Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "smack of" ontbreekt.

Zo schrijf je een CV in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "smack of"

Vertaling

"smack of" Nederlandse vertaling

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "smack of" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "smack of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Our conduct here smacks of submission to the requirements of the national governments.

Op die manier onderwerpt men zich aan de wil van de regering en de nationale overheden.

Such a procedure would almost smack of sharing out the spoils.

Deze aanpak doet bijna denken aan het verdelen van de buit.

This smacks more of social policy than of economic policy.

Dit heeft meer weg van een sociaal beleid dan van een economisch beleid.

The latter smacks of a planned economy and will not work.

Dat laatste riekt naar planeconomie en zal niet werken.

This notion smacks of a naïve kind of intellectualism.

Dat idee getuigt van een naïef soort intellectualisme.

It smacks of formal, departmental despatches rather than political initiative.

Voor de stabilisering van het Kaukasusgebied zijn veelomvattende initiatieven en een veelomvattend plan nodig.

This legislation smacks of the nanny state and verges on the patronising in its current form.

Deze wetgeving riekt naar betutteling door de overheid, en is in haar huidige vorm op het paternalistische af.

It smacks of Soviet-style planning that we should start now to think of what financing will be like in 2013.

Dat we nu al moeten gaan denken over de financiering in 2013 doet bijna denken aan een strakke sovjetplanning.

Against this backdrop, to level criticism at the United States and its attitude smacks of arrogance.

Tegenover deze achtergrond getuigt het van arrogantie kritiek te leveren op de houding van de Verenigde Staten.

It smacks of resignation and lack of enthusiasm.

Er spreekt een sfeer van berusting en gebrek aan geestdrift uit.

This smacks of nineteenth century capitalism.

Dit riekt naar negentiende-eeuws kapitalisme.

The work in relation to local amateur sports clubs smacks of contempt for people.

De werkzaamheden in verband met plaatselijke amateursportverenigingen ademt een geest van verachting van de burgers.

It smacks of ambiguity, it is a contradiction in terms!

Dat is dubbelzinnig, tegenstrijdig!

Peaceful demonstrators are arrested, tortured and given prison sentences following trials that smack of nothing more than farce.

Vreedzame demonstranten worden gearresteerd, gemarteld en na schijnprocessen tot gevangenisstraf veroordeeld.

Many people think that this smacks of subsidies, aids, and financial support for development.

In het verslag van de commissie worden mijns inziens belangrijke en noodzakelijke wijzigingen op de ontwerprichtlijn voorgesteld.

This smacks of contradiction.

Dit getuigt van tegenstrijdigheid.

It smacks of political manoeuvring.

Dit is een politiek maneuver!

The last two, for me, smack too much of attitudes on the lines of: you are out of work and you only have yourself to blame for that.

Die laatste twee hebben voor mij veel te veel de geur waar men zegt: jij bent werkloos en dat heb je vooral aan jezelf te danken.

It smacks of absolutism, in my view, to proscribe the discussion of constitutional matters by the Heads of State or Government.

Het lijkt me nogal absolutistisch om tegen de staatshoofden en regeringsleiders te zeggen dat ze niet mogen praten over de Grondwet.

That smacks of hypocrisy.

Dat ruikt naar hypocrisie.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

slung · slunk · slur · slush · slut · slutty · sly · slyboots · slyness · Slytherin · smack-of · smacker · small · small-minded · small-mindedness · small-time · smaller · smallpox · smalltalk · smarmy · smart

Nog meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.