Zo schrijf je een CV in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "Latvia"

 

"Latvia" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-12 van 12

Latvia {zelfstandig naamwoord}

Latvia {eigenn.} [geogr.]

Letland {eigenn.} [geogr.]

This will be a unique experience, which we will then be able to apply in Latvia.

Dit zal unieke ervaringen opleveren die we vervolgens in Letland kunnen toepassen.

Significant steps have been taken in Latvia towards meeting the political criteria.

Letland is al een flink eind op weg om de politieke criteria te verwezenlijken.

Latvia therefore inherited a heavy burden from the regime of Soviet occupation.

Letland heeft aan de sovjetbezetting dus een loodzware erfenis overgehouden.

Latvia satisfies the political criteria for membership of the European Union.

Letland voldoet aan de politieke criteria voor het lidmaatschap van de Europese Unie.

For a whole half-century, Latvia has had to suffer the full burden of totalitarianism.

Letland heeft een halve eeuw lang onder een totalitair regime moeten leven.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "Latvia":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "Latvia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

The people of Latvia see security and stability as the pillars of their development.

Het Letse volk acht veiligheid en stabiliteit essentieel voor zijn ontwikkeling.

In addition to Turkey, these are Malta, Cyprus, Latvia, Romania and Bulgaria.

Naast Turkije gaat het, zoals u weet, om Malta, Cyprus, Litouwen, Roemenië en Bulgarije.

Because of quality problems Latvia's manufactured products find it difficult to enter the EU's western markets.

Door de geringe kwaliteit is de afzet van Letse industrieproducten op de westerse Europese markt problematisch.

A radio station broadcasting from Poland or Latvia should be established first, followed by a television channel.

In de eerste plaats een radiostation op Pools of Litouws grondgebied en daarna een televisiezender.

It describes NATO membership for Latvia as dangerous and points to the problematic issue of Russian minorities.

Hij stelt dat een Lets lidmaatschap van de NAVO gevaarlijk zou zijn en wijst op de Russische minderhedenproblematiek.

It is precisely because the decision taken by the people of Latvia was such a complex one that it deserves recognition.

Juist omdat het besluit van de Letse burgers zo gecompliceerd was, moeten we er waardering voor hebben.

I see it as an acknowledgement to the people of Latvia for everything that they have achieved since regaining their independence in 1991.

Ik zie dit als een erkenning van alles wat het Letse volk heeft bereikt sinds het in 1991 zijn onafhankelijkheid heeft herwonnen.

Mr President, what Mr Oostlander has said on the general process of expansion of the EU applies to a greater extent to Latvia.

Mijnheer de Voorzitter, wat de heer Oostlander gezegd heeft over het uitbreidingsproces van de Unie in het algemeen geldt des te meer voor Litouwen.

It is a general problem, as Mr Oostlander said, for all the countries, but it is not true of Latvia.

De heer Oostlander heeft er reeds op gewezen dat het hier om een probleem van algemene aard gaat dat voor alle landen geldt, behalve dan voor Litouwen.

We are not talking about a huge fleet and it is important to emphasize that no net addition is being proposed to the fleet of Latvia in this agreement.

Het gaat hier dus niet om een enorme vloot en het dient beklemtoond dat in deze overeenkomst geen netto-aangroei van de Letse vloot wordt voorgesteld.

The Commission should take this opportunity to send a clear signal to the people of Latvia that there will be no delay in opening negotiations.

De Commissie moet de gelegenheid te baat nemen en de Letse bevolking duidelijk maken dat de toetredingsonderhandelingen onverwijld gestart zullen worden.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Latin · Latina · Latino · Latinx · latitude · Latium · latrine · latte · latter · lattice · latvia · Latvian · laudable · laudableness · laudation · laugh · laughingstock · laughter · launch · launched · launcher

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.