EN like
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

like (ook: preeminence, preference, tooth)
That, I think, is what our cooperation here in this House should be like.
Het is het type samenwerking in het Parlement waar mijn voorkeur naar uitgaat.
The European Commission does not like European honey, it prefers Chinese honey.
De Europese Commissie houdt niet van Europese honing, zij geeft de voorkeur aan Chinese honing.
Like her, we would always prefer a transparent tendering process.
Net als zij, geven ook wij altijd de voorkeur aan een transparant aanbestedingsproces.
like (ook: favourite)
like (ook: match)

Synoniemen (Engels) voor "like":

like

Voorbeeldzinnen voor "like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
EnglishMr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.
Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.
Englishlike father, like son
Englishwhether you like it or not
Englishto fit like a glove
Englishto feel like a stranger
Englishto feel like an outsider
Englishto look like hell
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishI would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
Ik zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishI would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.
Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.
EnglishI would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.
Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.
EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Wij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Ik wil ook zeggen dat dr. Filip Adwent een goed voorbeeld was van een gelovige.