Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Engels-Nederlands vertaling voor "maggot"

 

"maggot" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-18 van 18

maggot {zelfstandig naamwoord}

maggot {znw.} [dierk.] (ook: grub)

made {de} [dierk.]
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "maggot" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

And he sees the maggots, and the maggots are kind of looking a little cute.

En hij ziet de maden en de maden zien er wel schattig uit.

May his stinking, maggot-covered corpse rot in the fiery depths of hell.

Moge zijn stinkende lichaam voor altijd rotten in de hel.

"Well, if I clean the dog, I'll kill the maggots.

"Nu, als ik de hond schoonmaak, dood ik de maden.

He's about to clean, but then his awareness focuses on the maggots.

Dus hij neemt het mee naar water, wil beginnen met schoonmaken, maar dan richt zijn bewustzijn zich op de maden.

They're kind of hard to grab, these maggots.

Dus zegt hij: "Nu, ik ga met mijn tong over het vlees van de hond.

Some of it is like gangrenous, and there are maggots in the flesh.

En delen ervan lijken afgestorven.

And now I'm going to kill the maggots?"

En nu ga ik de maden doodmaken?"

Not so fast, you little maggots!

niet zo snel, jullie kleine...

He should have founded the ASPCA in the town and gotten some scientific help for dogs and maggots.

Hij had een Dierenbescherming op moeten richten in de stad en wat wetenschappelijke hulp proberen te krijgen voor honden en maden.

And what they're doing is very interesting: they're digging through the cow patties for the maggots, the grubs, the larvae of flies.

Ze doen iets heel interessants. ~~~ Ze graven in de koeienvlaaien naar maden, vliegenlarven.

He can't grab the maggots.

Hij kan de maden niet pakken.

All right, you maggots!

Opgelet, stelletje hufters!

The wound is just filled with maggots.

De wonde zit vol maden.

And then the maggots will jump on my warmer tongue" -- the dog is kind of used up -- "and then I'll spit them one by one down on the thing."

De hond is als het ware opgebruikt. ~~~ En dan spuug ik ze een voor een uit op het ding."

Listen up, maggots.

Luister, larven.

So he thought, "I will take the maggots and put them on this piece of flesh, then clean the dog's wounds, and then I'll figure out what to do with the maggots."

Dus dacht hij: "Ik pak de maden en zet ze op dit stuk vlees, dan maak ik de wond van de hond schoon en dan, weet je, bedenk ik wat ik met de maden zal doen."
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Maestricht · maestro · mafia · mafic · maflistics · magazine · magazines · Magdalena · Magdalenian · magenta · maggot · Maghreb · magic · magical · magician · magistracy · magistrate · magistrates · magma · magnanimous · magnate

Meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek.