vrijdag een gematigd positief rapport van de heer Blix en de heer El Baradei om hetzelfde te doen.

Next Friday, there will probably be a cautiously positive report from Dr Hans Blix and Mohamed El Baradei in favour of doing just that.

Zoals voorzien zal deze top plaatsvinden in Madrid op 17 en 18 mei, dat wil zeggen vrijdag en zaterdag aanstaande.

Therefore, as planned, the Summit will take place in Madrid on the 17th and 18th of this month, that is, on Friday and Saturday of this week.

Maar laat mij dan ook een oproep doen aan de veehouders uit de Elzas dat zij aanstaande vrijdag met levende dieren naar het Parlement komen.

But at the same time, let me appeal to the farmers from Alsace that when they come to Parliament on Friday, they bring some live animals with them.

Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat uw voorstel om het debat aanstaande vrijdag te houden en pas op een later tijdstip in stemming te brengen, redelijk is.

I think that your proposal, Madam President, to keep the debate and the vote separate, with the debate on Friday and the vote at a later date, is a reasonable one.

Je zou bijna zeggen dat het ondemocratisch is dat de rapporteur van onze commissie volgende week, om precies te zijn aanstaande vrijdag, al een verslag moet aanleveren.

You could almost say that it is undemocratic that the rapporteur from our committee has to provide a report as early as next week - this coming Friday, to be precise.

Ik verzoek u, en ook mijn Griekse collega's, dus vriendelijk om wat politieke druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat deze spotters vóór aanstaande vrijdag worden voorgeleid.

I would therefore ask you and my fellow Greek MEPs kindly to exert some political pressure to ensure that these spotters can have a court hearing before next Friday.

Dat is precies wat wij van plan zijn aanstaande donderdag of vrijdag in de Raad tot uitdrukking te brengen in de conclusies, wanneer we ons concentreren op de verschillende hoofdstukken.

That is precisely what we want to do in the wording of the conclusions next Thursday or Friday in the Council, concentrating on the different chapters.

Het doet me dan ook deugd dat aanstaande vrijdag het verslag van de heer Carnero Gonzalez over mensenrechten-clausules en verdragen met derde landen in dit Parlement zal worden besproken.

I am therefore pleased to see that Parliament is to debate the report by Mr Carnero González on human rights clauses in treaties with third countries this coming Friday.

Ik wil dus dat we de huidige planning handhaven, dat wil zeggen dat mijns inziens het debat aanstaande vrijdag moet worden gehouden en dat de stemming op een later tijdstip moet plaatsvinden.

I propose, therefore, that we should keep the arrangements as per the agenda, with the debate on Friday and the vote at a later date.

Het is duidelijk dat er bij deze laatste mogelijkheid dan weer door andere leden om het quorum gevraagd kan worden en wij dus aanstaande vrijdag weer niet kunnen stemmen.

Clearly, this last possibility will lead to situations in which other Members can request that the quorum be checked, meaning that we will once again be unable to hold votes this coming Friday.

Geachte collega's, in elk geval zal de Conferentie van voorzitters zich aanstaande donderdag over de situatie buigen en bekijken of er reden is om op vrijdag te stemmen.

Ladies and gentlemen, the Conference of Presidents which is to meet on Thursday will look into the situation in any case and will see what grounds there are for holding the votes on Friday.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.