Search for the most beautiful word
smokestack
colander

VOTE NOW

Engels-Nederlands vertaling voor "vice-versa"

 

"vice-versa" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-24 van 34

vice-versa {bijwoord}

vice-versa {bw.} (ook: inversely, conversely, contrariwise, viceversa)

omgekeerd {bw.}

It is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?

Het is alleen je lichaam, en de vleugels worden deel van het lichaam en omgekeerd?

Technological developments influence the regulatory framework and vice versa.

Technologische ontwikkelingen zijn van invloed op het regelgevingskader en omgekeerd.

If the Council gives up some of its powers, we could give some up as well, and vice versa.

Wanneer de Raad afstand doet van bepaalde bevoegdheden, kunnen wij dat ook en omgekeerd.

Hence the administration of this House is there to serve the delegates, and not vice versa.

Daarom is de administratie van het Parlement er voor de afgevaardigden, en niet omgekeerd.

Community assistance enhances the impact of the CFSP assistance, and vice versa.

De communautaire hulp vergroot het effect van de hulp uit hoofde van het GBVB, en omgekeerd.

vice-versa {bw.} (ook: other way around, the other way around)

andersom {bw.}

The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.

De kleuren zijn een code voor de richting: van achter naar voren of andersom.

It is time that trade became a tool for human beings, and not vice versa.

Het is hoog tijd dat de handel een gereedschap voor de mensen wordt -- en niet andersom.

I have always been in favour of an economy in the service of man and not vice versa.

Ik ben altijd voorstander geweest van een economie ten dienste van de mens en niet andersom.

Earning a living must be organised around the family, rather than vice versa.

Het werk dient zich naar het gezin te plooien en niet andersom.

We must not forget that industry must be at the service of the workers, not vice versa.

Laat ons niet vergeten dat de industrie in dienst moet staan van de werknemers, en niet andersom.

vice-versa {bw.} (ook: back to front)

vice versa {bijwoord}

vice versa {bw.} (ook: heen en weer)
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "vice-versa" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "vice-versa" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

However, where there is freedom of movement, there cannot be protection, and vice versa.

Welnu, als er vrij verkeer is, is er geen bescherming en vice versa.

You would be able to expose the auditorium to Dallas or vice versa, Dallas to the auditorium.

Het publiek zou Dallas kunnen zien, of vice versa, Dallas zou het publiek kunnen zien.

The bosses do not do the work of the secretaries, and vice versa.

Bazen doen niet het werk van secretaresses en secretaresses niet het werk van bazen.

This includes incest, attacks by children on their parents and vice versa.

Het gaat dan om incestgevallen, geweld van kinderen jegens ouders of van ouders jegens kinderen.

Mr President, Europe has a lot to offer Turkey and vice versa.

Voorzitter, Europa heeft Turkije veel te bieden en Turkije aan Europa.

Finally, Belarus is not merely Lukashenko, or vice versa.

En tot slot is Wit-Rusland niet alleen Loekasjenko of vice versa.

I saw China embracing the world and vice versa.

Ik zag China de wereld omarmen en vice versa.

It discusses all modes of transport from the European Union to these third countries and vice versa.

Alle mogelijke soorten van vervoer van de Europese Unie naar derde landen en vice-versa komen in het verslag aan bod.

North Pole goes to the South, South Pole goes to the North, and vice versa.

De Noordpool wordt Zuidpool en vice versa.

The individual should be the subject of all economic processes, and the markets must serve the people, not vice-versa.

De mens moet de kern vormen van alle economische processen, de markten moeten de mens dienen - de mens niet de markten.

I have to have trust in them and vice versa.

Ik moet hen vertrouwen en vice versa.

A lot of people from the north said that is typical, special pleading for the south, and vice versa.

Veel mensen uit het Noorden zeiden dat het wel weer typerend was, die speciale steunverzoeken voor het Zuiden, en vice versa.

The reality of the situation must not be obfuscated by transforming the victim into the aggressor and vice versa.

De werkelijkheid mag niet worden weggemoffeld door het slachtoffer als agressor en de agressor als slachtoffer te presenteren.

The Presidency consulted the Commission on the initiatives it was taking, and vice versa.

Bij initiatieven van het voorzitterschap raadpleegden wij de Commissie, bij initiatieven van de Commissie raadpleegde zij het voorzitterschap.

Let me remind you that the European Union has always worked well when the Commission has strengthened Parliament and vice versa.

Ik wil erop wijzen dat de Europese Unie altijd profijt van situaties heeft gehad waarin de Commissie steun gaf aan het Parlement, en vice versa.

Vice versa, it is important to emphasise that the political criteria must be fulfilled in full in order for the country to be given such a date.

Het is echter belangrijk te benadrukken dat Turkije geen datum kan krijgen zolang het niet aan de politieke criteria voldoet.

Vice versa.

En wij haar.

One thing is certain: in most Member States there is a strong correlation between high rates of female employment and high birth rates, and vice versa.

Eén ding staat vast: in de meeste lidstaten bestaat een sterke correlatie tussen hoge geboortecijfers en een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen.

In other words, the Council’ s wheeling and dealingwith authorities that infringe legislation, and vice versa, continues without any democratic scrutiny.

Met andere woorden: zonder democratische transparantie komt aan het gesjoemel van de Raad met autoriteiten die de wet overtreden en vice versa, geen einde.

It's one of these rare cases where the U.S. is actually slightly better than [the U.K.], because we actually like reading your media, rather than vice versa.

Hier presteren de Amerikanen hoogst ongebruikelijk beter dan de Britten, omdat wij wel graag jullie media lezen, maar jullie niet de onze.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Nog meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.