Dagelijks artikelen over taal op LexioPhiles

Engels-Nederlands vertaling voor "to expose"

Bedoelde je: exposé?
 

"to expose" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-26 van 448

to expose {werkwoord}

Or I can expose the animal to a completely meaningless and destructive sound.

Of ik kan het dier blootstellen aan een volledig zinloos en destructief geluid.

Why would you willingly expose yourself to bad news?

Waarom zou je je vrijwillig blootstellen aan slecht nieuws?

Nobody wishes to see Orwell's Big Brother take over, but nor do we want to expose the public to uncontrollable levels of crime.

Niemand wil een " Orwelliaanse controlestaat ', maar men wil de burgers ook niet blootstellen aan veel criminaliteit.

The Member States’ governments and authorities are subject to democratic control and cannot expose people to risks.

De regeringen en autoriteiten van de lidstaten staan onder democratische controle en kunnen mensen niet aan risico's blootstellen.

We cannot accept that some players, driven solely by the prospect of profit, expose the non-commercial functions to the risks inherent in banking.

We kunnen niet toestaan dat bepaalde ondernemingen de niet-commerciële functies met het oog op het behalen van winst blootstellen aan bankrisico's.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "expose":

 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "to expose" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "to expose" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

They are exposed to double social discrimination, or worse still, persecution.

Zij staan bloot aan een dubbele sociale discriminatie of, erger nog, vervolging.

And where do you expose yourselves to risks that maybe perhaps you don't even see?"

En waar stel je jezelf bloot aan risico's die je zelf misschien niet eens ziet?"

All the current operational problems were exposed by the European Parliament.

Alle tot nu toe bekende misstanden zijn door het Parlement aan het licht gebracht.

Once again the Kosovo crisis exposes the gap between aspiration and outcome.

De crisis in Kosovo legt opnieuw de kloof tussen ambitie en realiteit bloot.

Security theater's exposed when it's obvious that it's not working properly.

Veiligheidstheater wordt blootgegeven als het duidelijk is dat het niet goed werkt.

With this, some of Europe's powerlessness is once again exposed in a painful manner.

En daarmee wordt opnieuw een stuk onmacht van Europa op pijnlijke wijze blootgelegd.

But look at what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions.

Maar kijk wat er gebeurde met de baby's die 12 sessies lang Mandarijns hoorden.

The Eurostat affair exposed the existing weaknesses in the channels of communication.

De Eurostat-affaire heeft bestaande gebreken in de communicatie blootgelegd.

They are exposed to famine, shortages of food and a lack of drinking water.

Ze hebben te maken met voedselgebrek of hongersnood en er is gebrek aan drinkwater.

All over the world, children are being exploited, neglected or exposed to violence.

Overal ter wereld worden kinderen uitgebuit, verwaarloosd of aan geweld blootgesteld.

This smacks to me of pure commercial protectionism and now it has been exposed.

Dit riekt volgens mij naar handelsprotectionisme en dit is nu aan het licht gebracht.

When she writes the expose in about 20 years, don't believe a word of it.

Als ze over twintig jaar haar stuk schrijft, geloof er dan geen woord van.

Young people are completely unaware of the dangers to which they are exposed.

De jongeren zijn zich volstrekt niet bewust van het gevaar dat zij lopen.

So that ice sheet is partly floating, and it's exposed to the ocean, to the ocean heat.

Die ijskap is deels drijvend, en ze is blootgesteld aan de oceaan en de oceaanwarmte.

We should expose people when they are bringing this Parliament into disrepute.

Iedereen die de reputatie van dit Parlement schaadt dient aan de kaak gesteld te worden.

Parliament - the very heart of democracy - was exposed to a brutal assault.

Het parlement, het hart van de democratie, was het mikpunt van een gewelddadige aanslag.

This has exposed quite a few sensitivities, some of which are excessive.

Dat heeft nogal wat gevoeligheden blootgelegd, ook overgevoeligheden soms.

That should also mean that we are exposed to several tens of thousands of chemicals.

Dat betekent dat wij worden blootgesteld aan tienduizenden chemicaliën.

Well, we use that great euphemism, "trial and error," which is exposed to be meaningless.

We zeggen eufemistisch 'trial and error', dat hier als betekenisloos wordt ontmaskerd.

What we did was expose American babies during this period to Mandarin.

We lieten de Amerikaanse baby's gedurende deze periode Mandarijns horen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voorstellen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.