×Forum resultaten voor "pea". "peas" is momenteel nog niet in ons woordenboek opgenomen.

Samenvatting

pea {zelfstandig naamwoord}
erwt

alle details

Synoniemen

pea: pea plant

Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Engels-Nederlands vertaling voor "peas"

Forum resultaten voor "pea". "peas" is momenteel nog niet in ons woordenboek opgenomen.
 

"peas" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-11 van 11

pea {zelfstandig naamwoord}

pea {znw.} [gastro.]

erwt {de} [gastro.]

Mr President, this is certainly not a matter of a pound of fish or a pound of peas.

Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier werkelijk niet om een pond vissen of een pond erwten.

Peas, beans, squash, tomatoes.

Erwtjes, bonen... pompoenen, tomaten.

The second option we have examined is to increase the aid quotient for peas, beans and sweet lupins by EUR 6.

Ten tweede hebben wij de mogelijkheid onderzocht om het steunbedrag voor erwten, bonen en niet-bittere lupinen met 6 euro te verhogen.

This report tells us that the maximum quantity for guaranteed dried feedingstuffs is being increased and that the rate of yield for peas is being increased by EUR 6.

Uit dit document blijkt dat de maximumhoeveelheid gegarandeerd gedroogd diervoeder wordt verhoogd en dat het steunbedrag voor erwten met 6 euro wordt verhoogd.

Instead of having a tray with two peas, I was hoping that they would go into the kitchen cabinet or the mother's handbag and do their museum-quality design collection on a tray.

In plaats van twee erwten op een dienblad, hoopte ik dat ze in de keukenkast zouden kijken, of in moeders handtas en hun museumkwaliteit designcollectie op een dienblad zouden laten zien.
Is dit niet helemaal wat je zoekt? Laat ons weten dat de vertaling voor "peas" ontbreekt.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "pea":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "peas" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "peas" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

He assured his grandmother that 'yes, I love green peas, but I do n't eat them '.

Hij zei tegen zijn oma: " Ja, natuurlijk hou ik van doperwtjes; ik eet ze alleen niet. "

We sacrificed our soya, alfalfa and peas in the course of the COM negotiations in Marrakech.

Dit is wat wij moeten doen en ik hoop dat ik u hiervan overtuigd heb.

In looking at the Baltic states, for example, I do not accept the argument that we are looking at three peas in a pod.

Ik ben het bijvoorbeeld niet eens met de bewering dat de Baltische staten in dit opzicht als drie druppels water op elkaar lijken.

This debate also reminds me of a boy I know who, when he was five or six years old, was served small green peas as part of his dinner by his grandmother.

Deze discussie doet me denken aan een jongetje dat ik ken, dat toen hij vijf of zes was, doperwtjes kreeg voorgeschoteld door zijn oma.

When visitors come here, they obviously often say they are going 'down to the EU ', but there is no need for us to confirm that all the peas are from the same pod.

Wanneer Deense bezoekers naar Straatsburg komen, zeggen ze vaak dat ze " de EU gaan bezoeken ", maar er is geen reden om dit beeld te bevestigen dat alle instellingen koek van één deeg zijn.

As regards growing high-protein feed in the form of field beans and field peas and so forth, we have undertaken to investigate this whole issue from the demand side as well as from the supply side.

Wat de teelt van proteïnegewassen zoals veldbonen en voedererwten aangaat, zijn we bezig deze zaak zowel wat de vraagzijde als de aanbodzijde betreft zorgvuldig te onderzoeken.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

peacock · peafowl · peak · peaked · peaky · peanut · pear · pearl · pearly · pears · peas · peasant · peat · pebble · pebbles · pecans · peccadillo · peckerwood · pectoral · peculiar · peculiarity

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.