Engels-Nederlands vertaling voor "advertises"


Infinitief van advertises: to advertise
EN

"advertises" Nederlands vertaling

EN to advertise
volume_up
[advertised|advertised] {werkwoord}

to advertise (ook: to announce)
What will the EU do when they advertise in these countries?
Hoe moeten de EU-instellingen in deze landen adverteren?
Ik wil met veiligheid adverteren.
All right, so, I've got a metronome, and it's the world's smallest metronome, the -- well, I shouldn't advertise.
Ok, dus, ik heb een metronoom, en het is 's werelds kleinste metronoom, de -- ach ja, ik mag niet adverteren.
to advertise (ook: to announce)
to advertise (ook: to dilute)
to advertise (ook: to advise, to notify, to announce)
If one is worried about things not being properly run it seems a pity if you advertise the fact that they are not going to be checked.
Als je bang bent dat dingen niet goed lopen, is het toch jammer dat je gaat aankondigen dat er geen controle zal plaatsvinden.
to advertise
But instead we now have a very limited wording: companies can only advertise similar products and products already inquired about by customers.
Maar nu is er toch sprake van een sterke beperking: aanbieders mogen alleen reclame maken voor producten die reeds door de klant zijn aangevraagd en voor producten die daarmee vergelijkbaar zijn.
to advertise (ook: to announce)
to advertise
volume_up
uitdragen {ov.ww.}
to advertise (ook: to announce)
to advertise
I do not think it is fashionable any more to advertise modern socialism, here in the institutions of the European Union, fortunately, nobody talks about it any more.
Ik geloof evenwel dat het uit de tijd is om het moderne socialisme te propageren hier in de instellingen van de Europese Unie, en gelukkig heeft niemand het er meer over.
to advertise (ook: to trumpet, to bruit, to trumpet about, to trumpet around)
to advertise
to advertise
But instead we now have a very limited wording: companies can only advertise similar products and products already inquired about by customers.
Maar nu is er toch sprake van een sterke beperking: aanbieders mogen alleen reclame maken voor producten die reeds door de klant zijn aangevraagd en voor producten die daarmee vergelijkbaar zijn.

Voorbeeldzinnen voor "advertises" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishVia the Commission, the EU now advertises agricultural products such as tulip bulbs and olive oil at a cost of between EUR 60 and 70 million per year.
Op dit moment maakt de EU via de Commissie reclame voor landbouwproducten zoals tulpenbollen en olijfolie voor een bedrag van 60 à 70 miljoen euro per jaar.
EnglishThe approximately ECU 100 million a year represents little more than the budget of an average European company which normally advertises a single product.
Het bedrag van ongeveer 100 miljoen ecu per jaar is ongeveer hetzelfde als de begroting die een gemiddeld Europees bedrijf besteedt aan het maken van reclame voor een bepaald product.