Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Engels-Nederlands vertaling voor "given name"

 

"given name" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-22 van 58

given name {zelfstandig naamwoord}

given name {znw.} (ook: first name, Christian name, forename, firstname)

voornaam {de}

given name {znw.}

roepnaam {de}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "given name":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "given name" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "given name" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Answers during Question Time will still be given in the name of the country to hold the Presidency.

De antwoorden tijdens het vragenuur zullen uit naam van het voorzitterschap gegeven blijven worden.

I think that if core labour standards are not given a name, we will forget them, and they will cease to exist.

Ik denk dat als de fundamentele arbeidsnormen niet worden genoemd en worden vergeten, ze ook niet bestaan.

If anybody else had been mentioned by name I would have given them the floor, but that was not the case.

Ik zou ook aan iemand anders het woord hebben gegeven, indien zijn naam was genoemd, maar dat is niet gebeurd.

May we also be given the names of the participants and access to the documents and minutes from the meetings?

Kunnen we ook de namen van de deelnemers, en toegang tot de documenten en de verslagen van de vergaderingen krijgen?

Though it pained me, I felt obliged to accept the reason given, namely that of safety.

Ik vind dat heel jammer voor deze mensen, maar ik kan de motivering van dat besluit - - veiligheid - - wel begrijpen.

I have given a name to my pain...... and it is Batman.

Ik heb mijn problemen een naam gegeven...

We've given this person a name.

We hebben deze persoon een naam gegeven.

In the book 1984 by George Orwell, the state ministries were given names which represented the exact opposite of their functions.

In het boek 1984 van George Orwell kregen de ministeries namen die volkomen tegengesteld waren aan hun werkelijke functies.

It was even given other names; variable geometry or differentiated rates of integration were suggested.

De benaming veranderde ook af en toe: zo vroeg men zich af of men van variabele geometrie of gedifferentieerde integratie kon spreken.

Commissioner, I have used an expression, highly prized by feminists, who said that things that are not given a name do not exist.

Mevrouw de commissaris, ik ben uitgegaan van de onder feministen zeer populaire stelling dat hetgeen niet wordt genoemd ook niet bestaat.

We reject this amendment for the reason I have just given you, namely, this point refers to the labelling directive.

Wij wijzen dit amendement af om de reden die ik u zopas gegeven heb en omdat dit punt met name onder de richtlijn inzake etikettering valt.

For me, what is essential is not the name eventually given to the text that grows out of the work of the Convention and the Intergovernmental Conference.

Welnu, voor mij is de essentie niet de naam van de tekst die de vrucht zal zijn van de conventie en de intergouvernementele conferentie.

A journalist stood up and said to me that it had just been announced that three names had been given for the death warrants for May.

Een journalist stond toen op en zei: " We hebben zojuist in een officiële mededeling te horen gekregen dat drie ter dood veroordeelden in mei zullen worden terechtgesteld.

This debate, which has been given the name 'Wider Europe - New neighbours ', was basically inaugurated last year with interventions and contributions from the Member States.

Dit denkproces heeft de naam ' Het Grote Europa - nieuwe buurlanden? gekregen en werd in feite vorig jaar met de bijdragen en interventies van de lidstaten ingeluid.

I have recently put questions to the Commission about Bulgarian feta cheese that can no longer be exported now that the name feta is given only to Greek products.

Recentelijk heb ik aan de Commissie vragen gesteld over Bulgaarse feta-kaas die niet meer geëxporteerd kan worden nu de naam feta alleen wordt toegekend aan Griekse producten.

As I set out in my explanatory statement, the programme would also benefit from being given a name that would help raise its profile among students, universities and the general public.

Zoals ik in mijn toelichting al uiteen heb gezet, zou het programma ook gebaat zijn bij een naamgeving die studenten, universiteiten en de algemene publieke opinie erg aanspreekt.

Our little portion of oneness is given a name, is told all kinds of things about itself, and these details, opinions and ideas become facts, which go towards building ourselves, our identity.

Onze kleine portie eenheid krijgt een naam, leert een hoop dingen over zichzelf. ~~~ Deze details, meningen en ideeën worden feiten, waarmee wij aan onszelf bouwen, aan onze identiteit.

I am also pleased with the reply he has given, namely that the Commission has declared Spain to be in default by reason of inadequate compliance with the directive on government spending.

Ik ben ook blij met het antwoord dat hij gegeven heeft, namelijk dat Spanje in gebreke is gesteld door de Europese Commissie voor het niet correct naleven van de richtlijn voor overheidsbestedingen.

As a rule, it acts illegitimately, I repeat, illegitimately, in the name of a given civilisation in the aim of setting this on a collision course with our own.

Het nieuwe terrorisme handelt doorgaans op voltrekt illegale wijze - ik herhaal: op illegale wijze - in naam van een beschaving, en de bedoeling is dan om die beschaving tegenover de onze te stellen.

But she'd given the boys girls' names, and the girls boys' names.

Maar ze had de jongens meisjesnamen gegeven en de meisjes jongensnamen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

girly · giro · Gironde · girth · girthy · gist · gist  · give-and-take · giveaway · given · given-name · Giza · gizmo · gizzard · glacial · glaciation · glacier · glacis · glad · gladiator · gladiolus

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.