Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Engels-Nederlands vertaling voor "very nice"

Vertaling

"very nice" Nederlandse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "very nice" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "very nice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

They sat on the floor sewing these quilts and that was a very nice experience.

Ze zaten op de grond die dekens te naaien en dat was een heel mooie ervaring.

A directive looks very nice for the SMEs but how will that help an employer?

Een richtlijn lijkt heel aardig voor het mkb, maar wat schiet een ondernemer er mee op?

This argument is all very nice and useful, but it comprises a series of contradictions.

Dat is allemaal wel aardig en nutteloos, maar er zijn een heel aantal tegenstrijdigheden.

They were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.

Ze letten gewoon niet op in de les terwijl de meisjes keurig stilzaten.

It's very nice for discussion, discourse, making films and everything.

Het is erg interessant voor een discussie, een verhandeling, een filmopname en dergelijke.

But apparently he was a very nice dog and he always let the cat sleep in the dog bed.

Hij was blijkbaar een zeer lieve hond en hij liet de kat altijd in het hondenbedje slapen.

I mean, everything is scaling up very nicely and we're getting more confident.

Ik bedoel, alles neemt behoorlijk toe. ~~~ We worden zelfverzekerder.

Fortunately this idea found very little support at Nice last weekend.

Gelukkig was er het afgelopen weekeinde in Nice weinig steun voor dit idee.

Big " kick me " sign for a very nice girl who found herself a cause.

Een groot " schop me"-teken voor een erg lief meisje die voor zichzelf een drijfveer vond.

If you climb these three, six steps you will find something very nice.

Als je deze drie, zes treden opgaat zul je iets heel moois vinden.

They will say, we are going to recover, and that sounds very nice.

Zij zullen zeggen dat zij gaan terugwinnen, en dat klinkt dan prachtig.

Thank you, because it is very nice to know where the question is coming from.

Dank u, want het is aangenaam te weten waar de vraag vandaan komt.

We have had a century of very nice, smart application developers.

We leven in een eeuw van ontwikkelaars van zeer knappe, slimme applicaties.

As a lawyer, that sounds to me like a very nice, lawyer's answer.

Als advocaat klinkt mij dat in de oren als een heel aardig advocatenantwoord.

Gone are the times when we used to think of organic farmers as 'very nice but slightly loopy '.

De tijd dat de " bio-landbouwers " als onnozele goeierds werden beschouwd, is voorbij.

In other words - no, but it was a very nicely wrapped-up reply.

Met andere woorden, nee, maar u hebt uw antwoord heel netjes verpakt.

It's just the Persians who aren't fully human and don't deserve to be treated very nicely.

Alleen de Perzen waren nog niet volledig menselijk en verdienden het niet om zo te worden behandeld.

You know, I may appear to be a very nice, clean, sweet boy.

Weet je, ik lijk misschien een leuke, propere, vriendelijke jongen, maar dat ben ik niet.

I know Mr de Roo will forgive me as he is a very nice man.

Ik hoop dat de heer De Roo, die zeer sympathiek is, me vergeeft.

A very nice moment I would say, and their lady teacher was proud.

Een heel mooi moment, dunkt me, en hun lerares was trots.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

vertical · verticality · vertices · vertiginous · vertigo · vertisols · vervain · verve · verwarrend · very · very-nice · vesicular · Vespasian · vessel · vest · Vesta · vestal · vestibular · vestibule · vestigial · vesture

Zoek meer woorden in het Nederlands-Engels woordenboek.