bab.la Uitdrukkingen

Het bab.la Uitdrukkingen Woordenboek bevat duizenden vertalingen van gangbare uitdrukkingen en zegswijzen. Onze taalgids bestaat uit vijf categorieën met honderden verschillende uitdrukkingen. Iedere uitdrukking heeft een situatiebeschrijving om jou te helpen bij het kiezen van de juiste uitdrukking.

 

Het uitdrukkingen woordenboek bevat duizenden gangbare uitdrukkingen onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: Academisch Schrijven, Zakelijke Correspondentie, Solliciteren en Persoonlijke Correspondentie. Binnen elke categorie zijn alomgebruikte uitdrukkingen gegroepeerd per situatie waarin een uitdrukking wordt gebruikt. De situatiebeschrijving helpt jou bij de beoordeling welke uitdrukking in welke context te gebruiken.

Het idee achter het uitdrukkingen woordenboek is het geven van een werktuig om te helpen met formeel schrijven of bij situaties, waarin een bepaalde schrijfstijl wordt verwacht. Regels voor het formele schrijven zijn vrij strikt, alhoewel ze vaak niet gedrukt staan en erg lastig te leren zijn als je geen moedertaalspreker bent. Het meest gehoorde voorbeeld is het schrijven van een academisch werkstuk of een scriptie, maar ook van zakenvoorstellen of -brieven wordt een bepaalde stijl verwacht. Het informele schrijven heeft ook een bepaalde stijl met een meer persoonlijke en lossere toon. In plaats van het woord voor woord vertalen van een zin in een vreemde taal, kun je deze taalgids gebruiken om de juiste formulering te vinden, die een moedertaalspreker ook zou hebben gebruikt.