Zo schrijf je een brief in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "to elicit"

 

"to elicit" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-23 van 28

to elicit {werkwoord}

to elicit [elicited|elicited] {ww.} (ook: to pull out, to give utterance to, to drive out, to express)

It is certainly not my intention to elicit from you the combination that would work best and whether it should be a European or transatlantic stock exchange.

Het gaat er mij dus absoluut niet om u uitspraken te ontlokken, welke combinatie nu het beste is en of het een Europese beurs dan wel een transatlantische moet zijn.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Synoniemen

Synoniemen (Engels) voor "elicit":

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "to elicit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Furthermore, specific enquiries made to large European companies elicited no reaction.

Ook bij gericht navragen bij grotere Europese ondernemingen kwamen er geen reacties.

We are grateful for the responses our activity elicits from policymakers.

Wij zijn dankbaar voor de respons van de kant van de politiek op onze activiteiten.

The problem has already elicited complaints from the population even on the Austrian side.

Het probleem heeft zelfs aan Oostenrijkse zijde al tot klachten van de bevolking geleid.

Our hearings helped to elicit further understanding of this matter.

Onze hoorzittingen hebben geholpen om nader inzicht in deze kwestie te krijgen.

That fatal incident elicited an overreaction, which led to the First World War.

Die moord riep een overreactie op van het Habsburgse rijk die leidde tot de Eerste Wereldoorlog.

Two out of four problems unsolved elicited a pitiless " unsatisfactory " from him.

Als twee van de vier opdrachten niet waren opgelost, was dat voor hem onverbiddelijk onvoldoende.

So I just want to show you some of the responses we've elicited from animals in the deep sea.

Het maakt gebruik van infrarood licht dat onzichtbaar is voor de meeste dieren en dus niet opvalt.

It was before Hamas had won the Palestinian election, eliciting various counter-measures by Israel.

Vóór Hamas de Palestijnse verkiezingen had gewonnen, wat verschillende tegenmaatregelen door Israël uitlokte.

The question elicits the truth, and the way in which the question is asked determines the quality of that truth.

De vraag creëert de realiteit, en de aard van de vraag bepaalt de kwaliteit van de realiteit. "

It takes the codes of behavior and the codes of dress, and it makes it unexpected, and that's what elicits a laugh.

Het neemt de gedragsregels en de kledingvoorschriften en maakt ze verrassend, en daar komt een lach uit voort.

Those Western reactions to Mugabe's disputable re-election which I have noted to date elicit this expectation.

De Westerse reacties op Mugabe´s aanvechtbare herverkiezing die ik tot nu toe onder ogen heb gehad, wekken deze verwachting.

In the process of discussions between the groups we elicited the facts, which even they had to agree.

Tijdens de discussies tussen de fracties hebben we de feiten naar boven gehaald, die zelfs niet door hen konden worden ontkend.

And one of the art forms that elicited the interest of the agency, and had thus come under question, is abstract expressionism.

Dit is de Forensisch-Antropologische Onderzoeksfaciliteit.

Thursday night is elicit drug use.

Woensdagavond: eetstoornissen.

For years the Court has been drawing attention to these defects, and at last its observations appear to have elicited some response.

De Rekenkamer wijst al jaren op deze gebreken en haar opmerkingen schijnen eindelijk weerklank te vinden.

Did the question of the Kyoto Protocol elicit a favourable American response and, if so, what form did this take?

Was er sprake van een positieve tegemoetkoming van Amerikaanse zijde inzake het probleem rond het protocol van Kyoto en zo ja, in welke zin?

This initiative of Parliament's will surely not fail to elicit requests for the same consideration from Member States and national bureaucracies.

De lidstaten en de nationale bureaucratieën zullen nu ook een dergelijke aandacht gaan eisen.

GMOs elicit in me the reserve and caution which are second nature to those whose concern is the common good.

Uit bezorgdheid om het gemeenschappelijk welzijn plaats ik dan ook een vraagteken bij die stelling en geef ik blijk van een zekere terughoudendheid.

The chapter of the White Paper devoted to the establishment of a European food authority is clearly designed to elicit views and comments.

Het hoofdstuk in het Witboek over het op te richten Europees levensmiddelenbureau is in de eerste plaats bedoeld om reacties en meningen uit te lokken.

I trust that these proposals will elicit a positive response from the Commission so that we can protect our forests more efficiently.

Ik hoop dat mijn voorstellen in vruchtbare aarde zullen vallen bij de Commissie en dat wij in staat zullen zijn onze bossen op efficiëntere wijze te beschermen.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: omhelsd, omarmd, in overdrachtelijke zin, in overdrachtelijke zin, eindbestemming

Vergelijkbare woorden

elements · elephant · elephant's · elephantine · elevation · elevator · eleven · eleventh · elf · Elgar · elicit · eligibility · eligible · Elijah · eliminated · elision · elite · elk · ell · ellipse · ellipsis

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.