Engels-Nederlands vertaling voor "peas"


Forum resultaten voor "pea". "peas" is momenteel nog niet in ons woordenboek opgenomen.

EN peas Nederlands vertaling

pea {znw.}
NL

EN pea
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. gastronomie

pea
volume_up
erwt {de} [gastro.]
" Shrimp and pea risotto with basil and mint. "
" Garnalen met erwtjes en risotto met basillicum en mint. "
Mr President, this is certainly not a matter of a pound of fish or a pound of peas.
Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier werkelijk niet om een pond vissen of een pond erwten.
Peas, beans, squash, tomatoes.

Synoniemen (Engels) voor "pea":

pea
English

Voorbeeldzinnen voor "peas" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Englishtwo peas in a pod
EnglishHe assured his grandmother that 'yes, I love green peas, but I do n't eat them '.
Hij zei tegen zijn oma: " Ja, natuurlijk hou ik van doperwtjes; ik eet ze alleen niet. "
EnglishWe sacrificed our soya, alfalfa and peas in the course of the COM negotiations in Marrakech.
Dit is wat wij moeten doen en ik hoop dat ik u hiervan overtuigd heb.
EnglishIn looking at the Baltic states, for example, I do not accept the argument that we are looking at three peas in a pod.
Ik ben het bijvoorbeeld niet eens met de bewering dat de Baltische staten in dit opzicht als drie druppels water op elkaar lijken.
EnglishThis debate also reminds me of a boy I know who, when he was five or six years old, was served small green peas as part of his dinner by his grandmother.
Deze discussie doet me denken aan een jongetje dat ik ken, dat toen hij vijf of zes was, doperwtjes kreeg voorgeschoteld door zijn oma.
EnglishWhen visitors come here, they obviously often say they are going 'down to the EU ', but there is no need for us to confirm that all the peas are from the same pod.
Wanneer Deense bezoekers naar Straatsburg komen, zeggen ze vaak dat ze " de EU gaan bezoeken ", maar er is geen reden om dit beeld te bevestigen dat alle instellingen koek van één deeg zijn.
EnglishAs regards growing high-protein feed in the form of field beans and field peas and so forth, we have undertaken to investigate this whole issue from the demand side as well as from the supply side.
Wat de teelt van proteïnegewassen zoals veldbonen en voedererwten aangaat, zijn we bezig deze zaak zowel wat de vraagzijde als de aanbodzijde betreft zorgvuldig te onderzoeken.