Tijd over?

Probeer Galgje

Engels-Nederlands vertaling voor "tease out"

Vertaling

"tease out" Nederlandse vertaling

Bedoelde je: toast, tasty, taste, tacit, to decide?
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "tease out" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "tease out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

And, instead of dealing just with information, we can tease out knowledge.

In plaats van alleen met informatie te werken, kunnen we er misschien kennis uit lokken.

However, I wonder if I can tease something out from the Council, perhaps in a broader sense.

Maar wie weet kan ik toch nog iets aan de Raad ontfutselen van een ietwat bredere strekking.

Hopefully, during the parliamentary process and other processes we will be able to tease these concerns out further.

Hopelijk lukt het om deze zorgen in de loop van het parlementaire proces en andere processen weg te nemen.

The rapporteur has done tremendous work in teasing out the issues and presenting, certainly within my group, a very clear position.

De rapporteur heeft uitstekend werk verricht door deze kwestie te ontwarren en door een, zeker in de ogen van mijn fractie, zeer duidelijke positie in te nemen.

We are able to give it credibility precisely because the Portuguese Presidency has teased out the threads of unification and woven these together to form a tapestry.

Wij kunnen Lissabon inhoud geven omdat het Portugees voorzitterschap alle touwtjes bijeen probeert te rapen, een mozaïek probeert te maken van de verschillende steentjes.

Mr President, while I thank the Commissioner for his answer I would like him to give us a little more information - if I could tease some out of him.

Mijnheer de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn antwoord, maar zou graag willen dat hij ons iets meer informatie verstrekte - als ik die tenminste van hem los kan krijgen.

Chitra basically remixes and re-titles these iconic images to tease out some of the sexual and gender politics embedded in these deeply influential comics.

Chitra maakt een nieuwe mix van deze iconische beelden, en geeft ze een nieuwe titel, om de seksuele en gender-politiek te voorschijn te halen die ingebed is in deze zeer invloedrijke strips.

You take a six to eight cell embryo, you tease out one of the cells, you run a genetic test on that cell, and depending on the results of that test you either implant that embryo or you discard it.

Je neemt een embryo van zes tot acht cellen, je haalt er een cel uit en voert er een genetische test op uit en afhankelijk van de resultaten van die test plant je dat embryo in of gooi je het weg.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

teak · teal · team · team-mate · teammate · teamwork · teapot · tear · tearful · tease · tease-out · teased · teaser · teaspoon · teat · tebowing · technetium · technical · technicalities · technically · technician

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.