Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engels-Nederlands vertaling voor "Luxemburg"

 

"Luxemburg" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-7 van 7

Luxemburg {bijvoeglijk naamwoord}

Luxemburg {bn.}

Luxemburg {bn.}

With 654 victims per year Luxemburg is no exception.

Met 654 slachtoffers wijkt Luxemburg niet van deze trend af.

From this point of view, it is part of the approach of the Commission in the run-up to the European Council of Luxemburg on employment.

Vanuit dat gezichtspunt past zij in de aanpak van de Commissie met het oog op de Europese Raad van Luxemburg over de werkgelegenheid.

Austria, and even Luxemburg, have prohibited the distribution of genetically modified maize on their respective markets, to protect their populations.

Oostenrijk, en zelfs Luxemburg, hebben hun respectievelijke markten gesloten voor de genetisch gemodificeerde maïs, uit naam van het beschermen van hun volk.

The other is the specific question of whether one or more Member States had mentioned this point in the Council, or if that will happen only in Luxemburg.

Het andere punt is de concrete vraag of een lidstaat of meerdere lidstaten dit probleem in de Raad ter sprake hebben gebracht of dat dat pas in Luxemburg zal gebeuren.

Mr President, Commissioner, I come from Luxemburg, a country which every year for the last ten years has created thousands of distinct new jobs, and yet unemployment rises inexorably.

Ik kom uit een land, Luxemburg, dat de afgelopen tien jaar jaarlijks duizenden nieuwe arbeidsplaatsen schept en toch blijft de werkloosheid onverbiddelijk stijgen.

Luxemburg {bn.} (ook: Luxembourgian)

Luxemburgs {bn.}

Luxemburg {zelfstandig naamwoord}

Luxembourg {eigenn.} [geogr.]

Luxemburg (land) {eigenn.} [geogr.] (ook: Groothertogdom Luxemburg)

The Court of Justice of the European Union shall have its seat in Luxembourg.5.

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn zetel te Luxemburg.5.

The Commission was mandated at Luxembourg to bring forward legislative proposals.

In Luxemburg kreeg de Commissie het mandaat om wetgevingsvoorstellen te formuleren.

The model was endorsed in the conclusions of the Luxembourg European Council.

In de slotconclusies van de Europese Raad van Luxemburg is dit model ook bevestigd.

I certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.

Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.

The Article 31 radiation protection working group is meeting today in Luxembourg.

In Luxemburg vergadert vandaag de artikel 31-werkgroep stralingsbescherming.

Luxembourg (city) {eigenn.} [geogr.]

Luxemburg (stad) {eigenn.} [geogr.]

Luxemburg {bijvoeglijk naamwoord}

Luxemburg {bn.}

Luxemburg {bn.} (ook: Luxemburgs)

With 654 victims per year Luxemburg is no exception.

Met 654 slachtoffers wijkt Luxemburg niet van deze trend af.

From this point of view, it is part of the approach of the Commission in the run-up to the European Council of Luxemburg on employment.

Vanuit dat gezichtspunt past zij in de aanpak van de Commissie met het oog op de Europese Raad van Luxemburg over de werkgelegenheid.

Austria, and even Luxemburg, have prohibited the distribution of genetically modified maize on their respective markets, to protect their populations.

Oostenrijk, en zelfs Luxemburg, hebben hun respectievelijke markten gesloten voor de genetisch gemodificeerde maïs, uit naam van het beschermen van hun volk.

The other is the specific question of whether one or more Member States had mentioned this point in the Council, or if that will happen only in Luxemburg.

Het andere punt is de concrete vraag of een lidstaat of meerdere lidstaten dit probleem in de Raad ter sprake hebben gebracht of dat dat pas in Luxemburg zal gebeuren.

Mr President, Commissioner, I come from Luxemburg, a country which every year for the last ten years has created thousands of distinct new jobs, and yet unemployment rises inexorably.

Ik kom uit een land, Luxemburg, dat de afgelopen tien jaar jaarlijks duizenden nieuwe arbeidsplaatsen schept en toch blijft de werkloosheid onverbiddelijk stijgen.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "Luxemburg":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "Luxemburg" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

I know that the Luxemburg Presidency supports that.

Ik weet dat het Luxemburgse voorzitterschap dat wil.

Strong in my conviction and backed by the moral support of the doctors of Luxemburg and the Fondation luxembourgeoise contre le cancer, I will be voting for the tobacco advertising ban.

Uit volle overtuiging en moreel gesteund door de Luxemburgse artsen en de Fondation luxembourgeoise contre le cancer stem ik voor het verbod op tabaksreclame.
 

Forumresultaten

"Luxemburg" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

luster · lustre · lustrum · lustruous · lute · lutetium · Lutheranism · lux · Luxembourg · Luxembourgian · luxemburg · Luxemburger · Luxemburgish · Luxor · luxuriant · luxurious · luxury · Luzon · lyceum · lychee · Lycia

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Engels woordenboek.