Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "still the same" ontbreekt.

Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Engels-Nederlands vertaling voor "still the same"

Vertaling

"still the same" Nederlandse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "still the same" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "still the same" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Many people want to have more members, but still the same EU.

Velen van ons willen meer leden hebben, maar toch dezelfde EU houden.

And then 10 years from now, billions will again have gone into Africa, and we would still have the same problems.

En over tien jaar zijn er weer miljarden naar Afrika gegaan, en we hebben nog steeds dezelfde problemen.

If you cut me with a knife It's still the same

Als je me met 'n mes zou snijden, zou dat hetzelfde zijn

And the responses from the Council have not changed; they are still the same: Europol, Eurodac, police cooperation.

De antwoorden die wij van de Raad krijgen zijn altijd en eeuwig dezelfde: Europol, Eurodac en politiesamenwerking.

No, no, my position is still the same.

Nee, mijn standpunt is niet veranderd.

Yet is the situation really still the same?

Maar is de situatie nog wel hetzelfde?

The president was still the same person and 402 of the 407 staff that were working in the EMI changed also to the ECB.

De president bleef dezelfde en 402 van de 407 personeelsleden die bij het EMI werkten maakten eveneens de overstap naar de ECB.

This is still the same subject.

Dit is nog steeds hetzelfde onderwerp.

Now, after several weeks during which the price per kilo has remained lower than FRF 6 per kilo of live weight, consumer prices are still the same.

De consumptieprijzen zijn zelfs nu ongewijzigd gebleven na meerdere weken van prijzen van minder dan zes Franse frank per kilo levend gewicht.

The criterion is still the same: no country is judged in general terms; each country is judged on its own merits.

Daarbij blijft onze maatstaf altijd dezelfde: geen enkel land wordt beoordeeld op basis van algemene overwegingen; elk land zal op eigen merites worden beoordeeld.

It is a very critical report, rightly so, and what strikes me is that our criticism is still the same as it was years ago concerning the annual reports on Structural Funds.

Terecht een zeer kritisch rapport, en wat me opvalt is dat onze kritiek nog steeds dezelfde is als jaren geleden op de jaarverslagen betreffende de structuurfondsen.

On 7 October, there was still the same deficient report from the Council, which did not even manage, independently of the financial package, to reach agreement over some of the priorities.

Op 7 oktober schiet de Raad weer tekort en kan hij het, onafhankelijk van de financiële kredieten, zelfs niet eens worden over een aantal prioriteiten.

Today, as ex-colonies have become independent, we speak not of diktats but of negotiations, not of exploitation, but of partnership, but the system is still the same.

Nu, terwijl de voormalige koloniën onafhankelijk zijn geworden, praat men niet van dictaten maar van onderhandelingen, niet van uitbuiting maar van partnerschap, maar het systeem blijft hetzelfde.

At the same time, a great deal is still expected of the Veterinary Inspection Office.

En we verwachten toch ook nog veel van het Bureau voor veterinaire inspectie.

I cannot see why Nicaragua and Honduras still fail to qualify for the same treatment.

Waarom wij Nicaragua en Honduras slechter blijven behandelen ontgaat mij eigenlijk.

The same applies to the refugee problem in this region, which is still not resolved.

Datzelfde geldt voor het nog altijd niet opgeloste vluchtelingenprobleem in deze regio.

I shall make the same reply as before: this matter is still being discussed.

Ik zal hetzelfde antwoord geven als zojuist: dat onderwerp is inderdaad in behandeling.

I don't own a guesthouse. ~~~ I still drive the same four-year-old Ford that I've driven.

Ik heb geen pensionnetje of zo. Ik rij nog steeds in mijn vier jaar oude Ford.

I should like to say to him, " no, unfortunately, we are still not all in the same boat ".

Tegen hem zou ik willen zeggen: " Nee, helaas zitten we nog niet in hetzelfde schuitje.

If the Alliance is still active in that region, it is with the same objective.

Dit is nog altijd de reden waarom de alliantie in Kosovo aanwezig is.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

stiffling · stiffly · stiffness · stiffy · stifled · stifling · stigma · stilbite · stile · still · still-the-same · stillbirth · stillborn · stillness · stilt · stilted · stimulant · stimulated · stimulation · stimulator · stimulus

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.