Zo schrijf je een CV in het Nederlands

Engels-Nederlands vertaling voor "denominator"

 

"denominator" Nederlandse vertaling

Resultaten: 1-22 van 76

denominator {zelfstandig naamwoord}

denominator {znw.} [wisk.]

noemer {de} [wisk.]

A common denominator for capital investment already exists, namely the euro.

Een gemeenschappelijke noemer voor kapitaalinvesteringen bestaat al, de euro.

And so my TED wish is based on the common denominator of these experiences.

Mijn TED-wens is gebaseerd op de gemeenschappelijke noemer van deze ervaringen.

The EU is not a religious club; the common denominator is democracy, not religion.

De EU is geen religieuze club; de gemeenschappelijke noemer is democratie en niet godsdienst.

What about the harmonization of asylum regulations to the lowest common denominator?

Hoe staat het met de harmonisering van het asielrecht op de kleinste gemeenschappelijke noemer?

I hope that that will remain the common denominator in the debate.

Ik hoop dat dat de gemeenschappelijke noemer blijft in het debat.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "denominator" in het Nederlands

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "denominator" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

It is, therefore, for the Commission to find the common denominator as soon as possible.

Dus de Commissie zal zo snel mogelijk de grootste gemene deler moeten vinden.

We must continue to look for a common denominator in respect of this cooperation.

Wij moeten blijven zoeken naar een breed fundament van die samenwerking.

As usual, harmonisation is occurring at the lowest common denominator.

Bij de aanpassing wordt, zoals gewoonlijk, uitgegaan van de kleinste gemene deler.

Europe must not be reduced to its lowest common budgetary denominator.

Europa kan niet herleid worden tot zijn elementaire budgettaire expressie.

Harmonizing standards runs the risk of levelling them down to the same common denominator.

Wanneer we de normen harmoniseren, lopen we het risico deze naar beneden te nivelleren.

We do not have to bring things down to the lowest common denominator right from the start.

We hoeven niet bij voorbaat al uit te komen op de laagste gemene deler.

This does not mean the lowest common denominator of existing national regimes.

Dat betekent dus dat het niet de grootste gemene deler mag zijn van de nationale praktijken.

Those who tabled the amendments seem to be wrestling with the lowest common denominator itself.

De indieners van amendementen lijken moeite te hebben met de kleinste gemene deler zelf.

In practice, however, compromises have been found on the basis of the lowest common denominator.

In werkelijkheid werden compromissen bereikt die de grootste gemene deler waren.

It so happens, Baroness Ludford, that minimum standards are often the lowest common denominator.

Minimumnormen, barones Ludford, zijn nu eenmaal vaak de kleinste gemene deler.

Can we reduce all the countries which surround us to the east and south to a common denominator?

Kunnen wij de landen om ons heen, ten oosten en ten zuiden van ons, over één kam scheren?

for a European foreign policy of the lowest common denominator.

tot een Europees buitenlands beleid van de kleinste gemene deler.

The question is whether or not there is a common denominator here.

De vraag is nu of we aan al deze eisen tegelijk kunnen voldoen.

So, what are the common denominators in these three cultures?

Welnu, wat zijn de algemene overeenkomsten in deze gemeenschappen?

It merely codifies the lowest common denominator to emerge from the legislation in the Member States.

Het is slechts een codificatie van de kleinste gemene deler van de wetgeving in de lidstaten.

Hers is not an approach that lends itself to seeking harmonization via the lowest common denominator.

Wat dit punt betreft mag een harmonisering op het laagste niveau niet het doel zijn.

These standards are very often inadequate because they are not based on the lowest common denominator.

Deze normen zijn vaak ongeschikt omdat zij vastgesteld zijn door/met/volgens de kleinste gemene deler.

The denominator of the gymnosophist's life was infinity.

Dus de waarde van zijn leven, was de som van al zijn prestaties.

And so, the denominator of Alexander's life was one.

De gemene deler van Alexanders leven was dus één.

In fact we've done two more Blue Zone expeditions since this and these common denominators hold true.

We hebben zelfs nog twee blauwe zone expedities gedaan hierna, en de algemene overeenkomsten blijven hetzelfde.
 

Nieuwe vertaling Engels-Nederlands voordragen

Ben je bekend met een bepaald Engels of Nederlands dialect? Ken je speciale spreektalige Engelse en Nederlandse gezegdes? Via het onderstaande veld kun je snel en eenvoudig jouw vertaling aan het woordenboek Engels-Nederlands toevoegen.

EngelsEngels

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: benarde situatie, benarde positie, ijsemmer, wijnkoeler, binnen afzienbare tijd

Vergelijkbare woorden

den · dendrite · dendrites · dendritic · denial · denied · denier · denim · Denmark · denomination · denominator · denotation · denote · dense · density · dent · dental · dentist · dentistry · dentition · dentures

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.